Akaan valtuusto tekee hyvinvointikeskusasiassa kaksi miljoonapäätöstä

Akaan hyvinvointikeskuksen rakentamista projektipäällikkönä vetävä JanErik Järventie sanoo hyvin suoraan, että hyvinvointikeskus on Akaalle hyvä asia. Tuli maahan sosiaali- ja terveysuudistus tai ei, Akaan hanke on hyvä.

Projektipäällikkö Jan-Erik Järventien mielestä Akaan hyvinvointikeskushanke ei ole kohdannut luottamushenkilöiden taholta mitään erityisempää vastustusta.

– Suomi on hyvin harvaan asuttu maa, palvelut ovat jo keskittyneet, ja täällä on peruspalveluihin joillakin 70 kilometrin matka. Tampereella ja mökkikunnassani Itä-Suomessa on taas aivan erilaiset palvelut. Akaassa tilanne ei ole tällainen. Akaaseen tehdään uusi hyvinvointikeskus palvelemaan koko kaupunkia, miettii Järventie.

Akaa on tehnyt hyvinvointikeskushankkeensa eteen jo paljon, hankkinut rakennukselle muun muassa poikkeusluvan sosiaali- ja terveysministeriöltä. Suunnittelijaksi valittu NCC Suomi Oy on jo tehnyt tiukkoja suunnitelmia rakennustoimikunnan ja projektipäällikön kanssa.

– Kyllähän tässä on valtuuston tahdon mukaan koko ajan edetty, vaikka varsinainen rakentamispäätös on vielä tekemättä. Terveyspalvelujen keskittäminen on täällä nähty pitkään linjaksi, sanoo Järventie.

Valtuusto tekee hyvinvointikeskuksen rakentamispäätöksen kokouksessaan ensi keskiviikkona 20. helmikuuta.

Kaksi miljoonapäätöstä

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyisi NCC Suomen 13 687 000 euron tavoitetarjouksen rakentamisesta ja 1 500 000 euron määrärahan tilaajahankintoihin. Yhteensä hyvinvointikeskus tulee maksamaan 15 187 000 euroa. Rakentaminen ja kalustaminen on päätetty eriyttää jo tarjouspyyntöasiakirjoissa.

– Lopputulos on kuitenkin se, että kaikki kustannukset maksaa Akaa. Rakentamisen kustannusarvio, 13,7 miljoonaa, jonka NCC on antanut, on laskettu niiden kokonaisuuksien perusteella, mitkä ovat tarjousasiakirjassa määritelty. Tämä olisi toki voitu tehdä niinkin, että kaikki mahdollinen olisi loppusummassa mukana, sanoo Järventie.

Tilaajanhankintoihin varattu 1,5 miljoonaa euroa jakaantuu kahteen osaan. Puolella miljoonalla hankintaan tietotekniikkaa ja sähköjärjestelmiä.

– Siellä on muun muassa kulunvalvontaa, av-laitteita ja varavoimalaitos. Myös rakennuttamispalvelut, jotka tarvitaan jo toteutusvaiheessa eli kosteudenhallintakoordinaattori ja turvallisuuskoordinaattori sekä erityisesti valvonta ovat tässä puolessa miljoonassa. Nämä palvelut tulevat minun kanssani tähän projektiin tilaajan edunvalvojaksi.

Osa kalusteista leasing-sopimuksin

Miljoonalla eurolla on laskettu hankittavaksi muun muassa irtokalusteita. Pöytien, tuolien ja hyllyjen lisäksi tällä summalla hankintaan myös hoitotoimintaan oleellisesti liittyviä välineitä.

– Ainakin yksi uusi hammashoitoyksikkö, mutta aika moni yksikkö siirretään olemassa olevista paikoista. Autoklaavi, imu- ja paineilmakompressorit ovat myös hankintalistalla. Tällaisia hankintoja ei NCC periaatteessa olisi edes osannut laskea, sanoo Järventie.

Vaikka keskus tehdään nyt Akaan omistukseen ja käyttöön, mahdollista on myös kalkkiviivoilla olevan sosiaali- ja terveysuudistuksen toteutuminen, joka muuttaa asioita.

– Minä olen ymmärtänyt niin, että Akaa vuokraa ensivaiheessa hyvinvointikeskuksen maakunnalle, ja valtaosa kalusteistakin siirtyy maakunnan hallintaan. Tässä tilanteessa Akaan kaupungin kannalta on järkevintä, että mahdollisimman paljon irtokalustehankinnoista tehdään leasing-sopimuksin.

Pohjalla tarkat laskelmat

Projektipäällikkö Jan-Erik Järventie lähtee siitä, että luottamushenkilöille esitettyjen summien puitteissa hyvinvointikeskus saadaan rakennettua.

Arkkitehtitoimiston luonnos Akaan hyvinvointikekusksen ensimmäisestä kerroksesta.

– Rakennushanke on aina niin monimuotoinen asia, että lisätyö- ja muutostyötarjouksilta harvoin voidaan koskaan välttyä. Aina tulee jotakin sellaista, jota ei ole osattu ottaa huomioon. Nyt on ainakin pyritty siihen, että keskuksessa työskentelevienkin toiveita on otettu huomioon jo kustannuslaskennassa, jotta isoilta muutoksilta vältyttäisiin.

Valtuuston lopullisen rakentamispäätöksen jälkeen alkavat toteutuksen suunnittelu ja myöhemmin erikoissuunnittelu. Rakentamaan päästään kesäkuussa, ja rakentamisen on arveltu kestävän 18 kuukautta. Akaan uusi hyvinvointikeskus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 lopussa.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.