Päihdehoitajalla on Akaassa asiakkaanaan kymmenkunta yläkouluikäistä nuorta

Päihde- ja kriisityötä Toijalan terveysasemalla tekevä sairaanhoitaja Piia Paronen on erityisesti huolissaan päihdeongelmiin ajautuneista akaalaisnuorista, jotka opiskelevat muualla kuin Akaassa.

– Jos ongelmia on, me täällä kotikunnassa emme tiedä niistä mitään. Nämä nuoret eivät näy meillä, koska he käyvät omien koulujensa terveydenhoitajien ja psykiatristen sairaanhoitajien luona. Usein tällaiset nuoret lopettavat koulun kesken, jolloin voi käydä niin, että he eivät ole pitkään aikaan missään hoidon piirissä, Paronen kertoo.

Parosen mukaan tilanne voi olla jo huono, kun esimerkiksi etsivä nuorisotyö löytää nuoren.

– Nuori voi olla jo aika huonossa kunnossa ja ongelma on edennyt riippuvuuden puolelle. Silloin huoli ei ole enää pieni.

Nuorin asiakas oli alakouluikäinen

Päihdehoitaja arvioi yläkouluikäisten päihteidenkäytön olevan Akaassa samaa luokkaa kuin muualla Suomessa. Päihdehoitajalla on asiakkaanaan kymmenkunta yläkouluikäistä akaalaisnuorta.

– Mutta varmaan on toinen samanmoinen sellaisia, joista emme tiedä.

Yläkouluikäisten käyttämistä päihteistä tavallisimpia ovat alkoholi, tupakka ja nuuska.

– Alkoholi ja tupakka ovat jäämässä taka-alalle ja tilalle on nousemassa muita aineita. Nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa tällä hetkellä ehkä yleisimpiä huumeita ovat amfetamiini ja kannabis. Ekstaasia näkyy jonkin verran sekä reseptilääkkeistä rauhoittavia ja kipulääkkeitä.

Viime vuonna Parosen nuorin asiakas oli 11–12-vuotias, joka käytti alkoholia ja kannabista. Hänet ohjattiin jatkohoitoon.

–  Tällaisia nuoria, joiden ongelmat ovat niin isoja, että heidät joudutaan sijoittamaan hoitoon, on onneksi vähän.

Paronen käy nuorten asiakkaidensa kanssa tukikeskusteluja. Alaikäisten huumeidenkäyttöä seurataan huumeseuloilla, joista sovitaan yhteistyössä lastensuojelun kanssa.

– Lasta ja nuorta seulotaan, jotta hän pysyisi kaidalla tiellä, Paronen toteaa.

Akaan valtuusto päätti joulukuun talousarviokokouksessaan palauttaa kuudennet luokat yläkouluilta alakoulujen yhteyteen. Nykyisten Sontulan ja Kirkonkylän koulujen osalta muutos tapahtuu ensi lukuvuonna ja muiden koulujen osalta viimeistään lukuvuoden 2021–2022 alusta. Sivistyslautakunnassa asiaa esittäneen Heli EinolaVirtasen (ps) yhtenä perusteluna oli, että kuudesluokkalaisten siirto yläkoulun yhteyteen on lisännyt ja aikaistanut ongelmia muun muassa päihde- ja käytöspuolella.

Päihdehoitaja Piia Paronen pitää kuudesluokkalaisten palauttamista alakouluille hyvänä ratkaisuna.

– En osaa sanoa, olenko havainnut päihdeongelmien lisääntymistä, mutta minusta on hyvä, jos lapset pysyvät vähän kauemmin pienemmissä kouluissa. Alakouluissa on ehkä kuitenkin vielä pienemmät ryhmät ja vähemmän vanhempien nuorten käyttäytymismallien kokeiluja, kuten tupakointia.

Nuori ilman jatkosuunnitelmia on vaarassa

Päihdehoitajan mukaan nuorten ongelmiin ja huoliin pitäisi päästä tarttumaan yhä varhemmin.

– Nuoret, jotka sulkeutuvat normaalielämästä ja erakoituvat ja joilla ei ole ystäviä tai jatkosuunnitelmia, ovat vaarassa ja alttiita myös päihteille.

Parosen mukaan ennaltaehkäisyllä on päihdetyössä suuri rooli ja vaikutusta siihen, alkaako nuori kokeilla päihteitä.

– Niin koulussa, kotona kuin harrastuksissakin on tärkeää huomata, jos nuoren käytös muuttuu. Ottakaa asia rohkeasti puheeksi ja uskaltakaa kysyä, mitä sinulle kuuluu, Paronen neuvoo.

Piia Paronen on pitänyt Toijalan yläkoululaisille päihdeluentoja ja tekee yhteistyötä kouluterveydenhoitajien ja -kuraattorien kanssa. Paronen aikoo jatkossa käydä puhumassa myös Viialan yhtenäiskoulun yläkoululaisille.

Akaassa on valmistumassa myös moniammatillisessa työryhmässä suunniteltu päihdemalli lasten ja nuorten päihteidenkäyttöön puuttumisesta.

–  Päihdemalli tarkoittaa sitä, kuka ottaa lapsesta tai nuoresta kopin, kuinka toimitaan ja mihin otetaan yhteyttä, jos varhainen huoli nuoresta herää, Paronen kertoo.

Kun nuori tulee päihdehoitajan luo huumeseulaan, hän pissaa valvotusti purkkiin. Huumeseulan tulos valmistuu viidessä minuutissa.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.