Esperin mukaan Mäntymäki vaatii 20 prosentin henkilöstölisäystä

Mäntymäen vanhainkodin kilpailutuksen voittaneen Esperi Care Oy:n mukaan Mäntymäen asukkaiden hoivan tarve on osoittautunut merkittävästi suuremmaksi kuin mitä Akaan kaupunki alkuperäisessä tarjouspyynnössään toi esiin. Kaupunki kilpailutti tehostetun asumisen palvelut kesäkuussa 2017.

– Akaa toi tarjouskilpailussaan esille asukkaiden keskimääräisen hoivan tarpeen. Tosiasiallisesti asukkaiden hoivan tarve on osoittautunut merkittävästi suuremmaksi kuin mitä Akaa alkuperäisessä tarjouspyynnössään toi esiin. Viranomaisen arvioima asukkaiden hoitoisuuden tarve tarkoittaa keskimäärin noin 20 prosentin henkilöstömäärän lisäystä, vastaa Esperin kiinteistöjohtaja Tomi Rosqvist sähköpostitse Akaan Seudulle.

Akaan Seutu kysyi Esperiltä, miksi Mäntymäen asukkaiden hoidon tarve on yllättänyt Esperin? Sopimus koskee tehostettua palveluasumista, johon siirrytään, kun kunto huononee niin, että kotona asuminen ei enää onnistu.

Akaan kaupunginhallitus päätti Mäntymäen vanhainkodin myynnistä Esperille marraskuussa 2017. Päätös tuli valitusprosessin jälkeen lainvoimaiseksi viime syksynä, mutta kaupungin ja Esperin välinen sopimus on edelleen allekirjoittamatta.

Akaan kaupunginhallitus päätti viime tiistaina, että Esperin on viimeistään 16.4. annettava vastauksensa, allekirjoittaako se sopimuksen Akaan kaupungin kanssa. Kiinteistöjohtajan mukaan Esperi tulee antamaan vastauksensa Akaan kaupungille määräaikaan mennessä ja käymään kaupungin kanssa neuvotteluja sopimuskokonaisuudesta.

Esperi kertoi Akaan Seudulle marraskuussa 2018 suunnitelmistaan rakentaa uusi hoivakoti nykyisen Mäntymäen vanhainkodin etupuolelle.

Tapaaminen tulossa

Akaan perusturvajohtaja Elina Anttila toistaa näkemyksenä, että mikään ei ole muuttunut tarjouspyynnön jättämisen ajoista.

– En osaa kommentoida, mitä he tarkoittavat. Viittaavatko he sitten siihen, että avi (aluehallintovirasto) on käynyt siellä tekemässä tarkastuskäyntejä ja arvioinut hoitoisuutta ja määritellyt henkilöstömitoituksen, joka on eri kuin meillä. Me olemme hoitaneet 0,55:n mitoituksella, kun taas avi lausunnossaan Valviraan arvioi, että Esperi ei voi tehdä viidelläviidellä, Anttila toteaa.

Anttilan mukaan Akaassa on arvioitu hoidon tarpeen mukaisesti mitoitukset, ja ne ovat kaikissa yksiköissä vähintään 0,55. Suositusten mukainen hoitajamitoitus on vähintään 0,5.

– Kaupunkihan ei omaan toimintaansa tarvitse toimilupaa, jolloin se itse arvioi henkilöstön tarpeen. Luvanvaraisessa toiminnassa avi tai Valvira määrittelee sen sijaan henkilöstön määrän. Mitään selvää laskentakaavaa henkilöstön määrään ei ole, muuta kuin se minimi. Siten arviot voivat poiketa toisistaan.

Anttilan mukaan kaupunki odottaa nyt Esperin vastausta. Hän kertoo, että Esperistä ollaan tulossa tapaamaan Akaan kaupungin edustajia ensi tiistain määräajan jälkeen.

Juttua on täydennetty perusturvajohtaja Elina Anttilan kommentilla. 

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.