Akaa hankki koulujen kuntotutkimukset lain vastaisesti – KKV kiittää ja pyytää lisää vinkkejä laittomuuksista

Kahteen kertaan käytöstä poistettua Rasin koulua on sekä tutkittu että korjattu moneen otteeseen. Tuoreimmat kuntotukimukset Akaan kaupunki hankki hankintalain vastaisesti.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan Akaan kaupunki ei noudattanut hankintalakia koulujen sisäilma- ja kuntotutkimusten hankinnassa. Kaupungin hankintayksikkö perusteli suorahankintaa teknisestä syystä johtuvalla kilpailun puutteella.

KKV:n mukaan hankintayksikön valitsema sopimuskumppani eli Kiwa Inspecta ei kuitenkaan ollut hankintalain tarkoittamalla tavalla ainoa palveluntuottaja, joka teknisestä syystä pystyy toteuttamaan hankittavan palvelun.

Perustelut eivät riittäneet

Akaan kaupunki julkaisi 20.6.2018 suorahankintailmoituksen koskien Keskustan koulun, Hirvialhon koulun ja Rasin koulun sisäilmatutkimuksen ja rakennusten kuntotutkimuksen hankintaa. Sopimuskumppaniksi oli valittu Kiwa Inspecta, ja hankinnan kokonaisarvo oli ilmoituksen mukaan 82 500 euroa.

Hankintalain mukaiseksi suorahankintaperusteeksi ilmoitettiin tekninen syy. Hankintayksikkö perusteli teknistä syytä muun muassa valitun palveluntarjoajan puolueettomuudella, tietotaidolla ja luotettavuudella. Hankintayksikön mukaan markkinoilta ei löydy vastaavaa toimijaa, joka voisi toteuttaa hankinnan.

KKV katsoi, että hankintayksikön tekniselle syylle antamat perustelut eivät täytä hankintalain soveltamisedellytyksiä. Hankintayksikkö ei osoittanut selvittäneensä, että muun markkinoilla olevan toimijan olisi teknisesti lähes mahdotonta toteuttaa kyseinen hankinta.

Akaan kaupungin hankintayksiköllä ei myöskään ollut hankintalain mukaista perustetta suorahankinnan tekemiselle äärimmäisen kiireen vuoksi.

KKV pyytää kansalaisilta lisää vinkkejä

KKV antoi Akaan kaupungille huomautuksen, koska hankintayksikkö sovelsi hankintalain suorahankintaperusteita ilmeisen virheellisesti.

KKV muistuttaa, että suorahankinta on poikkeus kilpailuttamisvelvoitteeseen ja suorahankintaan oikeuttavat tilanteet on lueteltu hankintalaissa tyhjentävästi. Suorahankinnan tulee perustua nimenomaisesti hankintalaissa esitettyihin perusteisiin. Tekniseen syyhyn vetoaminen edellyttää hankintayksiköltä markkinatilanteen huolellista kartoittamista, jotta mahdollinen kilpailun puuttuminen voidaan osoittaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloitti kyseisen hankinnan selvittämisen toimenpidepyynnön ja vihjeiden perusteella. Toimenpidepyynnöt ja vihjeet ovat KKV:lle tärkeä työkalu hankintojen valvontatoiminnassa.

– KKV ottaa mielellään vastaan vihjeitä erityisesti epäillyistä laittomista suorahankinnoista. Vihjeen voi jättää sähköpostitse osoitteeseen hankintavalvonta@kkv.fi tai anonyymisti vinkkilinkin kautta, päätöksestä kertovassa tiedotteessa kirjoitetaan.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?