”Voi käydä sillä tavalla, että meillä on kaksi kaupunginjohtajaa” – Antti Peltolan johtajasopimuksessa mainitaan myös Aki Viitasaari

Sami Rajala (kok) halusi, että kaupunginjohtajan kanssa sovitut painopistealueet ja tavoitteet dokumentoidaan ja niistä informoidaan kaupunginhallitusta.

Akaan kaupunginhallitus hyväksyi tiistaina omalta osaltaan kaupunginjohtaja Antti Peltolan johtajasopimuksen. Hallitus esittää sopimuksen hyväksymistä valtuustolle.

Peltola valittiin valtuuston päätöksellä 23.1.2019 määräaikaiseen viiden vuoden virkasuhteeseen. Hän aloitti työt 1.4.2019.

Peltolan kokonaispalkka on 9 000 euroa kuukaudessa sisältäen luontaispuhelinedun. Palkkaa tarkistetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotuksia vastaavasti.

Palkkauksen tasoa tarkastellaan myös vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelun yhteydessä. Ne käydään vuosittain maaliskuussa, ja niissä tarkistetaan myös kaupunginjohtajan työn painopistealueet ja tavoitteet. Painopistealueet perustuvat kaupunginvaltuuston vahvistamaan kaupungin strategiaan ja päätöksiin. Tavoite- ja arviointikeskusteluun osallistuu kaupunginhallituksen puheenjohtajisto.

Sami Rajala (kok) esitti tiistaina kaupunginhallituksessa sopimukseen lisäystä, jonka mukaan sovitut painopistealueet ja tavoitteet dokumentoidaan ja niistä informoidaan kaupunginhallitusta. Lisäksi Rajala esitti, että kehityskeskustelu on salassa pidettävä.

Kaupunginhallitus hyväksyi Rajalan ehdotuksen yksimielisesti.

Järvisen ehdotus jäi vaille kannatusta

Antti Peltolan johtajasopimukseen esitettiin kaupunginhallituksessa myös toista mutuosta. Hannu Järvinen (sd) ehdotti, että johtajasopimuksesta poistetaan kohta 5. Se kuuluu näin:

Siinä tapauksessa, että kaupunginvaltuuston päätös 31.5.2017 (§ 63) Aki Viitasaaren irtisanomisesta kumotaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa, Akaan kaupunki sitoutuu siihen, että korkeimman hallinto-oikeuden päätös ei vaikuta millään tavalla Antti Peltolan asemaan kaupunginjohtajana, eikä siihen mitä tässä sopimuksessa on erikseen sovittu.

Hannu Järvinen (sd) halusi Antti Peltolan johtajasopimuksesta pois pykälän, jossa viitataan Aki VIitasaaren mahdolliseen paluuseen.

Järvisen ehdotusta ei kannatettu, joten hallituksen puheenjohtaja Harri Rämö (sd) totesi ehdotuksen rauenneen.

Mikäli Akaan valtuusto hyväksyy Peltolan johtajasopimuksen tällaisenaan, kaupunki sitoutuu henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuoren mukaan työllistämään kaksi kaupunginjohtajaa.

– Kyllä se käytännössä sitä tarkoittaa. Koska nykyisellä kaupunginjohtajalla on määräaikainen työsopimus, eihän sitä voi sillä perusteella irtisanoa ja palveluvirkasuhdetta lopettaa, että aikaisempi kaupunginjohtaja palaisi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä virantoimitukseen.

Sinivuoren mukaan valtuuston on tiedostanut tilanteen valitessaan Peltolan kaupunginjohtajaksi.

– Eihän sen päätöksen yhteydessä ole millään tavalla viitattu korkeimman hallinto-oikeuden mahdolliseen päätökseen.

Jos kho kumoaa hallinto-oikeuden ja Akaan valtuuston päätökset ja peruu Aki Viitasaaren potkut, pitää tilannetta Sinivuoren mukaan harkita uudestaan.

– Tarkoitan harkitsemisella lähinnä sitä, että pitää miettiä kokonaisvaltaisesti, mitä tehdään. Jos on kaksi kaupunginjohtajaa, pitää miettiä, miten asia hoidetaan.

Tällä hetkellä henkilöstöjohtaja Sinivuori ei osaa sanoa, mitä tilanteessa tehtäisiin.

– Varmaan ensimmäisenä tulee mieleen, että katsotaan, onko molemmille töitä.

Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori hoiti Akaan kaupunginjohtajan tehtäviä helmikuusta 2017 maalikuuhun 2019.

Määräaikaisen työntekijän irtisanomiselle on Sinivuoren mukaan samat lain mukaiset perusteet kuin kaikilla muillakin.

– Ne jaetaan taloudellisiin ja tuotannollisiin perusteisiin ja henkilöstä itsestään johtuviin perusteisiin. Mutta pitää paikkansa, että Antti Peltolan nykyinen virkasuhde halutaan näillä käytettävissä olevilla tiedoilla turvata viideksi vuodeksi, Sinivuori sanoo.

Hän korostaa olleensa asiassa vain teknisenä valmistelijana.

– En ole ollut mukana, kun meidän johtavat poliitikkomme ovat sitä Antin kanssa neuvotelleet. Se on sopimuksen yksi osa.

Kaksi johtajaa, tai sitten ei

Kuntalain mukaan kaupungilla ei voi olla kahta kaupunginjohtajaa. Jos Viitasaari palaisi virkaansa seuraavan viiden vuoden aikana, pitäisikö hänet tai Peltola siis saada pois viralta tai muihin tehtäviin?

– Siinä se on kiteytettynä. Joko palvelussuhde päätetään tai siirretään muihin tehtäviin. Mutta henkilökohtaisesti ajattelen niin, että sitten mietitään sitä, jos näin käy. Kristallipalloa kun ei ole.

Sinivuoren mukaan korkeimman hallinto-oikeuden päätökset vievät yleensä vielä pidempään kuin hallinto-oikeuden päätökset. Kaupunki antoi viime vuoden puolella vastineen kho:lle, mutta sen jälkeen ei Sinivuoren mukaan ole kuulunut yhtikäs mitään.

– Kaiken kaikkiaan voi käydä sillä tavalla, kun aikaa kuluu – mene ja tiedä, vuosi tai kaksi –, että olemme siinä tilanteessa, että meillä on kaksi kaupunginjohtajaa. Tai sitten ei.

Tapaus Viitasaareen viittaava kohta kaupunginhallituksen esittämässä johtajasopimuksessa ei Sinivuoren mukaan ole kuntalain vastainen.

– Eihän kuntalaki sisältöä säätele. Ei siinä mitenkään lainvastaisesti ole menetelty.

Aki Viitasaaren (vas.) valituksen kesken oleva käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa on huomioitu myös Akaan uuden kaupunginjohtajan Antti Peltolan johtajasopimuksessa. Kuvat: Tarja Antola ja Mikko Peltoniemi. Kuvankäsittely: Mikko Peltoniemi.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.