Rakentamistoimikunta valvoo Kylmäkosken uuden koulun rakentamista

Heli Piirainen valittiin Kylmäkosken uuden koulun rakentamistoimikunnan puheenjohtajaksi.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.5. perustanut Kylmäkosken uuden koulun rakentamistoimikunnan. Toimikuntaan kuuluvat luottamushenkilöt Inka Loppi (sd), Jukka Saari (vas), Mervi Pulkkinen (kesk), Heli Piirainen (vihr), tekninen johtaja Antti Kemi, sivistysjohtaja Tero Kuusisto, Kirkonkylän koulun rehtori Heli Hotti-Paananen ja rakennuttaja-asiantuntija Suvi Hilska. Rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Heli Piirainen ja varapuheenjohtajaksi Inka Loppi.

Toimikunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja ja se voi tarvittaessa käyttää myös muita asiantuntijoita. Myös kaupunginhallituksen puheenjohtajalla Harri Rämöllä (sd), teknisen lautakunnan puheenjohtajalla Maija Toivosella (kok) ja vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuorella on toimikunnassa läsnäolo- ja puheoikeus.

Rakennustoimikunta koordinoi ja valvoo uuden koulun rakennushanketta, raportoi siitä kaupunginhallitukselle ja hyväksyy hankkeen suunnitelmamuutokset yleissuunnitelmaan. Lisäksi se hyväksyy hankinnat sekä valtuuston määrärahan puitteissa riidattomat 100 000 – 500 000 euron lisä- ja muutostyöt. Lopuksi toimikunta vastaanottaa hankkeen ja laatii kaupunginhallitukselle taloudellisen loppuraportin.

Kaupunginhallituksen alaisen rakennustoimikunnan toimikausi jatkuu hankkeen loppuraportin hyväksymisen asti.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.