Akaa kilpailuttaa vielä sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut

Akaan kaupunki kilpailuttaa sosiaalihuoltolain vaatimat asumispalvelut. Mahdollinen uusi tuottaja aloittaa 1. tammikuuta 2019. Tällä hetkellä palvelun tuottaa Coronaria Hoitoketju Oy Karpinmäen ja Kurkelanhovin palveluasumisyksiköihin. Kokonaiskustannukset kaupungille palveluista ovat noin 1 700 000 euroa vuodessa.

Akaassa valmistellaan palevlusetelien käytön laajentamista myös sosiaalihuoltolain mukaisiin asumispalveluhin.

Perusturvalautakunta keskusteli tavasta järjestää asumispalvelut 2019 alkaen kahdessa kokouksessa. Esille nousi vahvasti palvelusetelin käyttöönotto. Palvelusetelin hyötyjä ovat perusturvajohtaja Elina Anttilan valmistelun mukaan valinnanvapauden lisääntyminen, palvelujen saatavuuden parantaminen, palvelujen saaminen nopeammin, joustavuuden lisääntyminen ja palvelujen monipuolistuminen.

Setelin käyttöönottoa toivovat myös yksityiset palveluntuottajat. Akaassa on ostopalvelujen ja maksusitoumuksien lisäksi on käytössä jo tehostetun palveluasumisen palveluseteli. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan bruttokuukausitulojen mukaan. Palvelusetelien käyttäjiä on Akaassa vuosittain ollut alle kymmenen ja setelin suurin arvo on ollut kuukaudessa 2 800 euroa.

Palvelusetelin käyttöä ohjataan lain vaatimalla sääntökirjalla, jossa ovat lain edellyttämät Akaan kriteerit. Palveluntuottaja sitoutuu kriteerien noudattamiseen. Itse palvelua tuotettaessa sopimuksen osapuolia ovat kuitenkin asiakas ja palvelun tuottaja.

Lautakunta päättikin kokouksessaan 24. huhtikuuta esittää kaupunginhallitukselle, että kilpailutuksen sijasta kaupungissa otetaan käyttöön asumispalvelujen palveluseteli. Hallitus ei asiaa 8. toukokuuta niellyt, vaan palautti asian äänestyksen jälkeen jatkovalmisteluun äänin 6–5. Palvelusetelin käytön laajentamista vastustivat Salla Bister (sd), Hannu Järvinen (sd), Inka Loppi (sd), Heli Piirainen (vihr), Harri Rämö (sd) ja Jukka Saari (vas). Palvelusetelin kannalla olivat Janita Puomila (kok), Sami Rajala (kok), Jukka Ahonen (kesk), Sauli Turja (sin) ja Jouko Rytkönen (kok).

Hallitus halusi tietää setelin rajat

Palauttaessaan asumispalveluasiaa takaisin valmisteluun, hallitus edellytti, että se saa uutta päätöstä tehtäessä eteensä palvelusetelin vaatiman sääntökirjan, palvelusetelin arvon määrittelyn ja palvelun kustannuslaskennan.

Perusturvajohtaja Elina Anttila totesi valmistelussaan, että kustannuslaskentaa tai vertailua eri vaihtoehtojen välillä tai nykytilanteeseen on vaikea tehdä, koska yksityisten palvelutuottajien ensi vuoden hintoja ei ole tiedossa. Ne selviäisivät vasta kilpailutuksessa.

Perusturvalautakunta päättikin esittää kaupunginhallitukselle, että asumispalvelut kilpailutetaan vanhan tavan mukaan, mutta kilpailutukseen sisältyy mahdollisuus palvelusetelin käyttöön. Lautakunta haluaa myös, että palvelusetelin käytön laajentamisen valmistelu jatkuu.

Lautakunnan näkemyksiin yhtyi myös kaupunginhallitus, joka kokouksessaan 5. kesäkuuta päätti kilpailutuksen järjestämisestä hankintalain mukaisesti siten, että kilpailutukseen sisältyy mahdollisuus siirtyä palvelusetelin käyttöön.

Sekä kilpailutus että palvelusetelin käytön laajentaminen vaativat laajan valmistelutyön. Nyt toteutettavan kilpailutuksen kautta turvataan palveluasuminen niillekin, jotka ei ole halukkaita vastaanottamaan palveluseteliä. Palveluseteliasia on tarkoitus saada lautakuntaan ja hallitukseen syksyn 2018 aikana.

Akaan vanhus- ja vammaisneuvosto kannattaa lausunnossaan palvelusetelijärjestelmän käyttöön ottoa sillä edellytyksellä, että nykyinen palvelujärjestelmä uusitaan kokonaisuudessaan.

 

 

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.