Kaupunginjohtaja Antti Peltolan elinvoimakunta on monipuolinen palveluntarjoaja

Akaan tuleva kaupunginjohtaja Antti Peltola toivoo, että pitkään sorvattu sosiaali- ja terveysuudistus toteutuisi. Kuntien tehtäviä karsiutuisi, mutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rooli kunnilla säilyisi. Peltolalle kelpaa elinvoimakunta.

– Jos ajatellaan kuntien tulevaa roolia, niin se on ainoa vaihtoehto. Onko toinen vaihtoehto näivettyvä kunta vai mikä sitten? Kyllä elinvoimaista kuntaa kannattaa aina tavoitella, miettii Peltola.

Rovaniemeltä kotoisin oleva Antti Peltola sanoo kotiutuneensa hyvin etelään. Vanhemmat ja muu suku on edelleen Rovaniemellä, jonne pääsee miltei aina, kun mieli tekee.

Elinvoima luo Peltolan mielestä edellytykset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle.

– Se tarkoittaa monipuolista palvelutarjontaa, viihtyisää asumista, työpaikkoja ja yrityksiä. Elinvoima on tietynlaista pöhinää. Elinvoimaiseen kuntaan kuuluu myös aktiivinen järjestökenttä, vapaaehtoistyö ja kansalaisaktivismi, jotta kuntalaiset saadaan kiinnostumaan oman paikallisyhteisön kehittämisestä.

Katse yrityselämään

Yrityksien rooli kuntien kehittämisessä korostuu Antti Peltolan mielestä tulevaisuudessa entisestään.

– Olen monessa yhteyksissä sanonut, että elinkeinopolitiikka ja sen käytännön toteutus pitää olla osa kaikkea kunnan suunnittelua. Yrityksiä ja elinkeinoelämää on kuultava ja niiden on oltava aktiivisesti mukana asioita ideoimassa.

Antti Peltola sanoo, että kunnan on pystyttävä tarjoamaan entistä paremmin palelujaan yrityksille niiden elinkaaren eri vaiheissa.

– On kysymyksessä sitten yrityksen perustaminen, laajeneminen, uuden toimitilan tai kumppanien etsiminen, ollaan tukena. Kaupungin tehtävä on saada yritykset sitoutumaan kaupunkiin.

Tärkeintä on nopeus

Kunnan tehtävä on luoda edellytyksiä vireälle elinkeinoelämälle, ja Peltola hyväksyy myös erilaiset hallihankkeet, joilla toivottuihin tavoitteisiin päästäisiin.

– Nykypäivän kunnassa, jossa taloudelliset resurssit ovat rajalliset, on toivottavaa tietysti saada erilaisia hankkeita eteenpäin muutenkin kuin vain kunnan tukemana. Myös yksityisen rahan kiinnostus pitää herättää, sanoo Antti Peltola.

– Tärkeintä on olla nopea. Yritykset tekevät nopeasti päätöksiä, joten kunnalla on oltava aina valmius tarjota. Tietyt jutut pitää miettiä jo etukäteen. Yritysalueiden pitää olla valmiina iskussa. Kisassa yrityksen sijoittumisessa pitää pysyä mukana.

Antti Peltola ymmärtää senkin, että kilpailu kuntien välillä yrityksistä on kova ja aina ei onnistuta.

– Jos yritys menee naapurikuntaan, pitää vaikuttaa siihen, että saataisiin tätäkin kautta omaan kuntaan asukkaita.

Antti Peltola sanoo olevan sinnikäs hakemaan ratkaisuja. Hän ei pyri yksinäiseksi sudeksi, vaan haluaa kytkeä luottamushenkilöt tiukasti valmisteluunkin muun muassa erilaisin seminaarein.

Itse vai ostaen

Tällä hetkellä keskustellaan Akaassakin siitä, pitäisikö kaupungin tuottaa palvelunsa itse vai ostaa palveluja yrityksiltä. Kaupunki on myynyt Mäntymäen vanhainkodin Esperi Care:lle. Antti Peltola pohtisi tarkoituksenmukaisuutta, kummalla tavalla kaupungin kannalta päästään parhaimpaan lopputulokseen.

– Kun resurssit ovat tiukat, on päästävä taloudellisempaan ja tuottavampaan toimintaan. Palvelun on aina vastattava tarvetta. Minusta ei ole olemassa sääntöä siihen, onko palvelun oltava oma tai ostettu. Se voi ihan hyvin olla ostettu, mutta sitten pitää kiinnittää tiettyihin seikkoihin huomiota.

Antti Peltola huomauttaa, että kilpailutus on vain yksi vaihe kunnan ostaessa yksityisiä palveluja.

– Sopimukset on tehtävä hyvin ja niiden noudattamista on myös valvottava hyvin. Hyvä sopimus siirtää vastuun tuottajalle, mutta kunnan on aina valvottava, että palvelun taso on kunnossa.

 

Akaa tarvitsee vetovoima- ja pitovoimainvestointeja

Hallintotieteiden maisteri Antti Peltola on työskennellyt kymmenen vuotta Järvenpään talous- ja hallintojohtajana. Huhtikuun alussa hän astuu Akaan kaupunginjohtajan vikaan viiden vuoden määräajaksi. Häneltä on ehditty jo kysyä, missä Akaa on.

– Siinä on ollut selittämistä. Kun kysyn sitten, tiedätkö missä Toijala on, saan myöntävän vastauksen. Kyllähän tälle asialle täytyy jotakin ratkaisevaa tehdä. Akaa on saatava kartalle.

Tuleva kaupunginjohtaja on innoissaan tulevasta tehtävästään. Vielä ei jännitä, mutta innostus uuteen asiaan kasvaa koko ajan.

– Akaassa on valtava potentiaali. On hyvä maantieteellinen sijainti, lyhyet välimatkat Tampereelle, Helsinkiin ja Turkuun sekä lentokentille. Valtakunnan pääväylät menevät kaupungin läpi.

Akaalaisille kaupungin hyvästä sijainnista puhuminen on jo klisee, mutta Peltola muistuttaa, että se on kuitenkin kivijalka, jolle voi rakentaa.

– Kumminkin on myös napakan kokoiset taajamat ja hyviä yritysalueita. Minua kiinnostaa myös valtuuston hyväksymä uusi strategia. Olen paljon kuntien strategiota nähnyt, mutta Akaan strategiassa on tunnistettu hyvin se, missä asioissa on onnistuttava, jotta tavoitteisiin päästään.

Akaan tavoitteet ovat kunnianhimoiset, ja se sopii Antti Peltolalle.

– Strategiassa ja sen ohjelmissa ajatellaan myös moni asia uudella tavalla. Minun tehtäväni on saada porukka sitoutumaan tavoitteisiin.

Tosiasiat on tunnustettu

Akaassa on voimassa kolmas talouden tasapainottamisohjelma. Antti Peltolalle tämä kertoo, että tosiasiat on kaupungissa tunnustettu.

On työhuoneen siivoamisen aika. Antti Peltola jää lomalle Järvenpäästä ennen kuin aloittaa Akaan kaupunginjohtajana.

– Talous pitää saada tasapainoon. Se on välttämätön edellytys, jotta saadaan liikkumatilaa omalle itsenäiselle päätöksenteolle.

Kaupunki on pelastettavissa ja Peltola ottaa pelastustyöhön kaiken olemassa olevan potentiaalin käyttöön.

– Menokehitystä pitää saada hillittyä, mutta samaan aikaan pitää pystyä tekemään rohkeitakin investointeja.

Mitään poppakonsteja Akaan taloustilanteen ratkaisemiseksi ei Peltolan mielestä ole olemassa.

– Onko joitakin asioita tehtävissä toisin ja mitkä ovat ne prosessit, joiden mukaan toimimme? Muutokseen pitää myös sitoutua. Edelleen kannatan rohkeita investointeja, koska niilläkin voidaan taloustilannetta parantaa. Pankista saa lainaa.

Akaa kaipaa Antti Peltolan mielestä vetovoima- ja pitovoimainvestointeja.

– Käyn hyvin mielelläni luottamushenkilöiden, kaupunkiorganisaation ja erilaisten toimijoiden kanssa huolellisesti läpi, minkälaisia vetovoima- ja pitovoimainvestointeja me tarvitsemme.

Jos esimerkiksi viihtyisä ympäristö on kaupunginjohtajalle pitovoimatekijä, niin hyvä maine voisi olla vetovoimatekijä.

– Tässä on mahdollisuus hyvin monipuoliseen keskusteluun.–

Muistoksi Järvenpäästä

Järvenpäässä kaupunki osti 6,1 miljoonalla eurolla osakeyhtiöt pois korttelista ydinkeskustassa. Nyt kaupungin tontille nousee muun muassa tornitalo.

Järvenpään tunnetuin asukas lienee edelleen Ainolaansa isännöinyt säveltäjä Jean Sibelius. Hänelle pystytettiin patsas silloiseen kauppalaan 1964. Alunperin toiseen paikkaan pystytetty patsas sijaitsee nykyisin Järvenpää-talon vieressä Kulttuuripuistossa. Järvenpään kaupunki teki aikoinaan kovasti töitä, että Sibeliuksen kodin lähellä ollut rautatieseisake muutettiin Ainolaksi.

– Jotta päästiin liikkeelle, oli meidän toimittava.

Järvenpään talous- ja hallintojohtajan työhuone löytyy kaupungintalon toisesta kerroksesta. Aulassa on taideteoksia. Kaupungintalo on päätetty purkaa. Se on sädesienten vaivaama.

– Väliaikaisten tilojen jälkeen täällä mennään uusiin tarkoituksenmukaisempiin tiloihin.

Antti Peltolan työhuoneesta löytyy jo isohko roskalaatikko. Lähdön läheisyys on tosiasia.

 

Artikkeli täydentyy verkkoon. Kannattaa seurata.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.