Keskustan koulun rakennustoimikunta kokoontui kerran vuodessa ja luotti virkamiehen sanaan

Jouko Rytkönen johti edellisellä valtuustokaudella sekä Akaan kaupunginhallitusta että Keskustan koulun peruskorjausta valvovaa rakennustoimikuntaa. Hänen mukaansa tekninen johotaja Antti Kemi vakuutti, että kouluremontti etenee suunnitelmisen mukaan.

Akaan kaupunki perusti Keskustan koulun peruskorjaushankkeen toteuttamisen valvontaa varten vuonna 2013 rakennustoimikunnan, johon nimettiin kolme luottamushenkilöjäsentä sekä tekninen johtaja, sivistysjohtaja ja kiinteistöpäällikkö. Luottamushenkilöjäsenet olivat Harri Rantala (sd), Markku Anttila (kesk) ja rakennustoimikunnan puheenjohtajana toiminut Jouko Rytkönen (kok).

Jouko Rytkösen mukaan toimikunnan keskeisin tehtävä oli käydä läpi lisätyöt ja ylitykset.

– Ne olivat muutaman satasen juttuja, joita ei tarvinnut viedä tekniseen lautakuntaan.

Lisätyötarjoukset käytiin Rytkösen mukaan läpi yksityiskohtaisesti mutta vasta sen jälkeen, kun tarjoukset oli joko hylätty tai hyväksytty.

– Ne olivat lähinnä laskuja. Lisätöitä ei käyty etukäteen läpi.

Akaan tekninen johtaja, peruskorjauksen tilaaja ja rakennustoimikunnan jäsen Antti Kemi ei siis kysynyt muulta rakennustoimikunnalta, hyväksytäänkö tarjottuja lisätöitä? Ei, toimikunnan puheenjohtaja Rytkönen vastaa ja arvelee, että Kemi teki päätökset Juha Jalosen kanssa. Jalonen toimi peruskorjauksen aikana ensin työmaavalvojana ja sitten kaupungin vt. kiinteistöpäällikkönä.

”Suunnitelmien mukaan mennään”

Jouko Rytkösen mukaan hänellä ei rakennustoimikunnan puheenjohtajana ollut tietoa, mitä lisätyötarjouksia Antti Kemi oli tilaajana hylännyt. Rytkösen mukaan Kemi tai kukaan muukaan ei myöskään esitellyt rakennustoimikunnalle mitään muita töitä tai rakenteita, joita koululla jätettiin tekemättä, avaamatta tai puhdistamatta.

– Ei, ja meidän lähtökohta oli, että suunnitelmien mukaan korjataan, eli rakennustoimikunta ei olisi hyväksynyt tämmöisiä. Meillä oli kolme kokousta, joissa käsiteltiin lähinnä hyvityksiä. Työmaakäyntejä oli kolme tai neljä. Kyllä me seurattiin sitä, Rytkönen vakuuttaa.

Kertomansa mukaan Rytkönen ei myöskään keskustellut tarpeellisiksi katsotuista mutta hylätyistä lisätöistä suunnittelijoiden tai urakoitsijan kanssa, eikä työmaakierroksilla tullut ilmi, että on jätetty tekemättä jotain, mitä on suunniteltu.

Markku Anttila (vas.) kuului Jouko Rytkösen (oik.) ja Harri Rantalan ohella rakennustoimikunnan luottamusjäseniin.

– Ei tullut.

Jouko Rytkönen oli peruskorjauksen aikaan Akaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Tässä roolissa hän sanoo keskustelleensa korjausten etenemisestä Kemin kanssa myös teknisen lautakunnan kokousten yhteydessä.

– Muun muassa betonin kuivumisesta Kemi soitti, että siinä on ongelmia ja pinnoitukset viivästyvät.

Näissäkään keskusteluissa Kemi ei Rytkösen mukaan kertonut, että töitä on tehty suunnitelmine vastaisesti, eikä Rytkönen tällaista epäillytkään.

– Ei ollut syytä epäillä, koska virkavastuulla olevat henkilöt kertoivat, että suunnitelmien mukaan mennään.

”Jokaisella on esimiehensä”

Jouko Rytkönen ei tämän viikon maanantaina ollut itse saanut eikä nähnyt Kiwa Inspectan raporttia, koska hän ei ole tällä hetkellä valtuutettu tai kaupunginhallituksen jäsen. Julkinen raportti on lähetetty vain heille sekä niille kansalaisille, jotka ovat tehneet raportista asiakirjapyynnön Akaan kaupungille.

Akaan Seutu kertoi Jouko Rytköselle, että raportin mukaan korjaus on epäonnistunut sen takia, että on jätetty kustannussyistä korjaamatta asioita, jotka olivat suunnitelmissa.

Tämän jälkeen kysyimme, minkälaisena puheenjohtaja Rytkönen näkee rakennustoimikunnan vastuun tapahtuneesta.

– Kyllä Kemiä on jostain muualta ohjeistettu kuin rakennustoimikunnan puolelta tämmöisiin ratkaisuihin. Ellei hän sitten oma-aloitteisesti ole tehnyt niitä.

Mikä voisi olla se muu taho tai henkilö, joka olisi voinut tällaisia ohjeita antaa?

– En lähde sen enemmälti arvailemaan. Jokaisella on esimiehensä siinä organisaatiossa, Rytkönen kommentoi.

Helmikuussa 2017 Keskustan koulu oli epäonnistuneen korjauksen jälkeen taas suljettu, Minna Nyström kysyi tiedotustilaisuudessa vieressään istuneelta Antti Kemiltä kouluremontin takuuajan vakuuksista. Kemin vieressä istui silloinen Akaan väliaikainen kiinteistöpäällikkö Juha Jalonen. Vasemmalla seisoo edellisen valtuuston puheenjohtaja Saila Kallioinen.

Toimikunta hylkäsi eristeiden uusimiset

Pöytäkirjojen perusteella rakennustoimikunta kokoontui ensimmäisen kerran 17.3.2015. Kokouksen lopuksi päätettiin pitää seuraava kokous huhtikuun viimeisellä viikolla, mutta kokoustauko venyi yli vuoteen. Toinen kokous pidettiin 23.3.2016 hankkeen jo valmistuttua.

17.3.2015 pidetyssä kokouksessa on pöytäkirjan mukaan hylätty kolme lisätyötarjousta.  Niistä mittavin on koulun pääaulan välipohjaeristeiden ja pintalaatan uusiminen ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa kerroksessa purkutöineen. Kustannus olisi ollut noin 49 000 euroa ja lisäaikatauluvaikutus 20  päivää.

Kaksi muuta hylättyä lisätyötarjousta koskevat patterisyvennysten kuorimuurauksen ja eristeen purkutöitä pohjakerroksessa. Töiden yhteishinta olisi ollut noin 20 000 euroa. Näiden kahden hylkäyspäätöksen yhteydessä lukee, että kuntotutkimuksen mukaan kuorimuurauksen ja eristeen purkaminen on välttämätöntä maanvastaisilla seinän osilla, joissa kosteusvaurion riski on ollut.

Kokouksen pöytäkirjan ovat allekirjoittaneet Jouko Rytkönen ja Antti Kemi.

Tiistaina uudelleen haastateltu Rytkönen kertoi, että päätökset lisätyötarjousten hylkäämisestä tehtiin kyseisessä kokouksessa esityksen mukaan.

– Sen pohjalta, mitä kokouksessa on kerrottu ja esitelty, me on hyväksytty se homma.

Koulun A- ja B-osien alimman kerroksen patterisyvennysten kuorimuurauksien ja eristeiden purkuun liittyvää lisätyötarjousta Rytkönen ei muista.

– Ne ovat olleet pienehköjä asioita, kun ei minulla ole minkään näköistä muistikuvaa.

Kolmannen lisätyötarjouksen eli kolmen kerroksen pääaulojen välipohjaeristeiden ja pintalaattojen uusimisen Rytkönen mainitsi jo maanantaina. Sen hän muistaa nyt mainittaessa.

– Meille esitettiin, että niiden alustat ovat kuivat eikä niissä ole ongelmia, ja ne ovat historiallisesti niin arvokkaita, että niitä ei kannattaisi rikkoa. Paikan päällä suoritettiin katselmus, Rytkönen toteaa.

Lattioiden sisällä on lahoa muottilautaa

Kun kaupungin palkkaamat konsultit Kari Immonen ja Raimo Lajunen vuonna 2017 tutkivat uudelleen suljettua Keskustan koulua, kuntotutkimuksessa todettiin päästölähteitä kyseisissä A-siiven hissiaulojen välipohjatiloissa. Niistä löytyi lahoa muottilautaa.

Antti Kemi kertoi Akaan Seudussa 23.5.2017, että vanhat välipohjat jätettiin peruskorjauksen yhteydessä purkamatta, koska rajapinnoilta otetut näytteet olivat puhtaat ja kyse oli kuivasta tilasta.

– Näillä olettamilla todettiin, että arkkitehdin esityksen mukaisesti lattian hieno mosaiikkipinta jätetään tuulahduksena alkuperäisestä, Kemi totesi.

Toukokuussa 2017 Kari Immonen (takana) ja Raimo Lajunen (oik.) kertoivat Antti Kemille, että korjatun koulun hissiaulojen välipohjatiloista on löytynyt lahonnutta muottilautaa. Suunnitelmissa oli avata välipohjat ja poistaa pilaantuneet materiaalit. Mosaiikkilattia aiottiin edelleen säilyttää tekemällä työ alakautta.

Hän puhui myös jo tulevista korjauksista ja sanoi, että niissä kolmen hissiaulakerroksen välipohjat avataan alakautta ja vanhat täytemateriaalit poistetaan.

– Mosaiikkilattia säästetään, Kemi kertoi Akaan Seudussa.

Immosen ja Lajusen tutkimuksissa myös ulkoseinän eristeistä otetuissa näytteissä oli viitteitä kosteusvaurioista.

– Vanhassa lämmöneristeessä kasvavat epäpuhtaudet voivat ajautua tuulen vaikutuksesta ikkunanpuitteiden raoista sisätiloihin, konsultit kertoivat.

Ennen täydellistä peruskorjausta samat seinät jätettiin A-Insinöörien suosituksen vastaisesti tarkemmin tutkimatta. Silti  Antti Kemi kertoi Akaan Seudussa 23.5.2017, että ”myös aiemmat tutkimukset ovat kertoneet samaa ja ulkoseinässä näkyvissä olleita vauriokohtia on avattu ja eristeitä vaihdettu peruskorjauksen yhteydessä”.

Immosen ja Lajusen mukaan laajamittaiseen eristeiden vaihtamiseen ja ulkoseinien purkamiseen ei ollut tarvetta.

– Epäpuhtauksia saa olla rakenteissa, mutta ne eivät saa tulla sisälle. Tämän päivän tekniikalla ongelmia voidaan korjata, vaikka rakenteita ei pureta. Eristeille voidaan tehdä myös erikoiskäsittely, jonka seurauksena mikrobit alkavat kuolla, Raimo Lajunen totesi lehtijutussa.

 

Entinen Akaan tekninen johtaja, nykyinen Akaan kaupungininsinööri Antti Kemi ei tiistaina vastannut Akaan Seudun puheluun eikä soittopyyntöön.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.