Kaupunki hylkäsi oikaisuvaatimuksen ja piti entisen vaneritehtaan piipun purkuluvan voimassa

Akaan kaupunki pysyy kannassaan, jonka mukaan UPM voi purkaa Viialan entisen vaneritehtaan voimalaitoksen piipun. Itse voimalaitos on jo purettu. Kuva: Mikko Peltoniemi.

Pirkanmaan Ely-keskus vaati Akaan kaupungin elinvoimalautakuntaa oikaisemaan rakennustarkastajan päätöksen, jolla annettiin UPM:lle lupa purkaa Viialan entisen vaneritehtaan piippu. Rakennustarkastaja Anu Hytönen teki päätöksen 7.11.2018. Elinvoimalautakunta päätti kuitenkin viime viikon kokouksessaan hylätä oikaisuvaatimuksen ja pitää purkuluvan voimassa.

UPM omistaa entisen vaneritehtaan alueen ja rakennukset. Ely-keskus perusteli purkamisluvan hylkäämisvaatimusta muun muassa sillä, että piipun purkaminen merkitsee rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinnearvojen hävittämistä.

– Maanomistajien ja kaupungin haluttomuus vanhentuneen asemakaavan uudistamiseen tai mahdollinen rakennuksen kunnossapidon laiminlyöminen eivät ole perusteita purkamisluvan myöntämiselle. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia purkamisluvan myöntämisen edellytyksiä ei siten ole, ja rakennustarkastajan päätös on lainvastaisena kumottava, Ely-keskus totesi.

Pirkanmaan maakuntamuseo on tehnyt paikalla katselmuksen 11. lokakuuta. Se totesi omassa lausunnossaan, että piippu on ikäisekseen hyväkuntoinen ja kunnostettavissa normaalein kunnostustoimenpitein, ja että myös perustusten mahdollinen vaurioituminen olisi korjattavissa vähäisin kustannuksin vahvistamalla perustusta betonivalulla.

Maakuntamuseo toteaa myös, että piippua on huollettu vuosien kuluessa useasti.

– Muun muassa saumauksia on korjattu, tiiliä on vaihdettu ja sadeveden pääsy käyttämättömään piippuun on estetty asianmukaisella hatulla. Pirkanmaan maakuntamuseo ei puolla purkamisluvan myöntämistä Viialan vaneritehtaan voimalaitoksen piipulle, lausunnossa todetaan.

Myös Museovirasto asettui piipun säilyttämisen kannalle vuonna 2016 todetessaan omassa lausunnossaan, että piipun kulttuurihistoriallinen arvo liittyy olennaisella tavalla tehdasalueen rakennusten muodostamaan kokonaisuuteen, eikä piippua tule purkaa.

– Tämän kokonaisuuden ominaispiirteiden säilyttäminen ja hallittu kehittäminen on turvattava, Museovirasto totesi.

”Ei riittävää rakenneteknistä osaamista”

Akaan kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen perusteli purkamisluvan pitämistä voimassa sillä, että Maakuntamuseo ei ole esittänyt käsityksensä tueksi todellisia selvityksiä rakennuksen kunnosta.

– Museoviranomaisten silmämääräistä arviota tarpeellisista toimenpiteistä tai niiden kustannuksista ei voida pitää uskottavana, eikä maakuntamuseon voida katsoa omaavan riittävää rakenneteknistä osaamista toteamaan edellä mainittuja asioita. Sen sijaan yleisesti tiedetään, että korkea tiilimuurattu piippu rapautuu käyttämättömänä. Piippu vaatisi todennäköisesti mittavia korjaustoimenpiteitä ja jatkuvia huoltotoimia jotta voitaisiin varmistua, ettei se aiheuta turvallisuusriskiä alueella, Sarkkinen totesi.

Akaan kaupungin elinvoimalautakunta keskusteli kokouksessaan 29.8.2018 kohdassa Muut asiat Viialan vaneritehtaan piipun purkamishakemuksesta. Lautakunta ei nähnyt erityisiä syitä piipun säilyttämiselle.

– Sen sijaan sitä pidettiin osittain turvallisuusriskinä. Vaikka alueen asemakaavaa voidaan pitää osittain vanhentuneena, toimii alue edelleen logistiikka- ja varastoalueena. Alueella sijaitsevat toiminnot ovat sinänsä voimassa olevan kaavan mukaisia, eikä niiden vuoksi asemakaavan muuttaminen ole tullut ajankohtaiseksi. Voimassa olevassa asemakaavassa piippua ei ole suojeltu, Jyri Sarkkinen toteaa.

Pirkanmaan Ely-keskus voi tehdä elinvoimalautakunnan hylkäyspäätöksestä kunnallisvalituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.