Nuorisotyönohjaaja Tarmo Repo palaa Akaan seurakuntaan – Korkein hallinto-oikeus ei antanut seurakunnalle valituslupaa

Korkein hallinto-oikeus ei antanut 28. helmikuuta tekemällään päätöksellä Akaan seurakunnalle valituslupaa koskien Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 23. lokakuuta 2017 tekemää päätöstä. hallinto-oikeus katsoi tuolloin, että Akaan kirkkoneuvoston päätös purkaa nuorisotyönohjaaja Tarmo Revon virkasuhde oli lainvastainen.

Tarmo Revon virkasuhde katsotaan tämän johdosta palautetuksi takautuvasti, ja hän voi palata tehtäviinsä välittömästi.

Vakava vaara syynä irtisanomiseen

Akaan kirkkoneuvosto päätti 1.12.2016 purkaa seurakunnan nuorisotyönohjaajan Tarmo Revon virkasuhteen. Perusteluina kirkkoneuvosto katsoi toteen näytetyksi, että Tarmo Repo on käyttäytynyt toistuvasti asemalleen sopimattomalla tavalla ja aiheuttanut vakavasti vaaraa työyhteisön työturvallisuudelle. Virkasuhteen purkaminen astui voimaan välittömästi.

Kirkkoneuvosto varmuuden vuosi myös irtisanoi Tarmo Revon, jos virkasuhteen purulle ei oikeuskäsittelyssä löytyisi perusteita.

Hallinto-oikeuden mielestä Tarmo Revon virkasuhteen purkamisen ja irtisanomisen syynä oleva käyttäytyminen ei ollut niin sopimatonta, että hänen virkasuhteensa purkamiselle tai irtisanomiselle olisi ollut laissa edellytetty painava syy.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.