Akaassa viheralueita on hoidettu jo useita vuosia tavoitellen tasoa, jota ei ole mahdollista saavuttaa

Päätoimittaja Juha Kosonen kritisoi Akaan Seudun pääkirjoituksessa teknisen lautakunnan päätöksestä laskea kaupungin viheralueiden hoitotasoa. Sanatarkasti päätös meni näin: ”Tekninen lautakunta päätti, että strategisesti tärkeät alueet kuten sisääntuloväylät ja keskusta-alueet sekä liikennealueet, leikkipuistot ja liikenneviheralueet säilytetään A2-luokassa. A2-tason säilyttämiseen tulee tarkastella erikseen ja hakea tarvittavat lisämäärärahat esimerkiksi palvelujen ostoa varten tai riittävän kausityöntekijämäärän saamiseksi. Muilta osin viheralueiden hoitotaso heikennetään merkittävästi (B-luokka) muun muassa nurmialueita muutetaan soveltuvin osin maisemapelloiksi, joita leikataan mahdollisuuden mukaan murskaimella kerran vuodessa.”

A2-luokassa hoidettaville alueille tehdään kevätkunnostus, hiekoitushiekan poisto, nurmikonleikkuu, esteiden ympäristön siistiminen, syyskunnostus ja puiden ja pensaiden leikkaukset sekä kalusteiden hoito. B-luokassa alueet ovat niitty- ja peltoaukeita.

Kuten päätöksen perusteista selviää (teknisen lautakunnan pöytäkirja kokouksesta 24.4., luettavissa akaa.fi/kaupunki ja hallinto/ esityslistat ja pöytäkirjat), Akaassa viheralueita on hoidettu jo useita vuosia tavoitellen tasoa, jota ei ole mahdollista saavuttaa. Aiemmin määritellyn tason A2 saavuttamiseksi tarvittaisiin noin kymmenen lisähenkilön työpanos. Käytännössä tasoa A2 ei ole saavutettu viime vuosina missään.

Teknisen lautakunnan päätös oli lähinnä realiteettien tunnistaminen. Työmäärä on mitoitettava resurssien (henkilö ja kustannus) mukaan. Tämä tarkoittaa siten myös osalta alueista hoitotasoluokituksen laskua.

Teknisen lautakunnan on etsittävä nyt muilta toiminta-alueilta lisämäärärahoja päätöksen mukaisen palvelutason säilyttämiseksi ja viranhaltijoiden on mietittävä priorisoitavat alueet. Käytännössä tämä on siis strategian mukainen panostus viheralueiden hoitoon. Akaan strategian mukaan Akaa on kaunis. Uskomme, että tämä päätös näkyy pääsääntöisesti positiivisesti katukuvassa.

Pidetään kaikki yhdessä Akaa kauniina ja viihtyisänä. Tontinomistajalle kuuluu enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen. Siisteyden ylläpitäminen muillakin alueilla on täysin sallittua ja jopa suotavaa. Akaan koululaiset osallistuivat tänä keväänä siivoustalkoisiin siivoten aiempaa suuremmat alueet koulujen ympäristössä. Ja niitä kesäkukkiakin on tulossa.

Kaunista kesää toivottaen

Akaan tekninen lautakunta

Maija Toivonen (pj), Saija Roininen (vpj), Petri Aarnio, Timo Jaakkola, Juhani Jara, Marko Peltola, Ilkka Rehuttu, Anu Salovaara, Elina Talonen, Timo Tammisto, Kirsi Vaittinen, Matti Hänninen (varajäsen), Marko Kivi (varajäsen)

Lue myös Akaan Seudun pääkirjoitus: Onko pujo Akaan suojeluksessa?

 

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 8 viikkoa vain 3,90 €.