Kuntalaisaloite ajaa luonnonsuojelualueen perustamista Viialaan

Akaa selvittää luonnonsuojelualueen perustamista Viialaan – katso video Hukarin liito-oravasta

Toukokuussa 2017 Hannu Similä mittasi desibelimittarillaan ysitieltä Hukariin kuuluvaa ääntä. Kuva: Leena Nyysti.

Akaan kaupungille jätettiin helmikuun alussa kuntalaisaloite Viialan Hukarissa sijaitsevan alueen suojelemiseksi. Kuntalaisaloitteessa ehdotetaan, että Tarpianjoen mutkassa sijaitseva noin kolmen hehtaarin alue rauhoitettaisiin luonnonsuojelualueeksi Akaan kaupungin hakemuksesta.

Alue jäi liito-oravien vuoksi rakentamatta Hukari I -alueen rakentamisen yhteydessä vuosina 2004–2005. Kuntalaisaloitteen on allekirjoittanut sähköisesti 56 kuntalaista ja viisi muuta henkilöä, joiden mukaan liito-oravista on valokuva- ja videomateriaalia ja ne ovat viihtyneet alueella vuodesta toiseen siitä huolimatta, että alue on aivan liito-oravan reviirin alarajalla.

Kuntalaisaloitteen liitteenä on kaksi videota, jotka aloitteen vastuuhenkilö, akaalainen Hannu Similä kertoo kuvanneensa kyseisellä alueella. Kummassakin videossa liito-orava liikkuu puun rungolla. Toinen video on kuvattu riistakameralla ja julkaistu Youtubessa 2.6.2012. Toinen video on kuvattu kännykällä ja julkaistu Youtubessa 15.4.2014.

Paljon erilaisia luontotyyppejä

Kuntalaisaloitteen mukaan kyseinen alue on luontoarvoiltaan hyvin monipuolinen.

– Pienestä koostaan huolimatta alueella on paljon erilaisia luontotyyppejä: rantakoivikkoa, vanhoja jykeviä haapoja, nuorta haavikkoa, raitoja, lehtokuusamapensaita, isoja kuusia ja mäntyjä sekä reilun puolen hehtaarin kokoinen niitty. Osa rantakaistaa voidaan luokitella harvinaiseksi tulvametsäksi, johon kuuluu paljon kaatunutta lahovikaista puustoa. Liito-oravien lisäksi alueen vanhoissa haavoissa viihtyvät muun muassa eri tikkalajit: käpytikka, palokärki, harmaapäätikka ja käenpiika, aloitteessa kerrotaan.

Asemakaavassa alue on edelleen merkitty pientaloalueeksi, ja siellä on muun muassa rivitalotontteja. Kuntalaisaloitteessa todetaan, että vuonna 2011 silloinen kaupungin kaavoituspäällikkö Lasse Majuri kävi tutustumassa alueeseen ja totesi liito-oravien jätökset, minkä seurauksena noin puolen kilometrin päähän Tarpianjoen yläjuoksulle istutettiin puustoa. Sillä parannettiin aloitteen mukaan liito-oravien liikkumista luoteeseen, koska uuden Hukari II asuinalueen hakkuut heikensivät oravien liikkumista kyseiseen suuntaan.

Keväällä 2017 Akaan tekninen toimi suunnitteli aloitteen mukaan liito-orava-alueen rakentamista tehden alueen reunalla pienimuotoisia hakkuita ja tienpohjan merkitsemistä, kunnes asiasta huomautettiin.

Ylitarkastaja: oravia ei pitäisi kytätä

Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Kaj Koivisto totesi Akaan Seudussa 20.7.2012, että kaava-alueita, joita rajoitukset koskevat, ei pitäisi kytätä sillä mielellä, josko oravat olisivat poistuneet ja aluetta päästäisiin rakentamaan.

Kuvakaappaus Hannu Similän videolta.

Kuntalaisaloitteen mukaan alueen osittainenkin rakentaminen tarkoittaisi, että alueen lahovikaista puustoa jouduttaisiin kaatamaan jo pelkästään turvallisuussyistä ja alavaa ranta-aluetta täyttämään ja sitä kautta heikentämään merkittävästi liito-oravan reviiriä ja alueen monimuotoisuutta.

– Aiemmin mainitulle uudelle Hukari II -alueelle on kaavoitettu 150 tonttia, joista arviolta noin neljännekselle on tänä syksynä rakennettu tiet ja kunnallistekniikka. Tonttitarjontaa alueella siis on meluttomammissa paikoissa, aloitteeseen on kirjattu.

Kuntalaisaloitteen allekirjoittajat esittävät, että alue suojeltaisiin pysyvästi.

– Suojelu tukisi myös Akaan arvoa ”Kestävä kehitys” ja strategiaa ”Akaa on kaunis”. Myös luonnonsuojelulain pykälä 6 velvoittaa kuntia edistämään luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Alueen suojelulla ja sen oikeanlaisella markkinoinnilla saataisiin kaiken lisäksi luotua positiivista kuvaa Akaasta, aloitteessa todetaan.

Kaupunki pyytää selvityksiä

Akaan kaupunginhallitus päätti tiistaina ottaa kuntalaisaloitteen vastaan ja pyytää asiasta lausunnon elinvoimalautakunnalta ja Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Kuntalaisaloitteen arvioitu käsittelyaika on neljä kuukautta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että selvityksissä kartoitetaan, onko kunnan mahdollista saada liito-oravakorvauksia, mikäli alue päätetään suojella. Kaupunginhallituksen mukaan Korkein oikeus on velvoittanut valtiota korvaamaan maanomistajien taloudelliset menetykset tällaisissa tapauksissa.

Lue myös Akaan Seudun aikaisempi juttu Hukarin liito-oravista.

 

 

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.