Sinivuoren mukaan Antti Kemin ansiotaso perustuu luottamuksellisiin neuvotteluihin – ”Palkka pysyy tällaisissa tilanteissa yleensä samana”

Antti Kemi ei uudessa kaupungininsinöörin toimessaan olisi tekemisissä tilahallinnon kanssa. Maaliskuussa 2016 Kemi kertoi Akaan valtuustolle, mitä 60 000 euron remonttirahalla saataisiin entisen Hakalehdon vanhainkodin tiloihin, jos työterveyshuolto muuttaisi sinne.

Akaan kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että tekninen johtaja Antti Kemi siirretään suostumuksellaan määräaikaiseen, osa-aikaiseen kaupungininsinöörin toimeen 1.4.2018 lukien. Esityksen mukaan Kemille maksetaan jatkossakin teknisen johtajan palkkaa, joka suhteutetaan viikoittaisen osa-aikatyön määrään.

Kemin palkka ammattialalisineen on 5 045,61 euroa kuukaudessa ja 60 prosentin osa-aikaisuuden mukaisesti 3 027,36 euroa kuukaudessa.

Henkilöstöjaosto esittää myös, että Kemin irtisanouduttua ja teknisen johtajan viran tultua avoimeksi virka julistetaan julkisesti haettavaksi.

Henkilöstöjaosto ei esitä, että Antti Kemi hoitaisi osa-aikaisesti väliaikaisena viranhaltijana teknisen johtajan virkaa 31.8.2018 tai enintään siihen saakka, kunnes se on vakinaisesti täytetty ja uusi viranhaltija on ottanut viran vastaan. Tämän kohdan poistoa henkilöstöjohtaja BriittaLiisa Sinivuoren pohjaesityksestä esitti Jukka Salminen (kok).

Kemiä varten synnytettävän kaupungininsinöörin toimen kelpoisuusehdoksi henkilöstöjaosto päätti vahvistaa vähintään rakennusinsinöörin tai sitä vastaavan tutkinnon rakennustekniikan alalta.

Pulkkinen olisi odottanut ratkaisuja kanteluihin

Mervi Pulkkinen (kesk) esitti henkilöstöjaoston kokouksessa, että asia palautetaan valmisteluun, kunnes on saatu ratkaisu muun muassa aluehallintoviranomaiselle ja Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyihin Antti Kemin toimintaa koskeviin kanteluihin ja kaupunginhallituksen Kemiä koskevaan selvitysmenettelyyn.

Pulkkisen esitys hävisi, ja muitakin äänestyksiä käytiin, mutta lopulta vastakkain olivat Jukka Salmisen tekemä muutosehdotus ja henkilöstöjohtaja Sinivuoren päätösehdotus. Tämän mittelön Salmisen ehdotus vei äänin 6–1.

Sinivuoren pohjaesitystä kannatti Hannu Järvinen (sd). Salmisen esityksen takana olivat Juhani Jara (vas), Kati Kuusisto (vihr), Mervi Pulkkinen, Raija Toivonen (sd) ja Reino Jurvanen (ps).

Jurvanen ja Pulkkinen jättivät asiasta eriävät mielipiteensä.

Jukka Salminen esitti, ettei tuleva kaupungininsinööri Antti Kemi hoitaisi osa-aikaisesti väliaikaisena viranhaltijana teknisen johtajan virkaa.

Jatkosta on neuvoteltu vuoden verran

Briitta-Liisa Sinivuoren mukaan kaupunginhallitus käsittelee kaupungininsinööriasiaa seuraavassa kokouksessaan 28. maaliskuuta.

– En osaa sanoa, mitä väliaikainen kaupunginjohtaja esittää, Sinivuori sanoi viime perjantaina.

Hän on itse va. kaupunginjohtaja mutta aikoo palata asiaan talvilomansa jälkeen.

Sinivuoren mukaan keskustelu Antti Kemin siirtymisestä kaupungininsinööriksi alkoi edellisellä valtuustokaudella, koko lailla vuosi sitten. Kemin kanssa ovat keskustelleet Sinivuoren lisäksi edelliset ja nykyiset valtuustojen ja kaupunginhallitusten puheenjohtajat.

Uusi kaupungininsinöörin vakanssi tuli esiin näissä keskusteluissa.

– Antti Kemihän jää vanhuuseläkkeelle 1.9.2019 joka tapauksessa. Nimike olisi voinut olla mikä tahansa, mutta tarkoitus on, että Antti Kemi ei ole tekemisissä tilapalveluiden kanssa. Tämä on teknisen toimen hallintoon, teknisen johtajan alaisuuteen sijoitettava toimi.

Se, että kaupungininsinöörille maksetaan teknisen johtajan palkkaa, perustuu Sinivuoren mukaan neuvotteluihin. Hänen mukaansa palkka pysyy tällaisissa tilanteissa yleensä samana.

– Tästä neuvotellaan niin kuin sopimuksesta. Molemmilla osapuolilla on mahdollista esittää omia lähtökohtia.

Sitä Sinivuori ei kommentoi, ehdottiko hän Kemille pienempää palkkaa, kun tehtävät vähenevät ja vastuu kevenee.

– Tuohon en kommentoi, kun nämä ovat kahdenkeskeisiä neuvotteluita.

Ratkaisu tukee Kemin työssä jaksamista

Akaalaisia on ihmetyttänyt, miksi Antti Kemi siirretään uuteen toimeen entisellä palkalla tilanteessa, jossa kaupungin edellinen talouden tasapainottamisohjelma kiristyy äärimmilleen ja uutta aletaan tehdä.

Henkilöstöjohtajana ja va. kaupunginjohtajana toimivan Briitta-Liisa Sinivuoren mukaan Antti Kemin siirtäminen uusiin tehtäviin on työssä jaksamista auttavaa henkilöstöpolitiikkaa.

– Tämä on nyt tämmöinen kokonaispaketti asian ratkaisemiseksi, että saadaan tämä järjestely toteutettua, Sinivuori sanoo.

Kevyempi työ vanhalla palkalla ei hänen mukaansa ollut keino saada kaupunkilaisten ja päättäjien kritiikin kohteena ollut Kemi pois teknisen johtajan virasta.

– Ei tässä varmaan ollut tarkoitusta saada pois virasta. Mitään työntöä ei ole kyseessä. Tämä on joustavaa henkilöstöpolitiikkaa, jolla tuetaan työntekijän työssä jaksamista järjestämällä joustavia ratkaisuja, Sinivuori sanoo.

Henkilöstöjohtaja/va. kaupunginjohtaja Sinivuoren mukaan on sattumaa, että järjestely kohdistuu juuri Kemiin.

– Antti Kemi on itse esittänyt tätä ennen kuin kritiikki edes alkoi, ja ihan varmaan yksilöllisistä henkilökohtaisista syistä jaksaakseen siihen saakka, että eläkeikä täyttyy.

Sinivuori kuulee Kemiä lomansa jälkeen

Akaan kaupunki on jo käsitellyt aluehallintoviraston ja eduskunnan oikeusasiamiehen vastinepyyntöjä sinne tehtyihin kanteluihin. Kaupunginhallitus puolestaan päätti 16.1.2018 aloittaa oman selvittelymenettelyn mahdollisen kirjallisen varoituksen antamiseksi tekninen johtaja Antti Kemiä kohtaan.

Kemiä pyydettiin antamaan kirjallinen vastineensa perusteena oleviin toimiin ja laiminlyönteihin ja selvitys siitä, ovatko toimet sekä laiminlyönnit olleet oikeassa suhteessa viranhaltijan asemaan ja tehtäviin nähden.

Briitta-Liisa Sinivuoren tiedossa ei viime perjantaina ollut, että Kemiltä olisi vielä saatu vastinetta. Kun vastine on saatu, Sinivuori aikoo kuulla Kemiä myös suullisesti.

– Kuulemistilaisuus on minun lomani jälkeen, ja asia tulee varmaan kaupunginhallituksen huhtikuun kokoukseen, ellei kuulemisessa ja vastineessa mitään muuta ilmene, Sinivuori sanoo.

Jos Antti Kemi aloittaa uudessa kaupungininsinöörin toimessa huhtikuun alussa, siirtyy tekniseksi johtajaksi Akaan hallintosäännön mukaan kiinteistöpäällikkö Henri Salonen. Voiko kaupungininsinööristä eli Antti Kemistä tulla tässä tilanteessa kiinteistöpäällikön sijainen, vaikka hänen ei pitäisi olla tilahallinnon kanssa missään tekemisissä?

– Se on ihan miten he keskenään sopivat. Teoriassa kaikki on mahdollista, mutta käytännössä se on aika pieni mahdollisuus.

HEI, LÖYSIT TIMANTIN!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.

Uusi käyttäjä, luo itsellesi tunnukset, niin pääset aloittamaan ilmaisen kokeilujakson.

Yksi kommentti

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>