Hallinto-oikeus jätti Saarisen ja Ahosen valituksen tutkimatta – Mäntymäen kilpailutus kuuluu markkinaoikeudelle

Akaan valtuuston ensimmäisellä varapuheenjohtajalla Timo Saarisella on 30 päivää aikaa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lisäksi hänen velvollisuutensa on ilmoittaa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista valituskirjelmän toiselle allekirjoittajalle Jukka Ahoselle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päättänyt jättää akaalaisten valtuutettujen Timo Saarisen (sd) ja Jukka Ahosen (Ryhmä 2020) valituksen tutkimatta. Saarinen ja Ahonen vaativat, että Akaan kaupunginhallituksen 19.12.2017 tekemä päätös kumotaan ja kaupunginhallitus pysyttää voimassa 12.9.2017 tekemänsä päätöksen.

Valituksen kohteena ollut päätös koskee Saarisen ja Ahosen kaupunginhallitukselle 19.12.2017 tekemää oikaisuvaatimusta. Heidän mielestään kaupunginhallituksen ei olisi 21.11.2017 pitänyt valita Mäntymäen vanhainkodin tehostetun palveluasumisen palveluiden hankinta-tarjouskilpailun voittajaksi Esperi Care Oy:tä. Sen sijaan hankinnan kilpailutus olisi heidän mielestään pitänyt keskeyttää.

Tämän vuoksi Saarinen ja Ahonen vaativat, että kaupunginhallitus oikaisee ja kumoaa päätöksensä. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mukaan kaupungin ei kuitenkaan olisi pitänyt edes tutkia oikaisuvaatimusta.

– Kaupunginhallituksen päätös koskee julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa. Kyse on markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta, hallinto-oikeus kertoo päätöksessään.

Tämän vuoksi hallinto-oikeus myös kumosi Akaan kaupunginhallituksen päätöksen, joka jolla se hylkäsi Saarisen ja Ahosen oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää.

Kommentit (4)

  1. Timo Vepsäläinen

    Hankinta-asioiden oikeudenkäyntiohjeet
    1. Asian vireille tulo
    Julkista hankintaa koskeva asia tulee markkinaoikeudessa vireille kirjallisella valituksella.

    Asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi se, jota asia koskee sekä tietyissä tapauksissa eräät viranomaiset. Valittajana voi olla lähinnä alalla toimiva yrittäjä, joka on osallistunut tarjouskilpailuun tai jonka osallistuminen tarjouskilpailuun on estynyt hankintayksiköstä johtuvasta syystä. Kunnan asukkailla tai kunnallisilla luottamushenkilöillä ei ole hankinta-asiassa oikeutta tehdä valitusta markkinaoikeudelle, elleivät he ole asianosaisia.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?