Tosiasiat voisi myöntää

Akaassa on tällä hetkellä kahdenlaisia ihmisiä. On niitä, jotka vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuoren sanoin haluavat kaikin keinoin jonkun vastuuseen siitä, mitä valitettavasti on tapahtunut. Sitten on niitä, joiden mielestä sen, mitä valitettavasti on tapahtunut, pitäisi jo antaa painua unholaan.

On totta, että virkamiesten valituksia, kansalaisten kanteluja ja valtuutettujen oikaisupyyntöjä on sadellut. Kun aprikoidaan kuuden kaupunkilaisen tekemän tutkintapyynnön tarpeellisuutta, on tärkeää keskittyä sen sisältöön. Siinä ei puhuta Keskustan koulun remontista. Siinä ei puhuta niistä asioista, joista valtuutetut ovat tapelleet keskenään. Siinä kysytään, onko Akaassa noudatettu lakia.

Tutkintapyyntöä Akaan Seudulle kommentoineen Briitta-Liisa Sinivuoren mukaan tekninen johtajakaan ei osaa käyttää Lupapiste.fi-palvelua, jos häneltä puuttuu tiedot jonkin suunnittelijan koulutuksesta. Nyt puuttui hyvin paljon muuta.

Vastaava rakennustarkastaja Henri Salonen kertoi Akaan Seudussa 11.5.2017, että väistötilaparakkien rakennuslupahakemukseen oli vaadittu täydennyksiä ilmanvaihdon, rakennussuunnittelun ja vesi- ja viemärisuunnittelun osalta. Lisäksi lupahakemuksesta oli puuttunut työnjohtajien nimiä.

Salonen kertoi, ettei hän saanut samalla kaupungintalolla työskentelevältä tekniseltä johtajalta moneen kuukauteen mitään vastauksia lupaa koskeviin kysymyksiinsä.

Väistötiloja varten tarvitaan tilapäinen rakennuslupa, jonka puitteissa on mahdollista lieventää hakemusvaatimuksia, Salonen kertoi. Tätä hän ei kuitenkaan turvallisuuden ja terveellisyyden vuoksi katsonut voivansa tehdä.

– Koululaisten ei pidä huomata mistään, että he ovat väistötiloissa. Ilman on oltava sellaista, että siellä pystyy opiskelemaan, Salonen kertoi.

Puheet Lupapiste.fi:n käytön hankaluudesta ovat, anteeksi vaan, puuta heinää. Kyse oli järjestelmällisestä saamattomuudesta, ylemmyydentunnosta ja välinpitämättömyydestä. Jos esimies ei sitä alaisessa huomaa, kuntalaiset saattavat silti peräänkuuluttavat vastuunkantoa. He kun käyttävät tismalleen samaa lupapalvelua tarvittaessa ilman minkäänlaista teknisen alan koulutusta, työkokemusta tai johtotehtävää.

Vuoden takaisen ja nykyisen toimintakulttuurin eroista kertovat myös Antti Kemin ja Henri Salosen antamat vastaukset selvityspyyntöön, joka koskee Viialan yhtenäiskoulun ja väistötilojen rakentamisesta ja korjaamisesta aluehallintovirastolle tehtyjä kanteluita. Niitä käsiteltiin muun muassa teknisessä lautakunnassa tämän viikon tiistaina.

Salonen kertoo useassa kohdassa, nyt uudessa virassaan kiinteistöpäällikkönä, ettei hän tiedä, miksi Kemi ja silloinen kiinteistöpäällikkö eivät ole hoitaneet asioita tai ne on hoidettu myöhässä. Samalla tavalla vastaa Kemi, asioista vastuussa ollut viranhaltija, ja myöntää, että Tampereen kaupungin ympäristöviranomaisen kehotuksia olisi pitänyt totella ja tehdä vaaditut työt ja tutkimukset. ”Samaa mieltä”, Kemi toistelee vastaus vastaukselta.

Vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori ja monet muut puhuvat koko Suomen vastaavista ongelmista. Ei tällaisesta ongelmasta ole joutunut kärsimään edes Loimaa. Voisiko sen jo myöntää?

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.