”Ylifeminismi on melko yleinen ongelma varsinkin valtamedioissa” – Akaan Seudussa sukupuolten tasa-arvo on verrokkeja paremmalla tolalla

Tutkin Akaan Seudun artikkeleiden sukupuolijakaumaa maaliskuun lehdistä vuosina 2018 ja 2019. Vaikka nykyään ihmisten ja sukupuolien välistä tasa-arvoa pidetäänkin tärkeänä, löytyi näiden välillä kuitenkin melko selviä eroja.

Oikeastaan kaikissa lehdissä tulos oli sama: enemmistö lehdessä esiintyvistä henkilöistä oli miehiä. Poikkeuksena oli yksi numero, jossa naisten määrä oli kuusi prosenttiyksikköä suurempi.

Akaan Seudun numero 12 maaliskuulta 2018 oli kahden kuukauden lehdistä ainoa, jossa esiintyi enemmän naisia kuin miehiä. Lähelle tasa-arvoa päästiin muutamassa muussakin numerossa.

Vuoden 2018 maaliskuussa Akaan Seudun artikkeleiden henkilöistä keskimäärin 56 prosenttia oli miehiä, ja naisia taas 44 prosenttia. Vuoden 2019 maaliskuussa ero oli hieman suurempi: miehiä 58 prosenttia ja naisia 42 prosenttia. Lukuina tai prosentteina erot eivät välttämättä kuulosta kovin suurilta, mutta se pistää miettimään, mistä kyseinen asia voisi johtua.

Joissakin artikkeleissa esiintyy vain mies- tai naispuolisia ihmisiä. Tällaisia artikkeleita ovat usein esimerkiksi urheilusta kertovat artikkelit, joiden pelaajat ovat hyvin usein miespuolisia. Tämä kuitenkin vaihtelee lehdestä riippuen, sillä usein paikallislehdet seuraavat lähiseudulla olevia pelejä, joiden pelaajien sukupuoli vaikuttaa laskelmiinkin. Jos lähiseudulla pelaakin naisjoukkue, se kasvattaa heti naisten suhteellista määrää.

On myös tiettyjä urheilulajeja ja ammatteja, joita tekevät henkilöt ovat usein jotakin tiettyä sukupuolta. Näistä kertovat artikkelit tietenkin myös vaikuttavat laskelmiin.

Jokaisessa artikkelissa ei kuitenkaan ole kyse harrastusten tai ammattien sukupuolijakaumasta, vaan erot johtuvat monenlaisista syistä. Yksiselitteistä syytä asialle ei ole.

Monien lehtien tilanne paljon heikompi

Tammikuun lopussa Suomen lehdistö julkaisi uutisen, jossa robotti oli mitannut eri lehtien sukupuolijakaumaa verkkolehtienartikkeleissa. Tulokset olivat keskimäärin huomattavasti epätasa-arvoisemmat kuin Akaan Seudussa.

Savon Sanomien digijutuissa naisia oli vuoden 2018 aikana vain viidesosa eli tasan 20 prosenttia. Keskisuomalaisessa naisten osuus oli 21,6 ja Kalevassa 22,9 prosenttia. Aamulehdessäkin naisia oli alle kolmasosa, 29 prosenttia.

Parhaan luvun sai Kuusamossa ilmestyvä Koillissanomat, jonka digijuttujen henkilöistä 38,7 prosenttia oli naisia.

 

 

Sukupuolten tasa-arvo Akaan Seudussa maaliskuussa 2018 ja 2019

2018:

Akaan Seutu numero 10, 7.3.2018

Miehiä artikkeleissa on 32 (68 prosenttia) ja naisia 15 (32 prosenttia). Suuressa osassa lehteä on futsal, jolla selittyy osaksi miesten suuri ylivoima.

Akaan Seutu numero 11, 14.3.2018

Miehiä 23 (53 prosenttia) ja naisia 20 (47 prosenttia). Vahvana osana lehteä on naispuolisten ihmisten haastatteluja ja artikkeleita heistä. Tämän vuoksi tasa-arvo artikkeleissa on hyvä.

Akaan Seutu numero 12, 21.3.2018

Miehiä 28 (47 prosenttia) ja naisia 31 (53 prosenttia) Lehdessä mainitaan niin sanotuista kuntosalikavereista, jotka ovat suurimmaksi osaksi naisia. Lisäksi kerrotaan viialalaissyntyisestä näyttelijästä Anna-Mari Tuokosta. Nämä kummatkin kasvattavat naisten määrää.

Akaan Seutu numero 13, 28.3.2018

Miehiä 28 (57 prosenttia) ja naisia 21 (43 prosenttia). Lehdessä kerrotaan taas futsal-pelistä, ja Loimu-tilaisuuden esiintyjistä, jotka ovat kaikki miehiä.

 

2019:

Akaan Seutu numero 10, 6.3.2019

Miehiä on 39 (63 prosenttia) ja naisia 23 (37 prosenttia). Lehdessä puhutaan futsal-pelistä, sotainvalidien vuosikokouksesta, Rapolan kartanosta ja 9-luokkalaisten yhteishausta.

Akaan Seutu numero 11, 13.3.2019

Miehiä on 77 (66 prosenttia) ja naisia 40 (34 prosenttia). Lehdessä on suuressa osassa reserviupseerikerhon juhla, jonka jäsenet ovat melkein kaikki miehiä. Lisäksi futsal-peli kasvattaa myöskin miesten määrää.

Akaan Seutu numero 12, 20.3.2019

Miehiä on 35 (57 prosenttia) ja naisia 26 (43 prosenttia). Lehdessä on kerrottu melko paljon autoista ja niiden ajajista, joista kaikki ovat tässä lehdessä miehiä. Lisäksi kerrotaan naisopettajista, ja heidän erilaisista tavoistaan kulkea töihin.

Akaan Seutu numero 13, 27.3.2019

Miehiä on 21 (51 prosenttia) ja naisia 20 (49 prosenttia). Lehdessä kerrotaan hyvin paljon erilaisista uutisista, muun muassa ministeriöstä ja vientiteollisuudesta, joissa mainitut henkilöt ovat tasapuolisesti kumpaakin sukupuolta. Tämä selittää hyvää tasa-arvoa sukupuolten välillä.

 

Eetu Salmisen (vas.) mielestä on tärkeää, että uutinen on mahdollisimman neutraali. Olli-Pekka Packalen ei ole törmännyt voimakkaisiin feministisiin ilmentymiin Akaan Seudussa. Kuva: Laura Mantere.

Feminismin ääri-ilmiöt ovat Olli-Pekka Packalenin mukaan yleisiä

Kylmäkosken 4H-yhdistyksessä työskentelevä Eetu Salminen lukee Akaan Seutua työpaikallaan, jonka yhteydessä on lehtienlukusali. Salminen itse on kotoisin Toijalasta. Hän on huomannut, että viimeaikoina lehdissä ja muissa medioissa oli esiintynyt huomattavasti enemmän naisia. Hän piti tätä hyvänä ilmiönä.

– On hyvä, että puhutaan medioiden epäkorrekteista ja tärkeistä asioista, oli sukupuoli tai ikä mikä tahansa. On myös tärkeää, että uutinen on mahdollisimman neutraali.

Toijalasta kotoisin olevan Olli-Pekka Packalenin mukaan Suomen medioissa on esiintynyt lähiaikoina hyvin feministinen ilmapiiri. Kyseinen ongelma koskee kuitenkin suurempia valtamedioita, eikä Packalen ole törmännyt voimakkaisiin feministisiin ilmentymiin Akaan Seudussa.

Packalen pitää hyvin tärkeänä naisten ja miesten tasa-arvoisuutta ja heidän oikeuksiaan, joista pitäisi pitää kiinni. Ei siis ole oikein painottaa pelkästään naisten arvoa ja puuttuvaa tasa-arvoisuutta, vaan pyrkiä siihen että molemmat sukupuolet olisivat tasa-arvoisia.

Hänen mukaansa naisten oikeuksista puhuttaessa on menty äärimmäisyyksiin, ja miesten syyttämisessä on menty liian pitkälle. Packalen pitää vääränä sitä, että ainoastaan syytetään miehiä naisten syrjinnästä ja heidän ongelmistaan, vaikka pitäisi pyrkiä tasapainottamaan oikeuksia tasapuolisesti ja syyllistämättä.

Ylifeminismi on Packalenin mukaan melko yleinen ongelma varsinkin valtamedioissa, mutta asia ei kuitenkaan koske ihan kaikkia medioita. Packalenin mielestä on ihan ok, jos tietyssä uutisessa on esillä jokin sukupuoli, jos uutinen on selkeästi enemmän yhteydessä jompaankumpaan sukupuoleen.

– Tärkeintä on se, että kumpaakaan sukupuolta ei aatteellisista lähtökohdista korosteta eikä sorsita.

Packalen työskentelee myöskin Kylmäkosken 4H-yhdistyksessä, ja auttaa siellä kerhon toimissa, muun muassa valmistelee kerhomateriaaleja. Hän lukee Akaan Seutua aktiivisesti.

 

Laura Mantere

Kirjoittaja on Viialan yhtenäiskoulun kahdeksannen luokan oppilas, joka oli tutustumassa työelämään Akaan Seudussa.

Olli-Pekka Packalenin mukaan Suomen medioissa on esiintynyt lähiaikoina hyvin feministinen ilmapiiri. Kuva: Laura Mantere.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.