Politiikka on sitä miltä näyttää?

Viime kuntavaaleissa moni uusi valtuutettu ehdokkaana ollessaan oli aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Keskeisimpinä teemoina heillä olivat sisäilmasto-ongelmaiset koulut ja varhaiskasvatuksen aikaperusteisen maksutaulukon uusiminen lisäämällä yläpäähän yksi luokka lisää keventämään hyvin ansaitsevien perheiden maksutaakkaa.

Ensimmäinen vuosi vaalikaudesta on mennyt vaalilupauksia lunastaessa. Sivistyslautakunta päätti 29.7.2017 jätetyn valtuustoaloitteen pohjalta asiaa kolmannen kerran käsitellessään, että yhden lisävälyksen n. 15 000 euron hoitomaksukertymän aleneminen vuonna 2018 katetaan kotihoidon tukeen varatusta määrärahasta, koska sen käytölle ei ole odotettua tarvetta. Samaan aikaan perusturvan puolella on ollut jo vuosia tarvetta ennaltaehkäisevän kotihoidon tuen lisäämiseen.

Viialan sisäilmasto-ongelmien ratkominen on ollut vielä vaikeampaa. Lautakunnan esityslistan tultua julkiseksi, on somessa alkanut keskustelu viranhaltijan päätösehdotuksen muuttamiseksi. Pöytäkirjojen perusteella voi todeta, etteivät virkamiesten päätösehdotukset ole juurikaan menestyneet sen enempää lautakunnassa kuin kaupunginhallituksessa. Ratkaisut ovat pääosin pohjautuneet sosiaalisen median pienen, mutta äänekkään ryhmän näkemysten pohjalta.

Näyttävin esimerkki tästä on Rasin koulun korvaavien väistötilojen hankinta. Esitystä käsiteltiin kaksi kertaa sivistyslautakunnassa, neljä kertaa kaupunginhallituksessa ja kerran lisämäärärahapyynnön vuoksi valtuustossa. Peruslähtökohtana sivistysjohtajan ja va. kaupunginjohtajan päätösehdotuksissa oli, että Rasin koulun kahdelle opetusryhmälle vuokrataan väistötiloiksi KOY Toijalan moottoritien liittymästä kaupungin omistamia tiloja lukuvuodeksi 2018 – 2019.

Asia saatiin päätökseen, kun va. kaupunginjohtaja päätyi vastoin aiempaa kantaansa tekemään ehdotuksen korvaavien tilojen hankkimiseksi Rasin koulun piha-alueelle. Selvityksen perusteella nämä Parmacon vuokraväistötilojen kustannukset ovat noin 60 000 euroa kalliimmat vuodessa kuin muut vaihtoehdot. Tilojen arvioitu käyttöaikatarve on kolme vuotta.

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Heli Piirainen puolustaa (AS 11.4.2018 s.2) va. kaupunginjohtajan muutosta: ”Kaupunginjohtajan pohjaesitys noudatteli (kuten kuuluikin) niin puheenjohtajakoalition tahtotilaa kuin kaupunginhallituksen aikaisempaa päätöstä”. Piiraisen teksti voidaan myös tulkita, että puheenjohtajakoalitio painosti virkamiestä valmistelemaan vastoin virkavelvollisuuttaan päätösehdotuksen, joka ei hänen näkemyksensä mukaan ollut paras vaihtoehto Akaan ja akaalaisten kannalta.

Täydelliseksi tämän farssin tekee se, että kaupunginhallitus kokouksessaan 22.5.2018 päätti sijoittaa siirtokoulurakennukset Viialan yhtenäiskoulun pihapiiriin, koska vaikutus vuoden 2018 talousarvioon on 74.700 euroa pienempi kuin mitä Rasin pihapiiriin sijoitetun Rasin siirtokoulurakennuksen vaikutus. Päätös syntyi äänin 6 – 5. Tämän ratkaisun puolesta käytin puheenvuoron valtuustossa jo 28.3.2018.

Kunnalliseen luottamustehtävään valitun pitäisi pystyä ajamaan kuntalaisten etuja ja tiedostaa, ettei toimi yhden työpaikan, ammattiryhmän, yhdistyksen tai muun etua tavoittelevan yhteisön edustajana. Edellä olevien tapausten pohjalta näyttää siltä, ettei tämä kaikilta osin toimi Akaassa.

Uudet luudat lakaisevat parhaiten. Viime vuonna Akaa teki ylijäämäisen tuloksen. Tänä vuonna uudet päättäjät ovat puolessa vuodessa saaneet aikaan 2,5 miljoonan euron alijäämän. Demokratialla on toki hintansa. Tällä hetkellä me akaalaiset maksamme turhan kovaa hintaa someohjatusta desibelidemokratiasta.

 

Jouko Rytkönen

Perusturvavaliokunnan jäsen (kok.)

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.