Lisää paikallisjunaliikennettä Toijalaan ja Viialaan jo vuonna 2020

Lähijunaliikenteen pilottihanke tukisi Akaan asemaa työmatkaliikenteessä

Pirkanmaa ja Tampereen kaupunkiseutu on hakenut mukaan Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) pilotointiin, jolla saataisiin seudulle nopeasti lisää lähijunaliikennettä jo reilun vuoden kuluttua. Oman lausuntonsa ministeriölle on antanut myös Akaan kaupunki, joka ehdottomasti haluaa mukaan.

Akaan kaupungissa lähjunat pysähtyvät Toijalassa ja Viialassa.

Suunnittelujohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Pirkanmaan liitosta on käynyt neuvotteluja eri suuntien edustajien kanssa.
– Pilottihankkeita on esitetty myös naapurimaakunnista ja ne ovat hyvin linkitettävissä Pirkanmaan hankekokonaisuuteen. Tämä korostaa hyvin Tampereen ja Pirkanmaan roolia tärkeänä kansallisena liikenteen terminaalina ja luo edellytyksiä alueelliselle junaliikenteelle.

Vuosina 2020-22 toteutettavaan pilottiin on esitetty seuraavia suuntia:

  • Tampere – Tesoma – Nokia
  • Tampere – Orivesi – Mänttä-Vilppula
  • Tampere – Lempäälä – Akaa

Pilottien tavoitteena kasvattaa matkustajamääriä ja joukkoliikenteen osuutta eri kulkutavoista. LVM valitsee pilottiin mukaan 1-3 aluetta. Mikäli maakunta ja Tampereen kaupunkiseutu pääsee mukaan, alueen tarpeita vastaavan lähijunaliikenteen suunnittelu alkaa nopeasti vuoden loppuun mennessä. Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru uskoo vahvasti positiiviseen päätökseen:

– Suomessa EU:n asettamat päästövähennystavoitteet ovat korkealla. Niiden saavuttamiseksi kaupunkiseutujen ja valtion täytyy panostaa alueisiin, joissa liikennejärjestelmän kehittämisellä voi vähentää päästöjä nopeasti. Junaliikenteen kustannustehokas kehittäminen edellyttää paljon potentiaalisia junamatkustajia, joita Tampereen seudulla on jo hyvin olemassa. Näistä lähtökohdista uskon, että mahdollisuutemme päästä mukaan pilottiin ovat erinomaiset.

– Tampereen kaupunkiseudulla on tehty kuntien yhteisten suunnitelmien avulla todella hyvää pohjatyötä, esimerkiksi asemien lähiympäristöön keskitetään seudun rakennesuunnitelman ja maakuntakaavan mukaisesti lähivuosina paljon työpaikkoja, rakennetaan tuhansia asuntoja ja lisätään palveluita sekä kehitetään liityntäyhteyksiä. Seudun kunnissa on vahva tahto ja hyvät edellytykset lähijunaliikenteelle. Pilotin avulla saisimme lähijunaliikenteen nopeasti vauhtiin ja positiivisen kehityksen kierteen kiihtymään entisestään, Touru jatkaa.

Akaassa Etelä-Pirkanmaan ainoat asemat

Etelä-Pirkanmaalla lähijunat pysähtyvät Akaassa Toijalassa ja Viialassa. Molemmille asemille tullaan koko seutukunnan alueelta. VR:n mukaan matkustajamäärät ovat vuoden 2016 aikana olleet Toijalassa 313 000 ja Viialassa 42 000. Todelliset luvut ovat todennäköisesti olleet tätäkin suuremmat, koska sarja- ja kuukausilippuja käytetään runsaasti työmatkaliikenteessä, mutta niiden leimaustavat vaihtelevat.

Akaan kaupunginhallitus päätti viime viikon tiistain kokouksessaan, että kaupungilla on vahva tahtotila pilotiksi.

– VR on vähentänyt juniensa pysähtymistiheyttä sekä Toijalan rautatieasemalla että Viialan seisakkeella. Muutokset ovat vaikuttaneet etenkin työmatkaliikenneolosuhteiden heikkenemiseen, ja kaupungilla on halu kehittää työmatkaliikennettä tulevaisuudessa entistä aktiivisemmin. Mikäli Tampereen kaupunkiseutu otetaan
mukaan pilottihankkeeseen, olisi Akaa kaupunkina luonnollinen osa tuota kokeilualuetta ja voisimme yhdessä pilotoida, miten kehittää joukkoliikennettä osana maakuntaa, kerrotaan kaupungin vastauksessa liikenne- ja viestintäministeriölle.

Akaan kaupunki suunnittelee toteuttavansa laajan joukkoliikenteen kilpailutuksen kesällä 2019. Tällä hetkellä olevat koulu-, palvelu-ja palveluliikennesopimukset uusitaan. Hankinnan valmistelu käynnistetään tämän vuoden lokakuussa.
Joukkoliikenteen tavoittellinen palvelutaso Pirkanmaan ELY-keskuksen toimialueella vuosina 2017-2019 linjaa, että Tampereen kaupunkiseudun rajalta (Lempäälä) Akaaseen ja siitä edelleen kohti Helsinkiä joukkoliikenteen vuorovälit olisvat korkeintaan 30 minuuttia. Akaan kaupungin mielestä tämä ei toteudu, koska junien pysähtymisiä Akaassa on vähennetty ja Tampereen liikennelaitos ajaa vain Lempäälään asti.

Lähijunaliikenteen kehittämisen aika on nyt

Kokeilun myötä Tampereen kaupunkiseutu kehittyy merkittävästi kohti eurooppalaista joukkoliikennekaupunkia. Joukkoliikennejohtaja Mika Periviidan mukaan lähijunaliikenteen kehittämiseen olisi hyvä hetki juuri nyt.

– Ratikkaliikenne käynnistyy 2021. Lähijunaliikenne täydentäisi joukkoliikennejärjestelmän yhä paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi. Juna on nopeudessa ylivertainen ja sillä on kätevä tulla vaikkapa tapahtumiin Kansiareenalle, joka valmistuu Tampereen kehittyvälle asemanseudulle.

Nyt pilotin aikana löydetään junien aikatauluista sopivia hetkiä, kun raiteet olisivat vapaana lähijunille. Tämä on tärkeää silloin, kun vuonna 2022 rautateiden henkilöliikenne on tarkoitus avata kilpailulle alkaen Etelä-Suomen lähijunaliikenteestä.

Pilotti on mahdollista kytkeä Rauman ja Porin, Turun sekä Helsingin ja Riihimäen yhteyksien kehittämiseen. Juupajoki – Mänttä ovat tehneet omat hakemuksensa. Suunnittelujohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Pirkanmaan liitosta on käynyt neuvotteluja eri suuntien edustajien kanssa.

– Pilottihankkeita on esitetty myös naapurimaakunnista ja ne ovat hyvin linkitettävissä Pirkanmaan hankekokonaisuuteen. Tämä korostaa hyvin Tampereen ja Pirkanmaan roolia tärkeänä kansallisena liikenteen terminaalina ja luo edellytyksiä alueelliselle junaliikenteelle.

– Pilotin toteuttaminen edellyttäisi junaliikenteen operoinnin suunnittelua, jollaista alueella ei ole toistaiseksi itse toteutettu. Pilotti antaisi asiantuntijoille tärkeää kokemusta myös sitä silmällä pitäen, että maakunnasta tulisi jatkossa junaliikenteestä vastaavat joukkoliikenneviranomainen” Laakkonen-Pöntys jatkaa pilotin muista hyödyistä.

LVM:n pyytämän lausunnon ja ilmaisun kiinnostuksesta valmistelivat Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomainen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä sekä Pirkanmaan liitto yhdessä alueen kuntien kanssa.

Juttua päivitetty 24.10. kello 14.25

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.