Toijalan Sanomat 100 vuotta sitten

Lauantaina helmikuun 8. päiwänä

Huutokauppa

Urakkahuutokaupalla, joka pidetään Kylmäkosken sillalla tämän helmikuun 10 pnä kello 12 päiwällä, tarjotaan tämän talwen aikana tehtäwäksi Kylmäkosken maantiesilta, vaihtoestoisesti arkut kivestä tai puusta. Urakoitsijan on itse hankittava kaikki tarvittavat kivet. Kansitus tehdään puusta. Urakoitsijalta waaditaan täydet takuut työn kelvollisuudesta ja täyttämisestä, sekä mahdollisesti tarvittawista ennakkorahoista. Samassa tilaisuudessa ostetaan huutokaupalla mainittuun siltaan kaikki tarwittawat puuaineet.

Kylmäkoskella 1 p. helmik. 1919

Silta-komitea

 

Kuulutus

Maanantaina helmikuun 10 pnä klo 10 ap. luetaan julki Kylmäkosken kunnan waltuuston pöytäkirja helmikuun 3:pltä  1919, waltuuston huoneustossa, Kirkonpiirin kansakoululla.

Valtuuston puolesta

Artturi Hautaa

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.