Akaan tuulivoimaloiden määrä voi kasvaa yli kaksinkertaiseksi – myös tarvittava alue olisi suurempi

Aiemmissa kartoissa Karhunrahkan alueelle oli piirretty seitsemän tuulivoimalaa. Kuva: Abo Wind.

Akaan kaupunki päätti syyskuussa käynnistää osayleiskaavan laatimisen Abo Wind Oy:n suunnittelemaa tuulivoimapuistoa varten. Kaava laaditaan Riisikkalantien itäpuolelle, Karhunrahkan alueelle, lähelle Hämeenlinnan rajaa.

Toijalan keskustasta katsottuna alue sijaitsee noin kuusi kilometriä lounaaseen. Hankealue on kooltaan noin 1 260 hehtaaria ja sijoittuu pääasiassa metsätalousalueelle.

Kun kaupunki käsitteli syyskuussa kaavoitusta, Abo Wind kertoi, että sen suunnitelmissa on rakentaa seitsemän tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 4–5 megawattia. Abo Windin mukaan voimaloita lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 1,6 kilometrin etäisyydellä ja lähimmät lomarakennukset noin 1,1 kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta.

Abo Windin projektijohtajan Julian Wehnertin mukaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi- ja kaavaprosessi ovat tällä hetkellä vielä suunnittelu-vaiheessa.

– Tuulimittausmasto on tarkoitus pystyttää talvella tai keväällä 2019, Wehnert kertoo.

Nettisivujen tiedoissa tuplamäärä turbiineja

Akaan tuulivoimahankkeelle on myös avattu oma nettisivu. Siellä turbiinien lukumääräksi ilmoitetaan noin 7–15 kappaletta. Sivujen mukaan turbiinin malli ei vielä tiedossa, mutta niiden teho on noin 4–7 megawattia. Voimaloiden roottorin halkaisija on noin 200 metriä, samoin napakorkeus. Yksittäisen voimalan kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Näiden tietojen mukaan voimaloiden teho voisi olla suurempi, ja yksittäisiä voimaloita eli tuulimyllyjä saattaisi tulla yli kaksinkertainen määrä aiemmin ilmoitettuun. Wehnert vahvistaa havainnon.

Havainnekuvissa on tähän saakka ollut enintään seitsemän tuulivoimalaa. Tämä kuva on Lontilantieltä. Kuva: Abo Wind.

– Olet lukenut oikein. Seuraavassa viranomaisneuvottelussa keskustellaan eri vaihtoehtoista, joita tutkitaan YVA- ja kaavamenettelyssä. Koko lupaprosessi voi kestää noin neljä vuotta, joten tahdomme myös selvittää eri voimalamääriä. Kaavoituksen lopputulos voikin olla, että rakennetaan 7, 10 tai 15 voimalaa tai joku välimuoto niistä, Wehnert kertoi tämän viikon maanantaina.

Tiistaina Akaan Seutu sai Julian Wehnertiltä kartan, jossa on mahdollinen sijoitussuunnitelma viidelletoista voimalalle.

– Kaikki vaihtoehdot voidaan sijoittaa yli kilometrin päähän kaikista asuin- ja lomarakennuksista. Neljätoista voimalaa mahtuu vanhalle suunnittelualueelle, Wehnert kertoo.

Karhunrahkan alue sijoittuu Pirkanmaan maakuntakaava 2040:ssä tuulivoima-alueeksi merkitylle alueelle. Abo Wind on pyytänyt Pirkanmaan Ely-keskukselta päätöstä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta hankkeeseen.

Ensi viikolla Abo Wind pitää ympäristövaikutusten arvioinnin ja kaavoituksen ennakkoneuvottelun Ely-keskuksen ja Akaan kaupungin kanssa, minkä jälkeen tutkittavat vaihtoehdot tarkentuvat.

– Tämän jälkeen voidaan myös keskustella kaikkien paikallisten kanssa toiveista sekä vaihtoehdoista. Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin, Wehnert kertoo.

Lautakunta äänesti, kaupunginhallitus ei

Tavoitteena on, että Akaan tuulivoimala-alueen osayleiskaavaluonnos on asetettu nähtäville talveen 2019 mennessä ja osayleiskaavaehdotus kevääseen 2020 mennessä. Mikäli ehdotusvaiheen nähtäville asettamisen jälkeen kaava-aineistoon ei ole tarpeen tehdä oleellisia muutoksia, kaavahanke etenee hyväksymisvaiheeseen tarvittavien viranomaisneuvottelujen jälkeen.

Tuulivoimalat on tarkoitus ottaa käyttöön 2022–2023.

4.12.2018 tehdyssä kartassa on 15 mahdollista tuulivoimalan paikkaa. Alustava aluerajaus näkyy vihreällä ja suuremman voimalamäärän vaatima alue mustalla katkoviivalla. Kuva. Abo Wind.

Abo Windin mukaan tuulivoimatuotanto luo työpaikkoja etenkin suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Maanomistajille tuulivoimalaitokset tuovat vuokratuloja ja kaupungille kiinteistöverotuloja, joiden suuruus on noin 20 000 euroa vuodessa jokaisesta voimalasta. Suurempi voimalamäärä toisi siis myös enemmän verotuloja.

Akaan kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen osayleiskaavoituksesta ja kaavoitussopimuksen 4. syyskuuta. Elinvoimalautakunnassa asiasta äänestettiin, mutta Vesa Liehu (kesk) ja Tapio Kivistö (ps) hävisivät äänin 2–7. Sirkka Koivuniemi (kesk) ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi. Jääviyden perusteena on lähisukulaisuus.

Kaupunginhallituksessa Tiina Räsänen (kesk) esitti, että kaavoitussopimusta ei hyväksytä eikä Karhunrahkan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimista käynnistetä. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.