Sivistysjohtaja esittää valtuuston päätöksen kumoamista koulujen toiveiden vastaisena – liikuntaluokkia ei perustettaisi seiskaluokilla

Mika Setälä esitti joulukuun budjettivaltuustossa muutosta johtamansa sivistyslautakunnan esitykseen. Kuva: Juha Kosonen.

Akaan valtuusto päätti 19.12.2018 talousarviokokouksessaan, että lukuvuoden 2019–2020 syksystä lähtien kaupungissa aloitetaan uusi liikuntaluokkatoiminta. Liikuntaluokkien perustamista valmisteltiin koulujen ja urheiluseurojen yhteistyönä viime vuoden aikana siten, että toiminta alkaisi aina 6. luokalta lähtien, kun kaikki oppilaat siirtyvät Toijalan yhteiskouluun tai Viialan yhtenäiskouluun. Tällöin 6.–9. luokat säilyisivät samoina aina perusopetuksen päättymiseen saakka.

Joulukuisessa valtuuston kokouksessa valtuutettu ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mika Setälä (kd) kuitenkin esitti liikuntaluokkien aloitusta vasta seiskaluokilla. Valtuusto hyväksyi esitetyn muutoksen yksimielisesti.

Sivistysjohtaja Tero Kuusiston mukaan tämä muutti tilannetta, sillä samassa kokouksessa valtuusto oli jo päättänyt palauttaa 6.-luokkalaiset takaisin Sontulan ja Kirkonkylän kouluille lukuvuodelle 2019–2020.

– Talousarviokäsittelyn jälkeen Toijalan yhteiskoulun ja Viialan yhtenäiskoulun rehtorit esittivät kantoinaan, että mahdollisuudet kaikkien koulujen oppilaille pitää olla yhtäläiset, oikeudenmukaiset ja tasavertaiset. Tämän päätöksen jälkeen Sontulan ja Kylmäkosken koulujen oppilaat olisivat eri asemassa. Lisäksi 7. vuosiluokalta alkavat liikuntaluokat eivät ole perusteltuja, koska koulun oppilashuollon, nuorisotoimen ja seurakunnan järjestämät ryhmäytykset ovat 6.-luokkalaisille, sivistysjohtaja Kuusisto toteaa.

Lisäksi yläkoulujen rehtorit mainitsivat, että luokkien muodostamisessa täytyy huomioida ilman liikuntapainotuksiakin muun muassa oppilaskuljetukset, kielet ja katsomusaineet, mikä hankaloituu osan oppilaista tullessa vuotta myöhemmin molempiin kouluihin.

Peruutusta esitettiin jo tammikuussa

Sivistyslautakunta käsitteli liikuntaluokkia jo tämän vuoden tammikuun kokouksessaan. Sivistysjohtaja Kuusisto esitti, että lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 7. vuosiluokasta alkavia liikuntaluokkia ei perusteta lukuvuoden 2019–2020 syksystä lähtien Toijalan yhteiskouluun ja Viialan yhtenäiskouluun. Perusteluina olivat oppilaiden yhdenvertainen kohtelu ja tarkoituksenmukaisuuden näkökohdat.

Lautakunta päätti kuitenkin Mervi Pulkkisen (kesk) esityksestä äänin 8–1, että asia palautetaan valmisteluun.

Sivistyslautakunta palautti tammikuussa liikuntaluokka-asian valmisteluun Mervi Pulkkisen esityksestä. Kuva: Mikko Peltoniemi.

Nyt asiaa on valmisteltu, ja torstaina 14. helmikuuta sivistyslautakunta käsittelee liikuntaluokka-asiaa uudelleen. Sivistysjohtaja Kuusiston esitys on edelleen, että 7. vuosiluokasta alkavia liikuntaluokkia ei perusteta lukuvuoden 2019–2020 syksystä lähtien Toijalan yhteiskouluun ja Viialan yhtenäiskouluun. Tällä kertaa Kuusisto esittää myös, että päätös liikuntaluokkatoiminnasta käsitellään uudelleen kouluverkon yhteydessä keväällä 2019.

Perustelut valtuuston päätöksen kumoavalle esitykselle ovat seuraavat:

Viialan yhtenäiskoulussa ja Toijalan yhteiskoulussa tehdään oppilaiden luokkajako siinä vaiheessa, kun he ovat siirtymässä 6. vuosiluokalle. Lukuvuodesta 2019–2020 lähtien Sontulan ja Kylmäkosken koulujen 6. vuosiluokan oppilaat jatkavat vielä yhden lukuvuoden kouluillaan.

Edelleen seitsemännelle luokalle siirryttäessä liikuntaluokka ja muiden luokkien muodostaminen menevät uusiksi, jotta kaikki oppilaat saadaan sopimaan samaan määrään luokkia kuin aiemminkin oli 6. vuosiluokan aikana. Lisäksi on huomioitava, että Sontulasta ja Kylmäkoskelta tuleville jätetään tilaa niin sanotulle kuljetusluokalle.

Jos liikuntaluokat perustetaan jo lukuvuodelle 2019–2020, joudutaan oppilaita sekoittamaan vuoden välein, joka ei ole ollut alkuperäisenä tarkoituksena. Viialassa Rasin koulun oppilaat siirtyvät 6. vuosiluokalle Viialan yhtenäiskouluun ja Toijalan yhteiskoulun 6. vuosiluokan oppilaat ovat entisiä Nahkialan, Pappilan ja Arvo Ylpön koulun oppilaita.

Alkuperäinen suunnitelma oli, että oppilaat olisivat hakeneet liikuntapainotukseen 6. vuosiluokalle kaikista Akaan kouluista ja tuolloin liikuntaluokka ja muut luokat olisi tehty valmiiksi kaikkien neljän lukuvuoden ajaksi vuosiluokille 6–9. Kouluilta esitetty toive on, että liikuntaluokkatoiminnan aloitusta siirretään ja asia käsiteltäisiin muuttuneen tilanteen takia uudemman kerran kouluverkkopäätöksen yhteydessä.

Viialan yhtenäiskoulun rehtori Saija Montonen ja Toijalan yhteiskoulun rehtori Jorma Ojala toivovat, että luokkia ei tarvitsisi sotkea ja perustaa uudestaan kuudennen luokan jälkeen. Kuva: Mikko Peltoniemi.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.