Akaan hyvinvointikeskushanke on vaarassa – Valtuuston rakentamispäätös on osittain poikkeusluvan vastainen

Havainnekuva Akaan uudesta hyvinvointikeskuksesta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy.

Akaan Seudun saamien tietojen mukaan Akaan valtuuston viime viikon keskiviikkona tekemä päätös hyvinvointikeskuksen rakentamisesta on sosiaali- ja terveysministeriöstä saadun poikkeusluvan vastainen. Päätöksen kohta, jossa lähipalvelut tullaan turvaamaan myös Kylmäkosken ja Viialan taajamissa, ei perustu Akaan 2016 tekemään poikkeuslupahakemukseen.

Lähipalveluina Akaa haluaa taajamissa säilyttää ainakin lasten suuterveydenhuoltoa, aikuisneuvolan sekä äitiys- ja lastenneuvolan.

Sosiaali- ja terveysministeriössä sekä valtiovarainministeriössä on verrattu Akaan poikkeuslupahakemusta, siitä tehtyä päätöstä ja Akaan valtuuston viime viikon keskiviikkona tekemää päätöstä. Tällä hetkellä ministeriöiden kanta on, että valtuuston päätös ei ole marraskuussa 2016 myönnetyn luvan mukainen ja poikkeuslupa ei ole enää voimassa.

Meneillään olevan sosiaali- ja terveysuudistuksen vuoksi maahan on säätetty poikkeuslaki, jossa kaikki kuntien uudet sosiaali- ja terveyshankkeet ovat luvan varaisia. Poikkeuslupia on myönnetty vain erityisistä syistä. Akaa sai luvan, koska ministeriö katsoi, että kaupungin hyvinvointikeskus-hanke sopii hyvin valmistella olevaan sosiaali- ja terveysuudistukseen.

Ministeriöiden kanta on Akaan Seudun saamien tietojen mukaan ehdollinen, sillä mitään peruuttamatonta ei ole vielä tehty.

Akaa halusi keskittää

Akaa haki sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupaa sillä perustelulla, että kolmen entisen terveysaseman toiminta yhdistyy yhteen uuteen hyvinvointikeskukseen. Yhteen paikkaan haluttiin keskittää erityisesti myös lasten ja perheiden psykososiaaliset palvelut kahdesta eri toimipisteestä sekä vanhuspalvelut, jotka nyt sijaitsevat Viialan terveysaseman yhteydessä.

Akaa kertoi ministeriölle, että uuden hyvinvointikeskuksen on määrä yhdistää nykyiset viisi kaupungin eri taajamissa toimivaa asiakaspalvelupistettä. Ministeriölle kerrottiin myös, että kaikissa toimipisteissä olisi edessä mittavat perusparannustyöt, jotta toimintaa niissä voitaisiin terveellisesti jatkaa.

Poikkeuslupahakemusta perusteltiin myös nykyisen toiminnan hajanaisuudella. Hajanaisuuden kerrottiin olevan esteenä palvelujen kehittämiselle. Hajanaisuus vaikeuttaa johtamista ja eri toimijoiden yhteistyötä. Akaa ilmoitti pyrkivänsä hyvinvointikeskushankkeella mahdollisimman nopeaan muutokseen, jotta toimintaa voidaan kehittää ja palveluja yhdistää. Akaa ilmoitti tavoittelevansa muutoksella myös kustannussäästöjä.

Akaan valtuusto on päättänyt sijoittaa uuden hyvinvointikeskuksen Toijalan taajamaan Matinpuistoon. Akaan hanketta puolisivat aikanaan myös Pirkanmaan maakunnan sotevalmistelijat.

Arkkitehtitoimiston luonnos Akaan hyvinvointikekusksen ensimmäisestä kerroksesta.

 

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.