Kohdennetaan oikein

Viime viikon lehden (AS nro 14) pääkirjoituksessa vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuorta sivallettiin Rasin siirtokouluasian tiimoilta kärkevästi. Koska kritiikki, joka vs. kaupunginjohtajaan kohdistui, oli osaltaan aiheetonta ja kohde väärä, on paikallaan avata asiaa tarkemmin.

Kaupunginhallitus sai ensimmäistä kertaa Rasin väistötiloja käsitellessään varsin mallikkaan muutosesityksen valtuutettu Jukka Saaren tekemänä. Esitystä ei sellaisenaan kuitenkaan kaupunginhallitus hyväksynyt. Taustalla oli keskustelut siitä, että samalla viikolla kokoontuva puheenjohtajakoalitio keskustelisi eri vaihtoehdoista Rasin koulutilojen suhteen, ja samalla saataisiin päätöksentekoon sitä kautta aikaisempaa enemmän johdonmukaisuutta ja päämäärätön poukkoilu (ainakin tämän asian osalta) loppuisi. Toisin sanoen poliittisten ryhmien konsensuksella saisimme kestävän ja johdonmukaisen päätöksen tehtyä.

Vaikka puheenjohtajakoalition statusta ei ole vielä hallintosääntöön kirjattukaan, on sen tarkoituksena toimia valmistelua ohjaavana poliittisena toimielimenä.  Puheenjohtajakoalition kokontuessa muodostui kaksi vahvaa ajatusta: vahva halu säilyttää Rasin koulu ja vahva vastustus siirtää Rasin koulun oppilaita opiskelemaan Akaanportin tiloihin. Viranhaltijoille annettiin tehtäväksi selvittää, miten ja millaisilla ratkaisuilla koulun pitäminen Rasin alueella voitaisiin päättää järkevästi. Yhtenä vaihtoehtona oli kartoittaa mahdollisuus hyödyntää nykyistä Rasin uutta puolta, purkaa vanha osa pois ja rakentaa uudisrakennusta oheen. Väistötilaratkaisuksi nähtiin Rasin oppilaiden mahtuvan Viialan yhtenäiskoulun yhteydessä oleviin ja tuleviin tiloihin. Tuolloin myös ns. Vahalan tilat olivat tietojen mukaan ihan käyttökelpoisia. Tältä pohjalta asia tuotiin kaupunginhallitukseen uudelleen käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus päätti pysyvän kouluratkaisun valmistelun aloittamisesta sekä koulumaisista väistötiloista, joilla tarkoitettiin Viialan yhtenäiskoulun siirtokoulutiloja ja Vahalaa.

Juoni muuttui sivistyslautakunnan käsittelyssä, kun sivistysjohtaja esitti kaupunginhallituksen päätöksestä huolimatta, että nuo käyttötaloutta kurittavat vuokrasiirtokoulut tilattaisiin Parmacolta. Tämän lautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman kustannusvertailuja muiden vaihtoehtojen välillä ja vastoin kaupunginhallituksen päätöstä. Asia tuli kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen valtuustolle esitettäväksi 28.3., jolloin vs. kaupunginjohtajan pohjaesitys noudatteli (kuten kuuluikin) niin puheenjohtajakoalition tahtotilaa kuin kaupunginhallituksen aikaisempaa päätöstä. Tuohon kokoukseen saimme viranhaltijoilta kustannuslaskemavertailun, johon myös sivistyslautakunnan päätöksen olisi tullut pohjautua. Tuon selvityksen perusteella Parmacon vuokraväistötilojen kustannukset olisivat noin 60 000 euroa kalliimmat vuodessa kuin muut vaihtoehdot. Kolmen vuoden ajalta tuo 180 000 euroa nähtiin siedettävänä, vaikkakin osan mielestä pysyvän koulun ratkaisu tältä osin karkasi tavoittamattomiin.

Vs. kaupunginjohtaja ei näin ollen ole kävellyt minkään lautakunnan yli vaan on noudattanut kaupunginhallituksen ja puheenjohtajakoalition linjaa. Jos me poliitikot syystä tai toisesta poukkoilemme, on ihan perusteltua, että edes kaupunginjohtaja pysyy linjassa tehtyjen päätösten kanssa.

Akaassa on pitkään ollut eräänlainen oman pesän likaamisen ilmapiiri, jota entisestään lisää päättäjien keskinäinen epäluottamus. Kuluneen vuoden aikana on ollut ilmassa epäluottamusta myös valmistelua kohtaan. Myös kuntalaisten keskuudessa on luottamus kunnalliseen päätöksentekoon alkanut murentua. Sen sijaan, että ruokkisimme tuota epäluottamusta, olisi tärkeää rakentaa siltoja, miettiä ja toteuttaa luottamusta rakentavia ratkaisuja. Ensimmäinen askel sitä kohti on lopettaa loan heittäminen. Päämäärä on meillä kaikilla kuitenkin yhteinen, paremman Akaan rakentaminen. Sitä kohti!

Heli Piirainen

kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (vihr)

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?