Myös tekninen lautakunta esittää Viialaan yhtä uutta yhtenäiskoulua – Elina Talosen kanta ei saanut kannatusta

Konsultit ja virkamiesjohto lähtevät siitä, että 1966 valmistunut ja reilut kymmenen vuotta sitten peruskorjattu Hirvialhon koulu purettaisiin uuden yhtenäiskoulun tieltä. Kuva: Mikko Peltoniemi.

Akaan tekninen lautakunta päätti keskiviikkona 22.5. esittää kaupunginhallitukselle, että Viialaan rakennetaan uusi yhtenäiskoulu. Kouluun sijoittuisivat kaikki Viialan taajaman 750 oppilasta esikoululaisista yhdeksäsluokkalaisiin. Lisäksi lautakunta esittää, että uudesta koulusta käynnistetään hankesuunnittelu sivistystoimen ja teknisen toimen yhteistyönä.

Myös sivistyslautakunta päätti 16.5. esittää Viialaan yhtä uutta koulurakennusta äänin 8–3. Äänestyksen hävisi ehdotus yhdestä isosta ja yhdestä pienemmästä, Rasin koulun korvaavasta rakennuksesta.

Teknisessä lautakunnassa Elina Talonen (ps) esitti, että rakennetaan pienempi yhtenäiskoulu ja uusi Rasin koulun korvaava pienten koulu, mutta ehdotusta ei kannatettu.

Kaupunginjohtaja Antti Peltola, tekninen johtaja Jaana Koota ja sivistysjohtaja Tero Kuusisto kertoivat 16.4. Akaan Seudun haastattelussa, että uutta yhtenäiskoulua on suunniteltu sisäilmaongelmien vuoksi suljetun Hirvialhon koulun paikalle.

– Vanha rakennus on tarkoitus purkaa, kertoo Koota myös kaupungin keskiviikkona 22.5. julkaistussa tiedotteessa.

Teknisen lautakunnan tai sivistyslautakunnan esitykset uudesta koulurakennuksesta eivät ota kantaa Hirvialhon tai Keskustan koulun purkamiseen.

Jaana Koota sanoo myös, että hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että sille asetettavat tavoitteet määritetään tarkasti.

– Hankesuunnittelussa selvitetään ja määritellään uuden koulun toteutuksessa painotettavia erityisominaisuuksia ja vaatimuksia, kuten Terve talo -kriteerien noudattaminen, puu-/hirsirakentamisen mahdollisuudet, ekologisuus, energiatehokkuus, alhainen hiilijalanjälki tai Joutsenmerkin vaatimukset sekä haluttu tuotantotekniikka kuten valmisosa-rakentaminen.

Lisäksi hankesuunnitteluvaiheessa keskeisenä tavoitteena on Kootan mukaan määrittää laajasti eri käyttäjäryhmät kuten nuorisotoimi, liikuntatoimi, opistot, harrastustoiminnat ja kirjasto.

Hankesuunnitelma laaditaan sivistystoimen ja teknisen toimen yhteistyönä.

Kaupungin tiedotteen mukaan uuden koulun tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden.

– Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista. Paikkaan ja aikaan sitomaton oppiminen ja osaaminen tehdään mahdolliseksi tarkoituksenmukaisella tavalla oppimisympäristön kehittämisessä.

Lisäksi tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa oppimisympäristöä.

– Sen avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja.

Konsultit suosittelevat yhtä isoa keskuskeittiötä

Teknisellä lautakunnalla oli käytössään vaihtoehtoisten ratkaisujen kustannus- ja toimintavaikutusten analyysi, jonka virkamiehet tilasivat BoostBrothers-konsulttiyhtiöltä. Kokouspöytäkirjan mukaan BoostBrothers on erikoistunut rakennushankkeiden valmisteluun ja toteutukseen liittyvien ratkaisumallien ja talousvaikutusanalyysien laadintaan.

Myös BoostBrothers on analyysissään sitä mieltä, että Viialan uuden yhtenäiskoulun suotuisin sijainti olisi Hirvialhon koululta vapautuva tontti.

– Tämän selvityksen yhteydessä on ehdotettu, että Hirvialhon nykyisestä koulurakennuksesta luovuttaisiin, eikä sen korjaaminen ole mukana investointivaihtoehtojen asettelussa. Koulun sisäilmaongelmien laajuudesta ja teknisestä kunnosta johtuen korjausvaihtoa ei nähdä tarkoituksenmukaisena, analyysissä todetaan.

Toinen mahdollinen sijainti uudelle koululle on viereinen liikuntahallille kaavoitettu tontti eli nykyisten siirtokoulujen vieressä oleva pelto.

BoostBrothersin konsultit suosittelevat myös, että Viialan uuteen yhtenäiskouluun rakennetaan koko Akaata palveleva 900 neliön keskuskeittiö. Siinä voitaisiin valmistaa päivittäin 5 500 ruoka-annosta, ja sen lisäkustannusarvio koulurakennuksen hintaan olisi 3,2 miljoonaa euroa.

BoostBrothersin mukaan kaikkien Viialan koulurakennusten kuntoluokan katsotaan olevan välttävä sisäilmaongelmien vuoksi. Tämä tarkoittaa, että sisäilmariskien poistaminen edellyttää mittavia ja kattavia korjaustoimenpiteitä. Rakennusten korjausaste olisi 80 prosentin luokkaa verrattuna uuteen rakennukseen.

Kaupunginhallitus käsittelee kouluasiaa 4. kesäkuuta ja valtuusto 19. kesäkuuta.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?