Hulevesimaksujen oikaisuvaatimukset jätettiin pöydälle kaupunginhallituksessa

Hulevesiin kuuluvat muun muassa veden eri olomuodoissa katoille satava ja sieltä rännejä ja syöksytorvia pitkin eteenpäin kulkeva vesi. Kuva: Mikko Peltoniemi.

Akaan kaupunginhallitus käsitteli tiistaina 4. joulukuuta kolme kaupunkilaisten lähettämää oikaisuvaatimusta hulevesimaksuista. Vaatimuksissa anotaan huojennusta niin teollisuus- kuin asuinrakennusten maksuista.

Viime vuoteen saakka hulevesimaksu sisältyi Akaan vesijohto- ja viemäriverkoston omistavan ja vesihuollosta vastaavan HS-Veden jätevesimaksuun. Tänä vuonna hulevesilaskutus on lakimuutoksen vuoksi ensimmäistä kertaa kaupungin vastuulla.

Kiinteistö, jota ensimmäinen käsiteltävistä hulevesimaksun oikaisupyynnöistä koskee, sijaitsee asemakaava-alueella, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella, ja sille on myönnetty rakennuslupa teollisuusrakennuksen rakentamista varten. Oikaisupyynnössä esitetään, että hulevesimaksu määriteltäisiin käyttötarkoituksen ”Teollisuuslaitokset (esim. konepaja, logistiikkakeskus)” sijaan käyttötarkoituksella ”Muut”. Pyyntöä perustellaan sillä, että rakennus toimii varastointikäytössä.

Kaupunginhallituksen esittelytekstin mukaan hulevesimaksua määriteltäessä käyttötarkoitukseen ”Muut” luokitellaan saunarakennukset (myös kesämökkien saunat), talousrakennukset (asuinrakennusten talousrakennukset ja autotallit) sekä muualla luokittelemattomat rakennukset.

– Teollisuusvarastot on rinnastettavissa logistiikkakeskuksiksi, joten hulevesimaksun määrittelyssä ei ole tapahtunut virhettä. Kiinteistön asemakaavan mukainen käyttötarkoitus määrittelee hulevesimaksun kaupunginhallituksen päätöksen 22.5.2018 (§ 171) mukaisesti, kirjoitetaan esittelyssä, jonka perässä on lisätietoja varten kaupungininsinööri Antti Kemin yhteystiedot.

Kiinteistön rekisteritiedon oikeellisuudesta vastaa esittelytekstin mukaan kiinteistön omistaja.

– Mikäli kiinteistön käyttötarkoitus halutaan muutettavan, on se tehtävä rakennusvalvonnan ohjeistuksen mukaisesti

Toinen oikaisuvaatimus koskee kiinteistöä, joka sijaitsee asemakaava-alueella, TV Varastorakennuksien korttelialueella, ja kiinteistölle on myönnetty rakennuslupa teollisuusrakennuksen rakentamista varten.

Oikaisupyyntöä perustellaan sillä, että rakennus toimii osapäiväyrittäjän varasto- ja toimistohuone käytössä, jonka johdosta vaaditaan, että kiinteistöä laskutettaisiin käyttötarkoituksen ”muut” mukaisella kertoimella.

Vedenkulutuksen määrä ei enää vaikuta laskun suuruuteen

Kolmas oikaisuvaatimus koskee kahta asemakaava-alueella sijaitsevaa kiinteistöä. Niistä ensimmäinen sijaitsee teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella, ja sille on myönnetty rakennuslupa teollisuusrakennuksen rakentamista varten. Kiinteistöistä toinen sijaitsee erillispientalojen korttelialueella (AO), ja sille on myönnetty rakennuslupa omakotitalon rakentamista varten.

Oikaisupyyntöjä perustellaan molempien kiinteistöjen osalta muun muassa sillä, että niiden vedenkulutus on siinä määrin vähäistä, että jätevesitaksan alentamisella ei saavuteta kyseisten kiinteistöjen kohdalla tilannetta, että maksut säilyisivät saman suuruisina, vaikka huleveden osuus jätevesilaskusta on siirtynyt kaupungin laskutettavaksi.

Toijalan keskustassa sadevedet aiheuttivat viime kesän satunnaissa rankkasateissa ongelmia tulviessaan ainakin kahden kiinteistön kellaritiloihin. Kuva: Mikko Peltoniemi.

– Vastineena tähän, ottamatta kantaa perustelussa esitettyjen laskelmien oikeellisuuteen, on todettavissa, että kiinteistön vedenkulutuksen määrää ei huomioida hulevesimaksun suuruutta määriteltäessä, kirjoitetaan esittelytekstissä.

Va. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuoren alkuperäinen esitys kaikkiin kolmeen oikaisuvaatimukseen oli, että huojennusta ei myönnetä, koska hulevesimaksu perustuu valtuuston tekemään päätökseen hulevesimaksusta.

– Hulevesimaksun suuruus määräytyy kiinteistön osalta kiinteistörekisteriin merkityn käyttötarkoituksen perusteella, ja hulevesimaksun suuruus on määritelty kaupunginhallituksen päätöksen 22.5.2018 mukaisesti, Sinivuori toteaa.

Tiistaisessa kokouksessa Sinivuori muutti esityksiään ja kaupunginhallitus päätti jättää kaikki kolme oikaisuvaatimusta pöydälle.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.