Timo Saarinen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen – Mäntymäen tulevaisuudesta päätettiin jo 2016

Timo Saarinen ei aio tyytyä hallinto-oikeuden päätökseen olla tutkimatta hänen ja Jukka Ahosen tekemää valitusta.

Timo Saarisen (sd) mukaan hän ja Jukka Ahonen (Ryhmä 2020) hakevat korkeimmasta hallinto-oikeudesta muutosta hallinto-oikeuden 6. huhtikuutta antamaan päätökseen.

– Me mitataan se loppuun saakka. Jonkinlainen järjestys tulisi olla kaupungilla, Saarinen sanoo.

Hänen mukaansa kaupungille tuli hallinto-oikeudesta jo aiemmin suullisesti päätös, että valitusta ei oteta käsittelyyn.

– Minä soitin esittelijälle, että etkö ole lukenut papereita. Emme olleet tehneet mistään kaupankäynnistä valitusta, Saarinen kertoo.

– Nyt teemme korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituksen, jossa toteamme selvästi, että voiko samasta asiasta olla kaksi päätöstä, jotka kumoavat toisensa. Kumpi on lainvoimainen? Se joka ensin tehtiin kielteisenä vai se, joka tehtiin myönteisenä, Saarinen kysyy.

Akaan kaupunginhallitus päätti 12.9.2017 äänin 7–4, että Mäntymäen tehostetun palveluasumisen palveluiden kilpailutus keskeytetään. Uuden hallituskäsittelyn ja valtuustokäsittelyn jälkeen kaupunginhallitus päätti 21.11.2017 äänin 8–3 valita Akaan kaupungin tehostetun palveluasumisen palveluiden hankinta-tarjouskilpailun voittajaksi Esperi Care Oy:n.

– Katsoin, että ensimmäinen päätös on saanut laillisuuden, Saarinen sanoo.

Eikö Mäntymäen palveluita olisi siis pitänyt Saarisen mielestä myydä?

– Ei olisi tuolla rahalla. Vanhuksilla on oikeus hakea asumistukea, mutta niiden vuokra nousee. Päätöksen olisi pitänyt olla semmoinen, että se ei todellakaan muutu.

Onko jossain sanottu, että kenenkään vuokra ei nousisi?

– Viranhaltijoiden toimesta sanottiin, että pysyy samana. Mutta kaikkea ei aina kerrota.

Eikö mahdollinen vuokran nousu kuitenkin liity Mäntymäen vanhainkodin laitospaikkojen muuttumiseen tehostetuksi palveluasumiseksi? Ei siis Mäntymäen myyntiin. Ja eikö muutos tehostetuksi palveluasumiseksi olisi tehty Mäntymäessä joka tapauksessa?

– Niin olisi, Saarinen toteaa.

Kumpi sitten on Saarisen mielestä pahempi asia, palvelun muutos vai myynti?

– Palvelu ei tule missään nimessä paranemaan, Akaan valtuuston 1. varapuheenjohtaja sanoo.

Hallinto-oikeus ei tutkinut

Hämeenlinnan hallinto-oikeus ilmoitti viime viikolla, että se jättää Timo Saarisen ja Jukka Ahosen valituksen tutkimatta. Valtuutetut vaativat, että Akaan kaupunginhallituksen 19.12.2017 tekemä päätös kumotaan.

Päätös koskee Saarisen ja Ahosen kaupunginhallitukselle tekemää oikaisuvaatimusta. Heidän mielestään kaupunginhallituksen ei olisi 21.11.2017 pitänyt valita Mäntymäen vanhainkodin tehostetun palveluasumisen palveluiden hankinta-tarjouskilpailun voittajaksi Esperi Care Oy:tä. Sen sijaan hankinnan kilpailutus olisi heidän mielestään pitänyt keskeyttää.

Tämän vuoksi Saarinen ja Ahonen vaativat, että kaupunginhallitus oikaisee ja kumoaa päätöksensä. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mukaan kaupungin ei kuitenkaan olisi pitänyt edes tutkia oikaisuvaatimusta.

– Kaupunginhallituksen päätös koskee julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa. Kyse on markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta, hallinto-oikeus kertoo päätöksessään.

Tämän vuoksi hallinto-oikeus kumosi Akaan kaupunginhallituksen päätöksen, joka jolla se hylkäsi Saarisen ja Ahosen oikaisuvaatimuksen.

Saarinen ja Ahonen vaativat myös, että kaupunginhallitus pysyttää voimassa 12.9.2017 tekemänsä päätöksen. Koska heidän valituksensa jäi tutkimatta, lausunnon antaminen kaupunginhallituksen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukesi.

Hallinto-oikeus ei siis kommentoinut Saarisen ja Ahosen vaatimusta pysyttää voimassa 12.9.2017 kaupunginhallituksessa tehty, Mäntymäen myynnin keskeyttämistä koskeva päätös.

 

Mäntymäen vanhainkodin tie tehostetun palveluasumisen yksiköksi

14.12.2016 Akaan valtuusto päätti yksimielisesti osana vuoden 2017 talousarviota, että Mäntymäen loput laitospaikat tullaan muuttamaan tehostetutuksi palveluasumiseksi 1.4.2017 mennessä. Samalla valtuusto päätti yksimielisesti varata vuoden 2017 talousarvion investointiosaan 85 000 euroa Mäntymäen laitospaikkojen muuttamiseksi kokonaan tehostetuksi palveluasumiseksi.

Mäntymäen kiinteistössä oli laitospalvelujen ohella jo siirrytty yhä enemmän tuottamaan tehostettua palveluasumista.

24.1.2017 Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Mäntymäen tehostetun palveluasumisen palvelut kilpailutetaan ja Mäntymäen tehostetun palveluasumisen muutostöihin varattua määrärahaa 85 000 euroa ei käytetä.

Akaan valtuusto päätti joulukuussa 2016, että Mäntymäen vanhainkodin loput laitospaikat tullaan muuttamaan tehostetutuksi palveluasumiseksi 1.4.2017 mennessä. Helmikuussa 2017 valtuusto päätti, että Mäntymäen tehostetun palveluasumisen palvelut kilpailutetaan.

Esitys perustui Kuntamaisema Oy:n laajaan selvitystyön Akaan kaupungin vanhusten ympärivuorokautisen hoidon tuottamisesta tulevaisuudessa. Selvityksen mukaan Akaan kaupungin vanhusten hoiva- ja hoitopalvelujen kokonaiskustannukset olivat painottuneet vahvasti osasto- ja vanhainkotihoitoon.

Kuntamaisema Oy esitti, että Akaan tulisi varautua hoivapalvelujen kasvavaan tarpeeseen hyödyntämällä nykyistä enemmän yksityistä palvelutuotantoa. Silloisessa tilanteessa Akaan tehostetun palveluasumisen hoitopäivistä 84 prosenttia oli omaa tuotantoa ja 16 prosenttia ostopalveluja. Vertailuaineiston kunnissa ostopalvelua oli noin 45 prosenttia, joissakin kunnissa peräti 70 prosenttia.

– Ostopalvelua tuotetaan joko sopimustuotantona tai palvelusetelin avulla. Yksityisen tuotannon lisääminen mahdollistaisi joustavuuden omaa palvelutuotantoa paremmin ja edesauttaisi varautumista väestön ikääntymiseen sekä kotihoidon kehittämiseen sen rinnalla, perusturvajohtaja Elina Anttila ja vanhus- ja vammaistyönjohtaja Eveliina Kiiski totesivat.

22.2.2017 Akaan valtuusto päätti, että Mäntymäen tehostetun palveluasumisen palvelut kilpailutetaan.

26.5.2017 käynnistyneessä neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö valitsi neljä yritystä tai yritysryhmittymää mukaan neuvotteluihin.

21.6.2017 kaikille neuvotteluihin valituille tarjoajille toimitettiin lopullinen tarjouspyyntö, johon tuli jättää lopullinen tarjous 4.8.2017 kello 12:een mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Esperi Care Oy ja Mehiläinen Hoivapalvelut Oy.

12.9.2017 kaupunginhallitus päätti äänin 4–7, että kilpailutus keskeytetään, koska keväällä tehty esitys on perustunut sen aikaisiin Sote-ratkaisuihin, jotka ovat nyt muuttuneet.

Eriävän mielipiteen jättivät vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori sekä kaupunginhallituksen jäsenet Sami Rajala (kok), Janita Puomila (kok), Jukka Salminen (kok) ja Tiina Räsänen (kesk). Hallituksen jäsenten mukaan kilpailutuksen keskeyttämiselle ei ole perusteita.

26.9.2017 Vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori toi asian uudelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn, koska Akaan kaupungin hallintotoimi oli saanut Suomen Hankintajuristit Oy:ltä kannanoton kaupunginhallituksen tekemän päätöksen laillisuudesta.

Briitta-Liisa Sinivuoren ja hallintopäällikkö Riina Kivistön mielestä Akaan kaupunginhallituksen 12.9.2017 § 301 tekemän keskeyttämispäätöksen lyhyet perustelut muodostavat riskin.

– Näitä riskejä ei pystytty 12.9.2017 kokouksessa tiedostamaan, joten asia tulee käsitellä uudelleen mahdollisten valitusten ja sanktioiden minimoimiseksi, Sinivuori ja Kivistö kirjoittivat.

Sinivuori esitti uudestaan, että kaupunginhallitus päättää valita Akaan kaupungin tehostetun palveluasumisen palveluiden hankinta-tarjouskilpailun voittajaksi Esperi Care Oy:n. Hallitus kuitenkin päätti Heli Piiraisen (vihr) esityksestä äänin 8–3 esittää valtuustolle, että se päättää keskeyttää kilpailutuksen.

– Kaupunginhallituksen edellisessä kokouksessa esitetyt kilpailutuksen keskeyttämistä tukevat perustelut olivat valitettavan epämääräisiä, joita siis tässä tarkennamme, Piirainen kirjoitti esityksessään.

Piiraisen uutena perusteluna kilpailutuksen keskeyttämiselle oli muun muassa puutteellinen ja vailla poliittista ohjausta toteutettu valmistelu ja se, että kilpailutus on rajoituslain hengen vastainen eikä asiasta ole informoitu aluehallintoviraston syyskuisen tiukennetun ohjeistuksen mukaisesti.

9.10.2017 Valtuusto päätti äänin 22–13, että Akaan kaupungin tehostetun palveluasumisen palveluiden voittajaksi valitaan tarjouskilpailun perusteella parhaimman tarjouksen tehnyt Esperi Care Oy ja hallitus laittaa päätöksen täytäntöön.

7.11.2017 Kaupunginhallitus päätti valtuuston päätöksen täytäntöönpano sijaan äänin 6–5 palauttaa asian valmisteluun niin, että päätöksen yhteyteen valmistellaan palvelun tuottamisen valvonnan suunnitelma ja laskelma valvonnan kustannuksista.

21.11.2017 kaupunginhallitus päätti äänin 8–3 merkitä tiedoksi perusturvatoimelta saadun selvityksen palvelun tuottamisen valvonnasta kustannuksineen. Samoin äänin 8–3 kaupunginhallitus päätti valita Akaan kaupungin tehostetun palveluasumisen palveluiden hankinta-tarjouskilpailun voittajaksi Esperi Care Oy:n.

Tästä päätöksestä Timo Saarinen ja Jukka Ahonen tekivät oikaisuvaatimuksen. Sen perusteluissa esitetään, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska:

  1. kaupunginvaltuusto on 9.10.2017 (§ 117) päätöksellä päättänyt, että kaupunginhallitus panee täytäntöön kaupunginvaltuuston tekemän hankintapäätöksen.
  2. Akaan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuustolla ei ole toimivaltaa hankinta-asioissa.
  3. Akaan kaupunginhallituksella ei ole toimivaltaa siirtää hankinnasta päättämistä kaupunginvaltuustolle.
  4. päätöksen valmistelussa on tapahtunut kunnan asukkaiden eriarvoista kohtelua.
  5. päätös on Akaan kaupungin edun vastainen ja vaarantaa paikallisesti sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksen onnistumisen.
TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.