Esperi Care ei osta Mäntymäen vanhainkotia

Esperi Care voitti 2017 Mäntymäen vanhainkodin kilpailutuksen, mutta nyt yhtiö ei enää haluakaan sitä.

Mäntymäen vanhainkodin kilpailutuksen voittanut hoivayhtiö Esperi Care Oy ei aio allekirjoittaa hankintasopimusta Akaan kaupungin kanssa. Akaan kaupunki vaati, että Esperin on annettava vastauksensa viimeistään tiistaina 16.4.

Akaan kaupunki päätti marraskuussa 2017 Mäntymäen vanhainkodin myynnistä Esperille.

Avi arvioi hoidon tarvetta

Esperi pitää kiinni näkemyksestään, että olosuhteet ovat hankintapäätöksen jälkeen olennaisesti muuttuneet, jonka vuoksi sopimuskokonaisuus ei enää vastaa tarjouspyynnön olosuhteita. Muuttuneet olosuhteet liittyvät viime vuoden lopulla viranomaistarkastuksessa esille tulleisiin seikkoihin.

­– Osana Esperin Mäntymäkeen hakemaa toimilupahakemusta, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto arvioi Mäntymäen asukkaiden hoitoisuutta. Aluehallintoviraston lausunnosta käy ilmi, että asukkaiden hoivan tarve on merkittävästi suurempi kuin Akaan tarjouskilpailussaan esille tuoma hoivan tarve, yhtiö toteaa tiedotteessaan.

Esperi kertoo, että viranomaisen lupakäsittely Mäntymäen osalta on vielä keskeneräinen, mutta aluehallintoviraston lausunnon mukaan asukkaiden hoitoisuuden tarpeen vuoksi henkilöstömitoituksen tulee olla 0,65 – 0,67. Tämä tarkoittaa Esperin mukaan keskimäärin noin 20 prosentin henkilöstömäärän lisäystä nykyisestä.

Väistötilat tarjolla Forssassa

Sopimuskokonaisuuden yksi osa on ollut uuden hoivakodin rakentaminen Viialaan. Esperin mukaan aluehallintovirasto ei puolla Esperille lupaa tehostettuun palveluasumiseen nykyisessä Mäntymäen kiinteistössä, jolloin asukkaille on löydyttävä väistötilat muualta.

– Sopimusehdotukseen oli kirjattu, että mikäli nykyiseen kiinteistöön ei saada lupia, voidaan väistötilat tarjota Esperin Forssassa sijaitsevassa hoivakodissa, noin 55 kilometrin päässä. Esperi on halunnut varmistaa, että asukkaita sekä heidän omaisiaan kuullaan väistötiloihin liittyvästä asukasmuutosta. Myös lakiin on kirjattu velvoitteita asukkaiden kuulemisesta heitä koskevissa päätöksissä, Esperi toteaa.

Esperin kiinteistöjohtajan Tomi Rosqvistin mukaan Esperi olisi halunnut neuvotella Akaan kaupungin kanssa muuttuneista olosuhteista.

Esperi pitää parempana vaihtoehtona palveluseteliä.

– Akaan kaupungilla on käytössään tehostetun palveluasumisen palveluseteli, jonka arvo on 96 euroa. Ehdotetun sopimuksen vuorokausihinta olisi aluksi 102,72 euroa ja uusiin tiloihin siirryttäessä 114,82 euroa. Palveluseteli on tässä kohtaa Akaan kaupungille myös edullisempi vaihtoehto, kiinteistöjohtaja Rosqvist toteaa.

Lue myös, mitä Esperi Care kertoi suunnitelmistaan marraskuussa 2018

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.