Akaa testasi askelta ”kohti edelläkävijän mainetta, positiivista ja houkuttelevaa kaupunki-imagoa” – Tuleeko päivähoidon kokeilusta nyt pysyvä malli?

Ennen kun asiasta jätettiin valtuustoaloite, Aino-Liisa Lilvanen (takana vas.), Sami Rajala, Ursula Finni (edessä vas.), Mari Yli-Koivisto ja Jaana Saramies keräsivät nimiä kuntalaisaloitteeseen hoitoaikaperusteisen maksujärjestelmän muuttamiseksi. Kuva: Tarja Antola.

Akaan kaupunginhallitus käsitteli lokakuussa 2017 valtuustoaloitetta varhaiskasvatuksen tuntivälysten määrän lisäämisestä. Aloitteen tehneillä oli näkemys, että tuntivälysjärjestelmän valtava potentiaali ei toteudu vanhalla, neljän tuntivälyksen mallilla.

Valtuustoaloitteessa esitettiin kahta tuntivälystä lisä ajalle 1.8.2018–31.7.2019. Aloitteen mukaan kokeilu merkitsisi ratkaisevan askeleen ottamista kohti edelläkävijän mainetta, positiivista ja houkuttelevaa kaupunki-imagoa. Lisäksi kaupunki viestittäisi aidosti kuuntelevansa kuntalaisia, akaalaisia perheitä ja heidän tarpeitaan sekä hyvinvointiaan.

Asian valmistelu ja käsittely jatkui eri elimissä, kunnes valtuusto päätti 25.4.2018 ottaa käyttöön yhden lisävälyksen maksutaulukon yläpäähän kokeiluluonteisesti toimintavuodelle 1.8.2018 – 31.7.2019. Viiden tuntivälyksen mallissa on yksi enemmän kuin aiemmin. Ennen vanhempien valittavissa ylimpänä hoitotuntimääränä kuukaudessa oli 147–210. Kokeilumallissa ylin välys on 168–210 ja uusi, toiseksi ylin välys 147–168 tuntia kuukaudessa.

Lasten vanhemmista noin kahdeksan prosenttia valitsi uuden tuntivälyksen, ja maaliskuussa 2019 uudessa välyksessä oli koko Akaassa 50 lasta. Päivähoidossa oli tuolloin yhteensä 639 lasta, kun niitä toukokuussa 2018 oli ollut 698.

Jaana Saramies on jatkanut varhaiskasvatuksen maksusysteemin muutoksen ajamista vihreiden valtuutettuna. Kuva: Mikko Peltoniemi

Säteri ei toivo uuttaa muutosta

Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärää uusi tuntivälys ei ole vähentänyt, eikä se ole vaikuttanut myöskään lapsi/kasvattaja-suhdelukuun. Myöskään lasten hoitopäivät eivät ole lyhentyneet muutoksen takia. Sen sijaan yhden tuntivälyksen lisääminen on vähentänyt kaupungin saamia asiakasmaksuja 6 000–10 000 euroa vuodessa.

Näillä kokemuksilla varhaiskasvatusjohtaja Anneli Säteri on nyt sitä mieltä, että nykyinen viiden tuntivälyksen malli on vakiintunut ja se voidaan säilyttää jatkossakin.

– Vanhemmat ovat tottuneet hoitoaikaperusteiseen asiakasmaksujärjestelmään ja viiteen tuntivälykseen. Mikäli perhe maksoi tulojensa perusteella korkeinta hoitomaksua, uusi lisävälys laski perheen hoitopäivämaksua 20 euroa kuukaudessa.

Alkuperäisen valtuustoaloitteen mukaista kuudetta eli vielä yhtä maksuluokkaa Säteri ei kannata.

– Uusilla lisävälyksillä ei tulla saavuttamaan merkittäviä etuja, vaan uusi muutos olisi taas työllistävyytensä takia suuri ja järjestelmästä tulisi entistä haastavampi ja rikkonaisempi.

Sivistyslautakunta käsittelee asiaa torstaina 16. toukokuuta, ja lautakunnalle esitetään, että päivähoidon nykyistä viiden tuntivälyksen mallia käytetään Akaassa pysyvästi elokuun 2019 alkaen.

Keväällä 2018 lapsia oli ennätysmäärä

Varhaiskasvatuksen tuntiperusteinen asiakasmaksujärjestelmä tuli voimaan elokuun 2017 alussa. Nykysysteemin mukaan lasten vanhemmat valitsevat asiakasmaksulomakkeella lapsensa varhaiskasvatuksen kuukausittaisen tuntimäärän. Järjestelmä toimii myös varhaiskasvatuksen henkilöstön työvuorosuunnittelun ja asiakasmaksulaskutuksen pohjana.

Vuonna 2018 Akaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymä oli hieman yli miljoona euroa, mikä oli noin 95 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2017.

Akaassa arvioitiin, että 1.1.2018 voimaan tullut asiakasmaksulain uudistus ja uudet tulorajat laskevat asiakasmaksukertymää 150 000 euroa vuodessa. Lasten määrä oli kuitenkin tammi–toukokuussa 2018 ennätyksellisen korkea ja vanhempien työllisyysaste kasvoi. Nämä asiat yhdessä vaikuttivat maksukertymään positiivisesti.

Tällä hetkellä Akaassa arvioidaan, että 1–5-vuotiaiden lasten määrän lasku tulee jatkossa pienentämään maksukertymää.

Vuosi sitten Akaassa oli ennätysmäärä lapsia päivähoidossa. Päiväkoti Onnissa Toijalassa juhlittiin helmikuussa 2018 ystävänpäivää. Kuva: Mikko Peltoniemi.

 

Lue täältä päivähoidon maksuluokkamuutoksen moninaisista vaiheista: Päivähoitomaksujen muutos palautui taas valmisteluun

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 8 viikkoa vain 3,90 €.