Forum Akaa

Entisen viranhaltijan ajatuksia aiheesta ja aiheen vierestä

Henri Salonen.

Tikulla silmään, mutta aloitetaan historiasta kuitenkin.

Varsin mielenkiintoiset kolme vuotta ehdin viettää Akaan kaupungin viranhaltijana, kaksi vuotta rakennusvalvonnassa rakennustarkastajana ja vuoden teknisen toimen tilahallinnossa kiinteistöpäällikkönä. Verrattain lyhyen virkaurani aikana ehti tapahtumaan kaikenlaista.

Osaltani merkittävimpinä tapahtumina mainittakoon kaupunginjohtajan irtisanomisprosessiin liittyvät vaiheet, jotka jatkuvat edelleen, sekä yleisesti teknisen toimen suoritukset vuosien 2016–2018 aikana. Valtuustokin ehti vaihtumaan, rakennusvalvonnan toiminta sähköistettiin, sisäilmaprosessia kehitettiin, kouluihin ja päiväkoteihin teetettiin oirekyselyt ja kattavat kuntotutkimukset, siirtokouluja rakennutettiin, koulujen väistötiloja rakennettiin, terveysasemia tekohengityskorjattiin ja -korjataan edelleen vaadituksi ajaksi sekä hyvinvointikeskushanke ja Kylmäkosken kouluhanke käynnistettiin. Henkilöstökin vaihtui ympärillä melko taajaan, varsinkin teknisen toimen aikana.

Kaupunginjohtajan irtisanomisprosessiin sekaantuminen tilapäiselle toimikunnalle antaman lausunnon muodossa osoittautui osaltani lillukanvarreksi suhteessa muuhun kuultuun ja lausuttuun aineistoon. Joka tapauksessa koin velvollisuudekseni kertoa täysin puolueettomasti ne vähäisetkin asiat mitä olin kuullut, nähnyt ja kokenut, vain ja ainoastaan Akaan etua ajatellen. Onneksi muut instanssit tekevät asiasta tarvittavat johtopäätelmät ja asia saanee lopullisen päätöksen aikanaan. Siihen on sitten tyytyminen.

Teknisen toimen kanssa oli haasteita rakennusvalvonnassa työskennellessä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuudet eivät olleet heillä selvillä, ja siksi jouduin muun muassa keskeyttämään rakennustyöt Hirvialhon koululla loppukesästä 2017. Päätös ei ollut todellakaan helppo eikä suoranaisesti Akaan kaupungin etujen mukaista ainakaan julkisuusarvoltaan, mutta vaihtoehtoja ei virkavastuun osalta ollut. Varsinkaan samaisen vuoden kevään rakennusluvattoman siirtokouluepisodin jälkeen.

Ensimmäinen asia, joka jäi lyhyestä virkaurasta teknisessä toimessa mieleen, oli työmäärä. Varsinkin vaiheessa, jossa edellinen tekninen johtaja sekä hyvinvointikeskuksen projektipäällikkö irtisanoutuivat ja nämä työtehtävät siirtyivät allekirjoittaneelle. Lähes koomiseksi muodostunut #resurssipula realisoitui omalle kohdalle. Vuosi kiinteistöpäällikkönä meni pitkälti tulipaloja sammutellessa, ja itse tilahallinnon johtaminen ja kehittäminen jäivät valitettavan vähälle.

Toisena asiana valehtelisin, jos väittäisin, että kaupungin johtamistyyli tai politiikka ei vaikuttanut oman työn tekemiseen. Milloin toimintamallejani kyseenalaistettiin, milloin tivattiin keskeneräisiä asiakirjoja, väitettiin asiakirjojen pimittäjäksi, kommentoitiin toimialani asioita, johon ei ollut kompetenssia tai siirrettiin pois sisäilmastotyöryhmästä esittämieni hankalien kysymysten vuoksi.

Toki tiedossani oli, minkälaisia ominaisuuksia ja asioita viranhaltijan tehtävänkuvaan kuuluu ja mitä pitää kestää. Silti pahimpina hetkinä varsinkin isosta teollisuuskonsernista viranhaltijaksi siirtyneenä voisi toimintaa kuvata pelleilyksi.

Poliitikkoja on monenlaisia ja laidasta laitaan, niin kuin pitääkin, onhan kaupunkilaisia ja viranhaltijoitakin. Yllättävää oli kuitenkin tämä osittain sekä politiikasta että osittain talon sisältä orastava luottamuksen ja erityisesti johtamisen puute. Enkä väitä, että itse olisin kaikessa ollut oikeassa, mutta kuitenkin aina valmiina kuuntelemaan ja keskustelemaan kyseessä olevan asian perusteluista ja tarpeen mukaan valmiina muuttamaan omaa mielipidettäni. Peiliäkin on tullut tuijotettua melko paljon.

Ei huonoa, ettei jotain hyvääkin. Kolmas asia, joka jäi mieleen, oli hyvät tyypit. Erityisesti kaupunkikehitystoimi johtoineen, nykyinen tekninen johto tehtäväaluejohtajineen, tilahallinnon työntekijät, sekä rakennusvalvonta. Lisäksi koulujen, päiväkotien, vanhainkotien ja terveysasemien henkilökunta, joiden kanssa työskentely oli aina mutkatonta, järkevää ja mielekästä.

Tekninen lautakunta on myös erittäin asiallinen ja asiantuntevassa johdossa. Kuntalaiset ovat erittäin aktiivisia ja osaavat kysyä oikeita kysymyksiä, erityisesti sisäilma-asioissa. Joka tapauksessa tuntui siltä, että asiat menivät kuitenkin oikeaan suuntaan. Kiitos kaikille kannustuksesta ja palautteista, jotka olivat lähes täysin positiivisia ja siten todella suuri motivaation lähde oman kaupungin asioiden hoitamisen ohella.

Edessä on teknisen toimen tilahallinnon osalta kiireiset kuukaudet ja vuodet. Koulujen korjaamisista ja/tai uusien rakentamisesta tarvitaan nopeasti päätöksiä. Sama koskee päiväkoteja, liikuntatiloja ja valmistuskeittiöitä.

Päätöksenteon tueksi tulisi teettää koulu- ja päiväkotirakennuksista riittävät korjauskustannuslaskelmat erilaiset elinkaarivaihtoehdot huomioiden sekä hanketoteutusvaihtoehtomallit kustannuksineen, uudisrakennusvaihtoehtoja unohtamatta. Jos ja kun kouluja tai päiväkoteja korjataan, täytyy organisoida tarvittavat väistötilat sekä kalustepuhdistukset muuttoineen.

Edellä mainittujen rinnalla tulisi huolehtia tilahallinnon perustöistä eli kaupungin muiden rakennusten PTS:ien (pitkän tähtäimen suunnitelmien) ajanmukaisuudesta, talotekniikan strategian luomisesta ja toteuttamisesta, kiinteistönhoidon kehittämisestä, sisäisten vuokrien määritysperiaatteiden luomisesta ja ylläpitämisestä, käyttämättömien rakennusten myymisestä, sisäilmastotyöryhmätoiminnasta sekä yllättävistä ja ennakoimattomista rakennusten korjauksista. Ja kaikissa edellä mainituissa tulisi luonnollisesti huomioida kaupungin hankintaohjeet ja -säännöt sekä hankintalaki.

Jos tätä palettia yrittää pyörittää teknisen johtajan tuella ja kiinteistöpäällikön sekä rakennuttaja-asiantuntijan voimin, voin kokemuksesta kertoa, että ei onnistu. Kun päätöksiä korjaamisista tai uudisrakentamisesta saadaan, tarvitaan riittävästi pätevää henkilökuntaa johtamaan hankkeita, jotta ne onnistuisivat.

Peruskorjauksia, uusien rakennusten rakentamisia tai väistötilojen kokonaishankeorganisointia ei voi hoitaa sivutyönä muun perustyön lomassa, se lienee nyt opittu kantapään kautta. Työmäärän tulisi vastata työntekijäresursseja, tai sitten priorisoidaan. Kuka/mikä priorisoi? Mielenkiinnolla jään seuraamaan näytelmän seuraavia juonenkäänteitä. Toivotaan todella, että nykyisiä päteviä teknisen toimen pääosan näyttelijöitä ei kirjoiteta näytelmästä ulos juonen hinnalla.

Positiivisuus, kuunteleminen, kannustaminen sekä rakentava palaute. Näillä pääsee sekä työelämässä että henkilökohtaisessa elämässä jo erittäin pitkälle.

 

Henri Salonen

Kirjoittaja on Tampereen ammattikorkeakoulun lehtori, entinen kaupungin teknisen toimen viranhaltija

Forum Akaa on Akaan Seudun kolumnisarja, jossa akaalaiset kirjoittajat tarkastelevat ympäröivää yhteisöä ja yhteiskuntaa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?