Akaan valtuuston puhevaikerointi ei tuottanut tulosta – Hyvinvointikeskukselle haetaan uusi poikkeuslupa ilman lisäystä Kylmäkosken ja Viialan lähipalveluista

Valtuutettu Heli Piirainen ihmetteli, mihin katosi vuonna 2015 tehdyt kirjaukset lähipalveluista, kun valtuusto päätti aloittaa valmistelun hyvinvointikeskuksen rakentamisesta.

 

Akaan kaupunki haluaa edelleen rakentaa uuden hyvinvointikeskuksen Toijalan taajamaan. Rakentaminen edellyttää uutta poikkeuslupaa, joka anotaan. Viialan ja Kylmäkosken lähipalveluista ei päätöksessä nyt enää puhuta mitään. Päätös syntyi keskiviikon valtuustossa lopulta selvin luvuin 26–9.

Päätöstä edelsi muutamien valtuutettujen vaikerointi siitä, miksi valtuuston kolme viikkoa aikaisemmin voimakkaalla enemmistöllä tekemä päätös asiasta ei kelvannut. Syyllistä sille, että Kylmäkosken ja Viialan lähipalveluista ei puhuta kolme vuotta kestäneessä valmistelussa mitään, etsittiin.

Keskustelun käynnisti valtuutettu Heli Piirainen (vas), joka ihmetteli muun muassa vuolaasti, miksi päätös pitää tehdä uudestaan. Hyvinvointikeskus-hankkeen projektipäällikkö JanErik Järventien seikkaperäinen selvitys tapahtuneesta kelpasi Piiraiselle. Akaan saama poikkeuslupa ei ole voimassa, koska valtuusto on rakentamispäätöstä 20. helmikuuta tehdessään päättänyt myös lähipalveluista Kylmäkoskelle ja Viialaan. Myös hankkeen kustannusarvio on noussut.

– Tällaista avoimuutta ei ole tässä kaupungissa aikaisemmin nähty. Olen tästä erittäin tyytyväinen, sanoi Piirainen.

Kuka kadotti lähipalvelut?

Lähipalvelut tulivat valtuuston 20. helmikuuta tekemään rakentamispäätökseen valtuutettu Hannu Järvisen (sd) esityksestä ja 20 valtuutetun kannattamana. Valtuutettu Piirainen penäsi keskiviikkona ohjausryhmältä, mihin on matkan varrella kadonnut valtuuston 2016 tekemän hyvinvointikeskuspäätöksen oheen kirjattu linjaus, että lähipalvelut säilytetään niin, että pysyviä rakenteita ei tarvita.

– Jos tämä linjaus olisi ollut valtuuston päätöksessä mukana 20. helmikuuta, emme olisi nyt tekemässä uutta päätöstä.

Heli Piiraiselle ei kelvannut se tosiasia, että valtuusto meni 20. helmikuuta liian pitkälle, kun se linjasi lähipalvelut mukaan hyvinvointikeskuksen rakentamispäätökseen. On myös sanottu, että Järvisen ja Piiraisen eduskuntavaaliehdokkuus kirvoitti asiaa.

– Vastaan ohjausryhmän puheenjohtajana, että silloisen kaupunginjohtajan allekirjoituksella hakemus sosiaali- ja terveysministeriöön on allekirjoitettu, huomautti valtuuston puheenjohtaja Jaakko Leinonen.

Valtuutettu Inka Loppi (sd) kysyi, jääkö uusi hyvinvointikeskus pysyvästi Akaan omaan taseeseen, kun tilat vuokraavaa maakuntaa ei tulekaan. Talousjohtaja Mari PuhkaSusi vastasi, että kaupunki on varautunut talousarviossaan keskuksen rakentamiseen ja olisi vuokrannut sen maakunnalle.

Tarvitaan lähetekeskustelu

Valtuutettu Mervi Pulkkinen (kesk) ihmetteli myös, mihin lähipalvelut ovat kadonneet valmistelusta. Kolme vuotta keskuksen rakentamista on kuitenkin valmisteltu.

Jotta uusiin päätöksiin ei enää jouduttaisi, Mervi Pulkkinen teki kolmekohtaisen muutosesityksen kaupunginhallituksen pohjaesitykseen, jotta valtuuston tahto, enemmistön poliittinen ohjaus kuntalaisia kuunnellen huomioitaisiin ja kaikki valtuutetut sekä kuntalaiset tietävät, mistä ollaan sovittu.

– Esitän, että valtuusto päättää, että 1) hyvinvointikeskuksen poikkeuslupahakemus valmistellaan poliittisen lähetekeskustelun pohjalta, 2) uusi poikkeuslupahakemus hyväksytään liitteineen valtuustossa ennen sosiaali- ja terveysministeriöön lähettämistä, 3) hyvinvointikeskuksen rakentamispäätös tehdään erikseen omassa pykälässään.

Valtuutettu Piirainen kapusi puhujapönttöön ihmettelemään, onko asia kaikille muille paitsi hänelle, Pukkiselle ja Lopille selvä, kun puheenvuoroja ei käytetä. Piiraisen mielestä asiassa halvennettiin demokratiaa.

– Tämä menettelytapa halventaa demokratiaa häikäilemättömästi. Me teemme demokraattisen enemmistöpäätöksen, joka tuotetaan uudelleen päätöksentekoon jopa niin, että ennen kaupunginhallituksen käsittelyä aihe ja syy muuttuvat.

Nyt Piiraista kismitti se, kuka kertoi ministeriölle, että hyvinvointikeskuksen kustannusarvio on muuttunut. Piirainen kannatti Pulkkisen esitystä.

Akaa teki väärän päätöksen

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Rämö (sd) kertasi valtuustolle, että valtuuston 20. helmikuuta tekemän päätöksen muuttamisen taustalla on Akaan hyvinvointikeskuksen aikaisemman projektipäällikön Ari Kulmalan yhteydenotto sähköpostilla vt. kaupunginjohtajalle BriittaLiisa Sinivuoreen ja ylilääkäri Juhani Grönlundiin.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Rämö kertoi valtuutetuille, että uusi poikkeuslupahakemus tarvitaan, koska valtuusto sisällytti aikaisempaan maininnat Kylmäkosken ja Viialan lähipalveluista. Hankkeen hintalappu on myös kasvanut aikaisemmasta.

– Siinä sanottiin, että jos valtuuston päätöksen kohta kolme jää voimaan, niin ministeriön poikkeuslupa ei todennäköisesti ole voimassa. Kun asiaa kysyttiin, ministeriö ilmoitti, että jos kohta kolme jää, niin poikkeuslupa ei ole voimassa. Te kysytte, miksi asia on täällä uudestaan? Tämän takia. Yritämme tehdä poikkeusluvan myöntämäisen mahdolliseksi. Ministeriö ohjeisti, sanoi Rämö.

Hannu Järvisen mielestä kyseessä on samanlainen pyöritys kuin Mäntymäkeä myytäessä. Päätös ei miellyttänyt viranhaltijoita, joten se pyöritetään uusiksi. Järvisen mielestä ministeriölle pitäisi ilmoittaa Akaan muutkin suuret rakennushankkeet. Myös Järvinen kannatti Pulkkisen esitystä.

Inka Loppi muistutti, että Hannu Järvisen esityksessä puhutaan palveluista, ei terveyskeskuksesta.

– Jo 2016 päätöksessä palveluja esitettiin tuotettavaksi muualla kuin Viialan terveyskeskuksessa. Viime valtuustossa tehdyssä päätöksessä meille rakennettaisiin yksi hyvinvointikeskus ja järkevästi lähipalveluja kaupungin muihin tiloihin, sanoi Loppi.

Valtuutettu Sami Rajala (kok) huomautti, että lähipalveluja tuskin kukaan valtuustossa vastustaa.

– Näin hyvinvointikeskuksen myös erinomaisena elinvoimahankkeena. Se toisi nostokurjen rautatieaseman viereen. Tämä on perustavanlaatuinen asia, joka meidän pitäisi saada Akaassa liikkeelle. Miksi asiaa täällä pallotellaan? kysyi Rajala.

Valtuutettu Timo Saarinen (sd) ei löytänyt Ari Kulmalan sähköpostiviestistä alkanutta keskustelua selatessa perusteluja sille, että nimenomaan lähipalvelut olisivat poikkeusluvan este. Nythän on kyse aivan toisesta hankkeesta, jonka kustannukset ovat liki 15 miljoonaa.

Kolmeen vuoteen ei tehty mitään

Valtuutettu Heli Piirainen jatkoi keskustelua siitä, miten terveydenhuollon lähipalvelut saadaan varmimmin pysymään päätöksessä.

– On kuitenkin hyvin vaikea nähdä, että lähipalveluja selvitettäisiin tai jotakin muuta epämääräistä, koska niistä mainitaan jo 2015 tehdyssä päätöksessä, ja asialle ei ole tehty mitään, sanoi Piirainen.

Valtuuston kokous keskeytettiin puoleksi tunniksi, jotta ryhmillä olisi mahdollisuus keskustella hyvinvointikeskushankkeesta. Puheenjohtaja Jaakko Leinonen yritti turhaan hieroa valtuutettujen välille yhteisymmärrystä yksimielisen päätöksen aikaansaamiseksi. Perusturvajohtaja Elina Anttilan (takana) keskustellut kokoomusryhmä oli yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen takana.

Valtuutettu Pulkkinen huomautti, että hänenkään esityksensä ei ole hyvinvointikeskusta vastaan.

– Esitys perustui siihen, että asia saataisiin eteenpäin niin, että ne 20 valtuutettua, jotka halusivat turvata lähipalvelut, eivät tulisi valittamaan tästä, vaan palvelut turvataan ja hyvinvointikeskus rakennetaan.

Varavaltuutettu Anton Murola (lib) piti Mervi Pulkkisen muutosesitystä hankkeen jakamisesta hyvänä asiana.

Poikkeuslupahakemus jo valmistelussa

Valtuutettu Jukka Saari (vas) halusi tietää, kummalla esityksellä, kaupunginhallituksen vai Mervi Pulkkisen, uusi hyvinvointikeskus saataisiin nopeimmin. Tekninen johtaja Jaana Koota piti kaupunginhallituksen tapaa edetä nopeimpana.

– Jos lähdemme prosessoimaan tätä useamman hallinnollisen käsittelyn kautta, se vie aikaa. Ja nyt ollaan jo hallituksen päätöksen jälkeen lähdetty valmistelemaan aineistoa poikkeuslupaa varten, sanoi Koota.

Valtuutettu Mervi Pulkkisen mielestä on myös kuultava kuntalaisia.

– Tässä on ollut vuosikausia aikaa valmistella lähipalveluja, sanoi Pulkkinen.

Valtuutettu Heli Piirainen kävi pöntössä kehumassa ohjausryhmän työtä, vaikka lähipalvelut onkin jätetty esityksistä pois. Valtuuston puheenjohtaja Jaakko Leinonen totesi viranhaltijoiden toimineen täysin valtuuston päätöksen mukaisesti. Päätöksissä ei puhuta lähipalveluista mitään.

Valtuutettu Maija Toivonen (kok) totesi, että hyvinvointikeskuksesta on olemassa valmiit suunnitelmat, jotka on laadittu yhteistyössä NCC:n kanssa.

– Poikkeuslupahakemus pitää tehdä olemassa olevien suunnitelmien mukaisesti. Ei me voida lisätä sinne mitään palveluverkkoklausuuleita. Jos tämä asia vielä lykkääntyy, miten yhteistyökumppanimme NCC tähän reagoi? mietti Toivonen.

Heli Piirainen kertoi, että lähipalveluklausuuli on jäänyt päätöksistä pois, koska päätettäessä on puhuttu rakennuksesta, ei palveluista.

Valtuutettu Jukka Ahonen (Ryhmä 2020) ilmoitti kannattavansa Mervi Pulkkisen esitystä.

Selkeä enemmistö uuden hakemuksen taakse

Akaan valtuusto keskusteli hyvinvointikeskuksen poikkeuslupahakemuksesta liki kaksi tuntia. Puolen tunnin kokoustauon aikana yritettiin päästä yksimieliseen päätökseen. Tätä ei saavutettu, ja salissa äänestettiin tunnetuin tuloksin.

Kaupunginhallituksen esityksen takana olivat Salla Bister (sd), Hanni Joronen (vihr), Jaakko Leinonen (kok), Kirsi Nord-Sarkola (sd), Mika Pajasmaa (kok), Janita Puomila (kok), Sami Rajala (kok), Harri Rämö (sd), Jukka Saari (vas), Timo Saarinen (sd), Brita Salminen (vihr), Jukka Salminen (kok), Jouni Salonen (sd), Jaana Saramies (vihr), Mika Setälä (kok), Maija Toivonen (kok), Tuija Toivonen-Perttunen (vas), Sauli Turja (sin), Jouni Vaittinen (kesk), Marko Peltola (kok), Jouko Rytkönen (kok), Harri Rantala (sd), Seija Tromstedt (sd) ja Anton Murola (lib).

Mervi Pulkkisen muutosesitystä kannattivat Jukka Ahonen (Ryhmä 2020), Matti Humaloja (vas), Hannu Järvinen (sd), Marko Kivi (ps), Heli Piirainen (vas), Mervi Pulkkinen (kesk), Mika Rupponen (sd), Tapio Kivistö (ps) ja Inka Loppi (sd).

 

 

 

 

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?