Poliisi käynnisti tutkinnan Akaan kaupungin koulupäätöksistä – komisario ei pidä mahdollista rikosta erityisen vakavana

Monin tavoin ongelmalliset parakit lähtivät Keskustan koulun vieressä olevalta tenniskentältä loppuvuodesta 2017. Kuva: Mikko Peltoniemi.

Sisä-Suomen poliisi on käynnistänyt esitutkinnan, jota kuusi Akaan kaupungin asukasta vaati maaliskuussa 2018. Tutkintapyynnössä poliisia pyydettiin suorittamaan esitutkinta sen selvittämiseksi, ovatko Akaan kaupungin viranhaltijat ja/tai luottamushenkilöt toimineet lainvastaisesti.

Esitykset, päätökset ja muut asiakirjat, joihin tutkintapyynnössä viitattiin, koskivat pääosin Viialan yhtenäiskoulun rakennusten tutkimuksia ja koulun väistötilojen hankintoja.

Tutkintapyynnössä esitetyt väitteet ja kysymykset taas koskivat muun muassa Akaan va. kaupunginjohtajaa Briitta-Liisa Sinivuorta, silloista teknistä johtajaa ja nykyistä kaupungininsinööriä Antti Kemiä sekä Akaan kaupunginhallitusta.

Rikoskomisario Pasi Niemisen mukaan Akaan kaupungin edustajia ei toistaiseksi ole kuultu.

– Tässä vaiheessa mennään vasta kirjallisilla selvityksillä. Meillä on hyvin paljon kirjallista materiaalia käytettävissä.

Niemisen mukaan tutkinta ei kohdistu luottamushenkilöihin.

– Se on alustava arvio, mutta katsotaan mihin tutkinta johtaa. Päätöksentekoon ja muuhun lainsäädäntöön liittyvät kysymykset ovat olennaisia. Muun muassa hankintakysymyksiin.

Rikoskomisarion mukaan hankintalain soveltamiseen liittyvät kysymykset ovat rikosoikeudessa harvinaisia.

– Se tuo meille uuden haasteen, mutta ei se mitään. Nämä asiat selvitetään.

Mahdolliset rikosepäilyt selviävät myöhemmin

Akaan kaupungin tilaamat tutkimukset ja selvitykset ovat osoittaneet, että Keskustan koulun peruskorjaus epäonnistui, koska suunnitelmista poikettiin eikä kaikkia tarvittavia korjauksia tehty. Poliisi ei kuitenkaan tutki rakentamista.

– Ei ole poliisin asia selvittää, onko rakennettu hyvin vai huonosti, Pasi Nieminen toteaa.

Sisä-Suomen poliisi teki yli puoli vuotta alustavia selvityksiä ennen kuin esitutkinnan käynnistämisestä päätettiin. Nieminen ei halua avata tarkempia syitä tutkintakynnyksen ylittymiselle.

– Sinänsä mitään mullistavaa ei ole tapahtunut. Poliisi ja syyttäjä ovat tutustuneet asiakokonaisuuteen, ja sen keskustelun perusteella on päädytty siihen, että asia vaatii selvittämistä. Nyt ollaan vielä alkuvaiheessa.

Akaan tapaus pyritään selvittämään tulevan talven aikana.

– Katsotaan sitten mihin se johtaa. Asia käsitellään aikanaan muissa yhteyksissä ja mahdollisesti jopa tuomioistuimessa, mutta sitä en pysty ennustamaan.

Poliisi ei päätä myöskään sitä, voivatko Akaan viranhaltijat jatkaa nykyisissä tehtävissään, vaikka esitutkinta on päätetty käynnistää.

– Tuomioistuin voi aikanaan määrätä henkilön viraltapantavaksi, mutta poliisin näkökulman mukaan mitään tällaista tarvetta ei tällä hetkellä ole, sanoo rikoskomisario Nieminen.

Akaan kaupungille ei ole lähtenyt mitään tietoa tutkinnasta.

– Poliisi käynnistelee tutkintaa ja katsotaan, jääkö ylipäätään syytä epäillä ketään rikoksesta vai ei. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että poliisi ei ylipäätään pidä mahdollista rikosta erityisen vakavana.

Akaan kaupunkia koskevan esitutkinnan käynnistämisestä kertoi ensimmäisenä Yle.

 

Tutkintapyyntö ruoti hankintoja ja rakennuslupia

Akaan Seutu uutisoi poliisille tehdystä tutkintapyynnöstä ensimmäisen kerran 7.4.2018. Tutkintapyynnön tekijöiden mukaan tekninen johtaja Antti Kemin allekirjoittamat, Keskustan koulun vuoden 2017 parakkihankintoja koskevat tarjouspyynnöt ovat hyvin epäselviä ja puutteellisia, ja hankintalain näkökulmasta hankinnat olisi pitänyt keskeyttää.

– Keskeyttämisen sijaan Akaan kaupunki vei hankinnat loppuun siitä huolimatta, että viranhaltijoilla ja kaupunginhallituksella oli ennen hankintapäätösten tekemistä tieto hankintoihin liittyvistä perustavaa laatua olevista ongelmista, poliisille kerrottiin.

Tutkintapyynnön mukaan vuokrattujen väistötilaparakkien kustannukset olivat vähintään 240 000 euroa, eli kyseisten väistötilojen hankinta on hankintalain mukaan pitänyt kilpailuttaa kansallisena hankintana.

– Ensimmäinen tarjouspyyntö (päiväys 27.2.2017) on julkaistu Akaan kaupungin verkkosivuilla, mutta HILMA:ssa tarjouspyyntöä ei ole julkaistu. Hankintaa ei siis ole kilpailutettu lainmukaisesti, tutkintapyynnön allekirjoittajat toteavat.

He viittaavat myös tarjouspyynnön sisältöön, jonka mukaan Akaan kaupunki on vaatinut referenssikohteelta terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tarjouspyynnön mukaan tilaaja eli Akaan kaupunki edellyttää tutustumiskäynnin järjestämistä tarjottaviin tiloihin. Hyväksyttävä laatutaso määritellään tutustumiskäynnin perusteella.

– Herää kysymys, miten tarjoajat voivat tietää, mikä on hyväksyttävä laatutaso, jos hankintayksikkö ei sitä tarjouspyynnössä kerro. Mitä terveellisyys ja turvallisuus tarkoittavat? Mikä on tässä tapauksessa referenssejä koskeva vaatimus? tutkintapyynnössä kysytään.

Kaupungille kerrottiin tarjouspyynnöstä

Tutkintapyynnön mukaan Algeco Oy:n ja Cramo Finland Oy:n tarjoukset väistötilaparakeista ovat olleet sekä tarjouspyynnön vastaisia että keskenään vertailukelvottomia. Poliisille kerrottiin, että yksi tutkintapyynnön tekijöistä lähetti väistötilaparakkeja koskevasta hankinnasta 6.4.2017, ennen toisen tarjouspyynnön tarjousten jättöajan päättymistä, sähköpostiviestin Antti Kemille, Briitta-Liisa Sinivuorelle, silloiselle hallintopäällikölle Riina Kivistölle ja suurelle osalle valtuutettuja.

Keskustan koulun väistötilaparakit hankittiin tutkintapyynnön tekijöiden mukaan lainvastaisesti. Kuva: Mikko Peltoniemi.

Vastausta vaille jääneen sähköpostin jälkeen kolme teknisen lautakunnan jäsentä teki tutkintapyynnön mukaan Antti Kemille selvityspyynnön 9.5.2017 teknisen lautakunnan kokoukseen, ja tekninen lautakunta osoitti selvityspyynnön ja Kemiltä saadun selvityksen kaupunginhallitukselle.

– Kaupunginhallitus merkitsi tehdyn selvityspyynnön ja selvityksen tiedoksi saaduksi kokouksessa 16.5.2017. Kaupunginhallitus ei reagoinut selvityspyyntöön ja saatuun selvitykseen millään tavalla. Hankintalain vastaisesti hankitut parakit pystytettiin Keskustan koulun läheisyyteen huhtikuussa 2017 maankäyttö- ja rakennuslain vastaisesti ilman rakennuslupaa, tutkintapyynnössä sanotaan.

Tutkintapyynnön mukaan Akaan kaupunki ei myöhemmin korjannut kyseisistä parakeista ympäristöterveysviranomaisten listaamia puutteita viranomaisen useasta kehotuksesta huolimatta.

– Akaan kaupunki laiminlöi koululaisten ja henkilökunnan oikeuden turvallisiin ja terveisiin tiloihin. Me allekirjoittaneet korostamme, että kyse on ollut nimenomaan homekoulun väistötiloista – väistötiloista, jotka itsessäänkin olivat täysin puutteelliset. Herää kysymys, mikä merkitys puutteellisella tarjouspyynnöllä ja puuttuvilla laatuvaatimuksilla oli siihen, että hankinnalla saatiin vakavista puutteista ja ongelmista kärsiviä parakkeja, poliisille kerrotaan.

Tutkintapyynnön mukaan va. kaupunginjohtaja Sinivuori esitti tämän jälkeenkin vakavista puutteista, ongelmista ja mikrobivaurioista kärsiviä parakkeja edelleen pienimpien koululaisten väistötilakäyttöön.

Rakennusvalvonta keskeytti luvattomat korjaukset

Tutkintapyynnön mukaan Akaan kaupungin tekninen toimi ei hakenut vaadittua rakennuslupaa myöskään Hirvialhon koululla kesällä 2017 tehtyihin remontteihin.

– Rakennusluvan puuttumatta jäämisen vuoksi rakennusvalvonta keskeytti Hirvialhon koulun koulurakennuksen rakennustyöt 9.8.2017, tutkintapyynnössä todetaan.

Kari Immonen (oik.) ja Raimo Lajunen kertoivat kaupunkilaisille kesäkuussa 2017, mistä Hirvialhon koulun sisäilmaongelmat johtuvat ja miten ne aiotaan eliminoida. Akaan rakennusvalvonta keskeytti koulun korjaukset elokuussa, koska niille ei ollut rakennuslupaa. Poliisille tehdyn tutkintapyynnön mukaan Antti Kemi osti Immosen ja Lajusen konsulttityöt laittomana suorahankintana. Kuva: Mikko Peltoniemi.

Akaan kaupungin hallintosäännön mukaan rakennuslupien hakeminen on yksiselitteisesti teknisen johtajan vastuulla, toteavat tutkintapyynnön tekijät ja jatkavat.

– Tekninen johtaja Kemin on tunnettava lupamenettely ja sen vaatimukset sekä huolehdittava lupahakemusten asianmukaisesta tekemisestä ajallaan. Jo valmiiksi kärjistynyt sisäilmaongelman ratkaiseminen pitkittyi entisestään teknisen toimen laiminlyöntien takia.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.