Nyrjähdyksistä kohti faktoja ja tulevaisuutta

Valtuustoryhmämme työssä faktat eli tilastot, tunnusluvut ja vertailutiedot ovat keskeisiä työvälineitä, kun valmistelemme esityksiä ja pohdimme Akaan nykytilannetta ja tulevaisuutta.

Oli ilo huomata, että nämä työkalut ovat löytämässä tietään myös Akaan Seudussa 28.11. kirjoittaneiden valtuutettujen käyttöön.

On totta, että efektiivinen veroaste on tänä vuonna 15,18 prosenttia. Tämä ei kuitenkaan ole kenenkään henkilökohtainen veroaste, vaan Akaan saamien verotulojen ja akaalaisten verotettavien ansiotulojen suhde eli keskiarvo.

Vähennykset kohdistuvat pienempiin tuloluokkiin. Oikea veroaste on tilastokeskuksen mukaan efektiivistä korkeampi jo reilun 30 tuhannen euron vuosituloilla. Vertailun vuoksi suomalaisten keskipalkka vuonna 2017 oli noin 43 tuhatta euroa.

Eläkkeiden osalta veroaste nousee vielä palkansaajia rajummin, koska suurin osa vähennyksistä on käytettävissä vain palkansaajille. Vähennyksiä ei saa enää lainkaan, jos eläke ylittää 27 000 euroa, ja vähennykset ovat pienempiä kuin palkansaajilla myös tätä pienemmillä eläkkeillä. Verkosta löytyvällä Ylen laskurilla voi jokainen todeta, kuinka paljon maksaa Akaa-lisää verojen muodossa – pendelöi tai ei.

Meistä akaalaisista veronmaksajista merkittävä osa kuuluu niihin, joiden tuloilla veroja maksetaan vähemmän. Siksi verokertymä per veronmaksaja on pienempi kuin esimerkiksi Kauniaisissa. Siitäkin huolimatta, että yritämme epätoivoisesti kerätä lisää verotuloja veroprosenttia nostamalla.

Meidän mielestämme tämä tie on kuljettu loppuun. Tarvitsemme suunnitelman, jolla laajennamme veropohjaa ja laskemme veroprosenttia seuraavien vuosien aikana.

Olemme ylittäneet kunnallisveroprosentin osalta kriisikuntarajan jo tänä vuonna 0,89 prosenttiyksiköllä, ja 2019 ylitys kasvaa. Jos jatkamme veronkorotusten tiellä, syvennämme muuttotappiotamme ja pahennamme tilannettamme entisestään. On vaikeaa ymmärtää, miksi me sijainnistamme huolimatta olemme samassa tilanteessa niiden kuntien kanssa, joiden ongelmana on haja-asutusalueilta tapahtuva poismuutto ja työpaikkojen puuttuminen työssäkäyntialueelta. Miksi osa valtuustostamme haluaa kuulua tähän ryhmään? Akaa tarvitsee elinvoimaa, yrityksiä ja verotuottopohjan laajentamista.

Meidän tulee keskittyä suunnanmuutokseen: miten saamme kasvatettua veropohjaa saamalla kaupunkiimme lisää nettoveronmaksajia, ja miten pidämme nykyiset asukkaamme. Veronkorotukset eivät muuta Akaan suuntaa. Valtuutetuilla on vastuu kunnan taloudesta ja toiminnasta. Siksi on tärkeää asettaa sellaisia tavoitteita kasvun ja elinvoiman suhteen, joilla Akaa kasvaa ja menestyy.

Haastamme siis kaikki valtuutetut pohtimaan elinvoimatekijöitä ja tekemään faktapohjaisia, elinvoimaa lisääviä esityksiä vuoden 2019 talousarvioon. Tiedämme ettei tämä ei ole helppoa, varatkaa siis aikaa ajattelulle.

Oma ryhmämme tulee tänäkin vuonna tekemään esityksiä aiheeseen liittyen: Akaa Point, koulut ja kaavoitus. Keskustellaan niistä avoimesti ja faktapohjaisesti ilman ideologisia jarruja. Tarvitsemme lisää sekä nettoveronmaksajia että työpaikkoja myös oman kaupunkimme alueelle. Tämä on ainut keino säilyttää myös jo täällä asuvien palvelut.

 

Akaan Kokoomuksen valtuustoryhmä

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.