Mäntymäen myynti voi seistä valituksen takia yli vuoden

Jukka Ahosen yhdessä Timo Saarisen kanssa tekemä valitus saattaa viipyä korkeimmassa hallinto-oikeudessa jopa yli vuoden.

Mäntymäen vanhainkotia ei saada myytyä Esperi Carelle aivan lähiaikoina valtuutettujen Timo Saarisen (sd) ja Jukka Ahosen (Ryhmä2020) korkeimpaan hallinto-oikeuteen tekemän valituksen käsittelyaikataulun vuoksi.

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta saadun tiedon mukaan oikeusneuvokset päättävät esittelystä myöntääkö korkein hallinto-oikeus Ahoselle ja Saariselle valitusluvan. Aikataulusta ei ole mitään tietoa. Se riippuu esittelijän, jaoston ja koko korkeimman hallinto-oikeuden työmäärästä.

Oikeuden kirjaamosta kerrotaan, että valitusten keskimääräinen käsittelyaika on reilu vuosi.

Markkinaoikeuteen voivat valittaa asianosaiset

Timo Saarinen ja Jukka Ahonen valittivat korkeimpaan hallinto-oikeuteen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 6.4. tekemästä päätöksestä, jolla hallinto-oikeus jätti Saarisen ja Ahosen valituksen tutkimatta.

Ahonen ja Saarinen valittivat Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen siitä, että Akaan kaupunginhallitus oli 19.12.2017 jättänyt käsittelemättä Ahosen ja Saarisen kaupunginhallitukselle tekemän oikaisuvaatimuksen. Ahosen ja Saarisen mukaan kaupunginhallituksen ei olisi 21.11.2017 pitänyt valita Mäntymäen vanhainkodin tehostetun palveluasumisen palveluiden hankinta-tarjouskilpailun voittajaksi Esperi Care Oy:tä. Ahosen ja Saarisen mielestä kilpailutus olisi pitänyt keskeyttää.

Sen lisäksi, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus jätti Saarisen ja Ahosen valituksen tutkimatta, oikeuden mielestä kaupunginhallituksen ei olisi pitänyt edes käsitellä valtuutettujen oikaisuvaatimusta, koska kyse on markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Markkinaoikeuteen voivat valittaa hankintamenettelyssä mukana olevat tarjouksen tekijät tai alalla toimivat yrittäjät.

Hannu Järvinen halusi palauttaa asian käsittelyyn

Akaan kaupunginhallitus käsitteli hallinto-oikeuden päätöstä kokouksessaan 8.5. Koska hallinto-oikeus kumosi ja poisti kaupunginhallituksen aikaisemman päätöksen jättää käsittelemättä Ahosen ja Saarisen oikaisuvaatimus, piti kaupunginhallituksen tehdä asiassa uusi päätös.

Keskustelun aikana Hannu Järvinen (sd) esitti, että kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteluun. Järvisen mukaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös ei ole saanut lainvoimaa, koska päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Heli Piirainen (vihr) kannatti Järvisen esitystä. Äänestyksessä asian käsittelyyn palauttamisen puolesta äänestivät  Hannu Järvinen, Heli Piirainen ja Jukka Saari (vas).

Asian käsittelyn jatkamista kannattivat Salla Bister (sd), Inka Loppi (sd), Janita Puomila (kok), Sami Rajala (kok), Harri Rämö (sd), Tiina Räsänen (kesk), Sauli Turja (sin) ja kaupunginhallituksen varajäsen Jouko Rytkönen (kok). Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi ja todeta, että Ahosen ja Saaren oikaisuvaatimusta ei tutkita.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.