Kaupunginhallitus repesi juristien selvityksen edessä: Kuusi moitti Antti Kemiä ja halusi kuulla poliisia – viisi olisi painanut villaisella saman tien

Vihreiden Hanni Jorosen (oik.) vastaesitys voitti kaupunginhallituksessa va. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuoren (vas.) esityksen siitä, miten Akaa suhtautuu juristien selvitykseen Keskustan koulun peruskorjauksesta. Joulukuussa 2018 Joronen puhui Akaan valtuuston kokouksessa. Kuva: Juha Kosonen.

Akaan va. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori tilasi tämän vuoden tammikuussa viranhaltijapäätöksellä selvityksen Keskustan koulun peruskorjausten laadun arvioinnista ja siihen liittyvistä vastuista KPMG Oy Ab:lta. Käskyn selvityksen tilaamiseen oli antanut kaupunginhallitus lokakuussa 2018.

KPMG:n lausunto on nyt saatu, ja se koskee ensisijaisesti asian yleistä juridista arviointia KPMG:lle annettujen tietojen ja asiakirjojen perusteella. Kaupunginhallitus käsitteli lausuntoa tiistaina.

Briitta-Liisa Sinivuori tiivisti 20-sivuisen lausunnon kaupunginhallitukselle kahteen kappaleeseen. Niiden mukaan suuri osa toimitetusta aineistosta koskee Akaan entisen teknisen johtajan Antti Kemin toimintaa. Siksi Kemin toiminnan ja vastuiden arviointia on painotettu KPMG:n lausunnossa. Varsinaisiin rakennusteknistä asiantuntemusta vaativiin seikkoihin ei lausunnossa asiantuntemuksen puutteellisuuden vuoksi oteta kantaa.

Sinivuoren mukaan lausunnossa todetaan, että aineiston perusteella kaikkien virheiden osalta ei voida yksiselitteisesti osoittaa, mistä virheet johtuvat tai kuka on oikea vastuutaho. Hankkeeseen on osallistunut useita eri toteuttajia, ja heidän toiminnassaan mahdollisesti tapahtuneet virheellisyydet ja niihin liittyvät vastuut ratkaistaan ristiriitatilanteessa viime kädessä oikeudessa.

Edelleen lausunnossa todetaan Sinivuoren mukaan, että jatkotoimenpiteissä on otettava huomioon, että selvityksen kohteena olevien talousarvioivuosien osalta on kaupungin toimijoille vastuuvapaus jo myönnetty.

Kemin toiminta oli erittäin moitittavaa

Va. kaupunginjohtaja Sinivuori esitti tiistaina kokoontuneelle kaupunginhallitukselle, että se merkitsee lausunnon Keskustan koulun peruskorjausten laadun arvioinnista ja siihen liittyvistä vastuista tiedoksi ja toteaa, että asia ei anna aihetta enempiin jatkotoimenpiteisiin ja toimittaa asian tiedoksi myös valtuustolle.

Tämä ehdotus ei kelvannut vihreiden Hanni Joroselle, joka teki keskustelun aikana seuraavan ehdotuksen:

1) Kaupunginhallitus toteaa, että KPMG:llä teetetty selvitys ei täysin vastaa kaupunginhallituksen lokakuussa antamaa tehtävänantoa.

2) Kaupunginhallitus merkitsee lausunnon Keskustan koulun peruskorjausten laadun arvioinnista ja siihen liittyvistä vastuista kuitenkin tiedoksi ja jää odottamaan poliisilla työn alla olevan tutkinnan tuloksia

3) Kaupunginhallitus muistuttaa esimiesasemassa olevia viranhaltijoita työnantajan velvollisuudesta puuttua virheellisiin menettelyihin kohtuullisessa ajassa saatuaan tiedon virkavelvollisuuden laiminlyönnistä tai rikkomisesta.

4) Kaupunginhallitus toteaa, että Kiwa inspectan selvityksen perusteella voidaan todeta Antti Kemin antaneen toimialajohtajana toimiessaan tekniselle lautakunnalle virheellisiä tietoja. Mm. seuraava: ”Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan 8.8.2017 §76 ”Selvitys Keskustan koulun remontista esitettyihin kysymyksiin” mm. seuraavia asioita: ”Onko liikuntahallin ulkoseinien kosteusvaurioituneet sisärakenteet korjattu miten ja missä laajuudessa? – Toisin sanoen miten paljon ulkoseinistä purettiin vanhoja rakenteita ja vaihdettiin vaurioitunutta materiaalia, kuten eristevillaa?”

Vastaus: Liikuntasalin ulkoseinien kaikki vaurioituneet puu- ja levyrakenteet sekä lämmöneristeet uusittiin.

17.1.2019 Kiwa Inspecta toteaa raportissaan (6.3.4. Johtopäätökset, s. 20 ) ”Tilaajalta saatujen valokuvien ja lisätyötarjouksen nro 4. mukaan tuulensuojakipsilevytystä ei ole kuitenkaan uusittu miltään alueelta” sekä ”Lopputilanteessa rakenteeseen on jäänyt vaurioituneet eristemateriaalit ja tiivistämättömiä höyrynsulkuja”. Selvityksenne perusteella, oletteko sitä mieltä, että tekniselle lautakunnalle annettu lausunto ei pidä paikkaansa? Vastaus: Suoritetuista korjauksista ja rakenteiden uusimisen laajuudesta selvitykseemme saatujen lähtötietojen perusteella ko. lausunto ei pidä paikkaansa.” Kaupunginhallitus pitää tällaista toimintaa erittäin moitittavana.

5) Päätökset toimitetaan tiedoksi valtuustolle ja tekniselle lautakunnalle.”

Janita Puomila (kok) ja Sami Rajala (kok) kannattivat Hanni Jorosen muutosehdotusta, ja äänestyksessä sen taakse asettuivat myös Inka Loppi (sd), Tiina Räsänen (kesk) ja Jukka Salminen (kok).

Salla Bister (sd), Hannu Järvinen (sd), Harri Rämö (sd), Jukka Saari (vas) ja Sauli Turja (sin) kannattivat Sinivuoren esitystä mutta hävisivät äänestyksen 6–5.

Akaan kaupunginhallituksen niukka enemmistö on sitä mieltä, että Antti Kemi antoi Akaan teknisenä johtajana tekniselle lautakunnalle virheellisiä tietoja. Äänestyspäätöksellä 6-5 hallitus pitää toimintaa erittäin moitittavana. Kuva: Mikko Peltoniemi.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.