Konsulttien raportti esittää usean koulun lakkauttamista

Pappilan koulun rehtori Matti Koppanen jutteli vuonna 2014 koulun evakosta Leevi Toivosen (vas.), Elias Stenin ja Ville Järvisen kanssa. Nyt konsulttien raportti esittää koulun lakkauttamista.

Akaan valtuusto käsitteli keskiviikkona iltakoulussa kouluverkkoselvityksen raporttia. FCG:n konsultti esitteli valtuutetuille sekä teknisen ja sivistyslautakunnan jäsenille näkemyksensä Akaan kouluverkon tulevaisuudesta.

Kouluverkkoselvityksen piti valmistua huhtikuun loppuun menneessä. Tänään Akaan kaupunki kertoi, että raportti viimeistellään ja julkaistaan kahden viikon kuluessa.

Oppilasennuste on laskeva

Akaan kaupunki antoi tammikuussa 2018 FCG Konsultoinnille toimeksiannon selvittää kaupungin esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukion kouluverkko. Lähtökohtana kouluverkkoselvitykselle oli, että Toijalan, Viialan ja Kylmäkosken taajamiin tulee kaikkiin jäämään perusopetuspalveluja.

Selvityksen tarkoituksena oli koulukiinteistökannan arviointi, ja siinä tarkasteltiin koulurakennuksia sekä pedagogisista että opetussuunnitelmallisista lähtökohdista. Akaan toimeksiannossa todettiin, että selvityksen tulee sisältää sekä kuvaus nykytilasta että ehdotuksia uudesta palveluverkosta 20–30 vuoden aikajänteellä.

Selvityksen alussa tuotiin esiin, että väestörekisterikeskuksen mukaan vuoteen 2032 Akaan väkiluvun ennustetaan kasvavan kolme prosenttia. Ikäryhmittäinen väestötarkastelu kertoo Akaan kaupungin mukaan kokonaisväestökehitystä karumpaa tulevaisuutta.

– Suurimmat muutokset väestömäärissä tapahtunevat nuorimmissa ja vanhimmissa ikäluokissa. Reilussa 15 vuodessa lasten ja vanhusväestön määrällinen epäsuhta kasvaa merkittävästi. Laskevan oppilasennusteen näkökulmasta Akaan kaupungissa palvelutarjonta on tuolloin tällä resurssilla ylimitoitettua palvelutarpeisiin nähden, kaupungin tiedote kertoo.

Raportissa todetaan, että Akaan kaupungin useat koulurakennukset ovat tulleet käyttöikänsä päähän, ja uusien rakennusten suunnittelun yhteydessä on tarpeen tarkastella koulurakennuksen laajuutta ja mahdollisuutta vastata maantieteellisesti laajemman alueen esiopetuksen ja perusopetuksen tilatarpeisiin.

Nahkialan ja Pappilan koulut suljettaisiin

FCG:n raportissa tuotiin yksityiskohtaista tietoa eri koulujen kehityksestä. Se on jo päätetty, että Kylmäkosken kirkonkylälle rakennetaan vuosiluokkien 0–6 välille tilatehokas 80–100 oppilaan koulu.

Viialan tilanteesta raportti on sitä mieltä, että sekä Keskustan että Hirvialhon koulurakennukset tulisi purkaa ja Rasin koulu lakkauttaa. Koulujen tilalle tulisi raportin mukaan rakentaa uusi yhtenäiskoulu.

Rasin koulua remontoitiin home- ja sisäilmaongelmien vuoksi muun muassa vuonna 2016. Koulun lakkauttamista on esitetty jo 1990-luvulla.

FCG:n raportissa Toijalan alueen alaopetuksen vuosiluokkien oppilasmäärät tasattaisiin kahteen kouluun: Perustettavaan Toijalan yhtenäiskouluun ja olemassa olevaan Arvo Ylpön kouluun. Toijalan yhtenäiskoulu sijoitettaisiin nykyisen Toijalan yhteiskoulun yhteyteen.

Raportin mukaan Arvo Ylpön koulun toiminta jatkaisi entisellään. Koulun rakennukset korjattaisiin sekä toiminnallisesti että teknisesti vastaamaan nykyaikaisia tarpeita. Myös rakennusten välisiä yhteyksiä parannettaisiin.

Pappilan koulu ja Nahkialan koulu lakkautettaisiin 2020-luvun puolessa välissä, ja koulujen toiminta siirrettäisiin Toijalan yhtenäiskouluun. Mikäli Toijalan alueen oppilasmäärän lasku on ennustettua pienempää, voidaan harkita Pappilan kouluun jäävän joksikin aikaa ”pienten lasten kouluksi” kattaen vuosiluokat esikoulusta kakkosluokkaan.

Pohjamateriaalia kootaan vielä

Sontulan koulun toiminta jatkuisi siihen saakka, kunnes koulu muuttuisi kaksiopettajaiseksi kouluksi, rakennuksessa ilmenee korjaustarvetta tai Sontulan oppilaat saadaan mahtumaan Toijalan yhtenäiskouluun.

Raportin mukaan lähtökohtana on, että Toijalan lukion toiminta jatkunee nykyisellään.

– Toijalan lukion opiskelijaennusteita tarkastellaan uudelleen 2025 ja 2030 ja sopeutetaan lukion toiminta ja tilat 2030-luvulla laskeviin opiskelijaennusteisiin, kaupungin tiedote kertoo.

Toijalan lukiolla tarkoitettaneen Akaan lukiota.

Akaan kaupunki on käynnistänyt sisäilmaoirekyselyiden perusteella koulujen kuntotutkimuksia. Tutkimusten tulokset vaikuttavat myöhemmin tehtäviin poliittisiin päätöksiin.

– Kouluverkon käsittely käynnistyy sekä sivistyslautakunnassa että teknisessä lautakunnassa, kun kaikki tarpeellinen pohjamateriaali on koottu, kaupunki kertoo.

Kommentit (2)

  1. jarmopirttijoki

    Ompa harvinaisen tyhmä esitys,että kakarat pannaan juoksentelemaan ympäri kyliä,kun koulut ovat nyt kotien läheisyydessä ei Toijalasta lapset lopu. Valtuuston aseteella ollaan valmistumassa maailman loppuun-ei pojaat alkakaa hommaamaan työpaikkoja ,pyrkien säilyttämään entiset!

  2. markkukarjalainen

    Nimenomaan. Jotkut oppilaat yksilöinä pärjäävät ja sopeutuvat pidempään koulumatkaan ehkä kohtullisen hyvin. Sitten on iso joukko sanoisiko arempia ala-asteikäisiä lapsia, joille koulutaipaleen aloittaminen lähikoulussa eli n. 2 km säteellä on tietyllä tapaa turvallinen vaihtoehto, aloitteen tekijät eivät osaa nyt ajatella eikä ole siitä ymmärrystä että ala-asteikäiset 12 ikävuoteen asti ovat vielä hyvin pieniä lapsia joiden koko elämään on iso merkitys turvallisella ja helpolla koulutien aloittamisella. Tällainen säästäminen ei ole oikeaa säästöä vaan pelkästään lyhytnäköistä taloudellisen pikavoiton tavoittelua. Ikävä uutinen

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?