Wiiala-talo halutaan myydä – entisen kunnanviraston vaaditut ja luvatut kuntotutkimukset ovat edelleen tekemättä

Akaan kaupunki ja Viialan Asuntotuotanto valmistautuvat myymään Viialan entisen kunnanviraston. Myös keskinäiset vuokrasopimukset tontista ja rakennuksesta on uusittu. Kuva: Mikko Peltoniemi.

Kaupunginhallitus on antanut Akaan kaupungille ja Viialan Asuntotuotanto Oy:lle oikeuden aloittaa prosessi Wiiala-talon myymisestä ulkopuoliselle. Päätöksen mukaan talo voidaan myös vuokrata.

Kaupunki selvitti vuoden ajan omin voimin ja juristien avulla eri vaihtoehtoja talon ja tontin tulevaisuudesta. Päätös syntyi lopulta viime torstaina.

Wiiala-taloon liittyy monia Akaan kaupungin ja Viialan Asuntotuotanto Oy:n välisiä sopimuksia. Ne ovat kaikki kaupunkikonsernin sisäisiä, koska Akaan kaupunki omistaa vuokrataloyhtiö Viialan Asuntotuotannon kokonaan.

Kaupunginhallituksen kokouksessa Hannu Järvinen (sd) ja kaupungin talousjohtaja Mari Puhka-Susi ilmoittivat olevansa esteellisiä. Järvinen poistui paikalta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja Puhka-Susi päätöksenteon ajaksi.

Hannu Järvisen isä Raimo Järvinen on Viialan Asuntotuotannon hallituksen puheenjohtaja, ja Puhka-Susi on itse hallituksen jäsen.

Viime torstain kokouksen jälkeen toimitusjohtaja Heikki Rämö kertoi Akaan Seudulle, että Viialan Asuntotuotanto Oy on vaihtanut nimensä Akaan Vuokra-asunnot Oy:ksi. Uusi nimi otettiin käyttöön manantaina 1.4.

Wiiala-talon tontti on kooltaan reilut 2200 neliötä. Uudessa sopimuksessa sen vuosivuokra 33-kertaistui.

Tonttivuokra ollut 100 euroa vuodessa

Akaan kaupunki myi entisen Viialan kunnanviraston eli Wiiala-talon Viialan Asuntotuotanto Oy:lle 26.3.2008. Kauppahinta oli 50 000 euroa.

Kaupunki omistaa edelleen talon alla ja ympärillä Viialan keskustassa olevan, yli 2200 neliön tontin, jonka se vuokrasi Viialan Asuntotuotannolle niin ikään 26.3.2008. Tontin vuosivuokra on ollut 100 euroa, josta se on indeksikorotusten vuoksi noussut noin 110 euroon.

Akaan kaupunki puolestaan on maaliskuusta 2008 alkaen vuokrannut Viialan Asuntotuotanto Oy:ltä Wiiala-talosta tiloja yhteensä 774 neliömetriä. Nuorisotoimen käyttöön vuokrattujen 245 neliön vuokra-aika oli alun perin kymmenen vuotta ja muiden eli toimistotilojen viisi vuotta. Sen jälkeen vuokrasopimus on jatkunut toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Vuonna 2008 sovittiin, että kaupunki maksaa tiloista vuokraa 47 563,20 euroa vuodessa. Summa on sidottu elinkustannusindeksiin, mutta kaupunginhallituksen asiakirjat eivät kerro, paljonko vuokra on yhdessätoista vuodessa noussut.

Kaupungin vuokraamien toimisto- ja nuorisotilojen lisäksi Wiiala-talossa on myös Viialan Asuntotuotannon vuokra-asuntoja ja yhtiön oma toimisto.

Asuntotuotanto kauppasi taloa kaupungille

Viialan Asuntotuotanto ilmoitti viime vuoden maaliskuussa, että se purkaa Wiiala-talon tontin vuokrasopimuksen päättymään 31.3.2019. Samalla yhtiö ehdotti, että kaupunki ostaisi siltä Wiiala-talon, mutta tämä ei kaupungille käynyt. Hintapyyntö oli noin 167 000 euroa.

Viialan Asuntotuotannon ja kaupungin edustajat päättivät vuoden aikana käytyjen neuvottelujen jälkeen 7.2.2019, että tilanteen ratkaisemiseksi teetetään ulkopuolisen asiantuntijan selvitys toimintavaihtoehdoista. Kaupungin muutenkin käyttämä Suomen Hankintajuristit laati selvityksen, jossa annetut vaihtoehdot olivat seuraavat:

1. Maanvuokrasopimuksen jatkaminen, 2. Kiinteistön myyminen, 3. Wiiala-talon lunastus tai kauppa Akaan kaupungille, 4. Wiiala-talon myyminen kolmannelle, 5. Wiiala-talon jättäminen lunastamatta tai ostamatta maanvuokrasopimuksen päättyessä.

Jos Asuntotuotannon vuokrasopimus Wiiala-talon tontista olisi päättynyt maaliskuun loppuun eikä se olisi saanut myytyä taloa muillekaan kuin kaupungille, sen olisi lain mukaan pitänyt siirtää rakennus pois kaupungin tontilta. Käytännössä talo olisi pitänyt purkaa.

Kaupunki ja sen omistama Asuntotuotanto tekivät kuitenkin viime viikolla keskenään uudet vuokrasopimukset.

Viialan Asuntotuotanto maksaa nyt tontista vanhaan verrattuna yli 33 kertaa enemmän eli 3 354 euroa vuodessa. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.

Kaupunki puolestaan vuokraa Asuntotuotannolta Wiiala-talosta entistäkin suuremmat, yhteensä 921 neliön tilat. Ne muodostuvat nuorisotilasta, toimistoista ja varastoista, ja niistä maksetaan Asuntotuotannolle vuokraa 5 821,45 euroa kuukaudessa eli noin 70 000 euroa vuodessa.

Kumpikin vuokrasopimus alkoi 1.4.2019 ja päättyy viiden vuoden päästä eli 31.3.2024.

Wiiala-taloon remontoitiin tilat kaupungin nuorisotoimea varten, mutta niukkojen henkilöstöresurssien vuoksi ne ovat tyhjillään. Viime sykyyn saakka Nuorisokeskus toimi Rasin koulun väistötilana.

 

Merkittäviä mikrobivauriota huomattiin jo vuosia sitten – Perhekeskuksen siirto ei toteutunut

Vuonna 2016 Akaan kaupungin perusturvatoimi kertoi, että useat Wiiala-talossa työskennelleet työntekijät ovat jatkuvasti ilmaisseet oirehtivansa työpaikallaan. Oireita olivat muun muassa jatkuva päänsärky, epätavallisen voimakas väsymys ja hengitystieinfektiot.

Akaan ma. perusturvajohtaja Elina Anttila, perhekeskuksen tiiminvetäjä Teija Virtanen ja työmaavalvoja Mikko Ahlfors laativat tuolloin hankesuunnitelman perhekeskuksen siirtämiseksi pois Wiiala-talosta. Kolmikon mukaan Wiiala-talon sisäilmaongelmista tiedettiin yleisesti seutukunnan ammattilaisten keskuudessa mutta myös laajemmin, mikä heijastui suoraan rekrytointiin. Rekrytointiongelman taas kerrottiin aiheuttavan jatkuvia ongelmia perhekeskuksen palvelutuotannossa.

Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari esitti lokakuussa 2016 kaupunginhallitukselle, että perhekeskus siirretään Kauppiastavarataloon Toijalaan. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin kokouksessaan 18.10.2016 äänin 5–6, että perhekeskusta ei siirretä mihinkään.

Perhekeskuksen jättämistä Wiiala-taloon esitti tuolloin Susanna Saxberg (kok) ja häntä kannattivat Inka Loppi (sd), Tapio Kivistö (ps), Jouko Rytkönen (kok), Jukka Saari (vas) ja Tuomo Smått (kok). Kaupunginjohtajan esityksen eli perhekeskuksen siirron kannalla olivat Salla Bister (sd), Marita Markkula (ps), Mari Peräkivi (kesk), Harri Rämö (sd) ja Arto Lehtinen (sd).

Tutkimusraportit jäivät saamatta

Tammikuussa 2018 Akaan Seutu uutisoi, että perhekeskuksen sisäilmaoireet ovat jatkuneet. Käyttäjät olivat sitä mieltä, että rakennuksessa tehdyt korjaustoimet eivät ole riittäviä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto oli tehnyt loppuvuodesta 2017 Wiiala-taloon kaksi perhekeskusta koskevaa työsuojelutarkastusta. Lokakuun 2017 tarkastuksen mukaan rakennusteknisessä selvityksessä havaittuja vaurioituneita rakenteita ei ollut korjattu.

Marraskuun 2017 tarkastuksessa Aluehallintovirasto siteerasi työterveyslääkäri Jaakko Leinon lausuntoa. Sen mukaan alkuperäisestä, laajemmasta kuntotutkimuksesta on jo useampi vuosi, ja rakenteissa on jo tuolloin todettu merkittäviä mikrobivaurioita. Tämän vuoksi työterveyslääkäri Leino suositteli tuoretta kuntotutkimusta tämän hetkisen altistumisen arvioimiseksi varsinkin, mikäli käyttäjien oireilu tiloissa hankaloituu.

Akaan Seutu pyysi tammikuussa 2018 Viialan Asuntotuotannon toimitusjohtajalta Heikki Rämöltä kuntotutkimusraportteja ja muita vastaavia dokumentteja Wiiala-talossa tehdyistä tutkimuksista. Rämö kieltäytyi lähettämästä niitä. Hänen mukaansa Akaan kaupungin omistama yhtiö ei julkaise tietoja kuntotutkimusraporteista.

Viialan Asuntotuotanto on vaihtanut nimensä Akaan Vuokra-asunnoiksi. Sen toimisto siirtyy huhtikuun aikana pois Wiiala-talosta.

Tutkimuksille ei löytynyt maksajaa

Viialan Asuntotuotanto ilmoitti lokakuussa 2017, että rakennuksen ilmanvaihto on lievästi ylipaineinen ulkoilmaan nähden ja kellarikerros on alipaineistettu työtiloihin nähden. Asuntotuotannon mukaan nämä toimet ovat olleet riittäviä, koska muun muassa seurantamittausten mukaan sisäilma on puhdas.

Akaan Seutu on nyt saanut haltuunsa Wiiala-talossa helmikuussa 2016 tehtyjen sisäilmatutkimusten tulokset. Talon ensimmäisen kerroksen kolmen huoneen ilmasta otettiin keräimellä näytteet. Toisesta kerroksesta tai kellarista ei otettu näytteitä.

Yhdessä näytteessä mikrobipitoisuudet olivat matalat, mutta kosteusvaurioon viittaava sieniryhmä oli vallitsevana ryhmänä. Tutkijan mukaan tämä on epätavanomaista mutta ei välttämättä tarkoita sitä, että rakennuksessa olisi kosteusvaurio. Hän suositteli kuitenkin uusien näytteiden ottamista.

Aluehallintoviraston marraskuun 2017 tarkastuskertomuksen mukaan perhekeskuksen työnantaja eli Akaan kaupunki tilaa ulkopuoliselta rakennusterveysasiantuntijalta kokonaisvaltaisen selvityksen rakennuksen kunnosta tehtyjen tutkimusten perusteella. Tammikuussa 2018 kaupungin silloinen kiinteistöpäällikkö Henri Salonen totesi, että tämä on kaupungin tavoite.

– Aikatauluun vaikuttaa meneillään olevien oire- ja sisäilmastokyselyjen tulokset ja mahdolliset vieläkin tärkeämmät priorisoinnit tätä kautta. Tarjouksia tosin on jo saatu, Salonen kertoi.

Hän sanoi, että aika näyttää, kuka selvityksen maksaa. Lähtökohtaisesti rakennuksen kunnon selvittäminen kuului Salosen mukaan sen omistajalle eli Viialan Asuntotuotannolle, mutta lopullisena maksajana on joka tapauksessa Akaan kaupunki, koska se omistaa yhtiön.

Salonen on tänä vuonna kertonut Akaan Seudulle, että hänen aikanaan Wiiala-talossa ei tehty kuntotutkimuksia, koska niille ei löytynyt maksajaa. Salonen jätti kiinteistöpäällikön tehtävät vuoden 2018 lopulla.

Toimitusjohtaja Rämön tämän viikon maanantaina antama vastaus siihen, onko Wiiala-talossa tehty kuntotutkimuksia viime vuoden tai tämän vuoden aikana, oli seuraava:

– Kuntotutkimuksia on tehty vaikka kuinka paljon ja korjauksia vaikka kuinka paljon. En halua niitä kommentoida.

Wiiala-talossa olevassa Nuorisokeskuksessa ei tällä hetkellä ole kaupungin nuorisotoimen toimintaa. Viime vuoden lokakuulle saakka siellä oli kaksi luokkaa Rasin koulun oppilaita väistötiloissa.

Akaan perhekeskuksen työntekijöitä Wiiala-talossa on edelleen neljä. Kaupungin perusturvajohtaja Elina Anttila kertoi maanantaina Akaan Seudulle, että hän ei ole kuullut työntekijöiden oireilleen.

Helmikuussa 2016 tehdyssä tutkimuksessa otettiin kolme sisäilmanäytettä rakennuksen ensimmäsiestä kerroksesta.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.