Aarre Nord miettii hallintokantelua Akaan hallinnon laillisuuden palauttamiseksi

Akaan kunnallispolitiikkaa aktiivisesti tarkkaileva sopimustoimitsija emeritus Aarre Nord pelkää, että Akaa on Kittilän tiellä. Kittilän kunnan hallinto meni muutamassa vuodessa niin sekaisin, että valtio otti viime vuonna kunnan holhoukseensa. Ensin tosin säädettiin Lex Kittilänä tunnettu laki valtion mahdollisuudesta puuttua kuntien asioihin, koska Suomessa kunnallinen itsehallinto on vahva.

Aarre Nordin mielestä Akaan hallinto ei ole tällä hetkellä kunnossa. Luottamushenkilöt puuttuvat liian paljon viranhaltijoiden valmisteluun.

– Minusta Akaassa ei ole tällä hetkellä hyvää hallintoa eikä hallinto noudata kuntalain säädöksiä. Akaassa luottamushenkilöt ovat unohtaneet, että he ovat myös virkavastuussa. Kittilä käy tästä hyvänä esimerkkinä, vaikka me emme ole vielä niin pitkällä, sanoo Aarre Nord.

Aarre Nord täyttää 70 vuotta 15. maaliskuuta. Hän on Akaan Wanhojen Toverien puheenjohtaja ja osallistuu aktiivisesti kuunteluoppilaana tai puheoikeudella kaikkiin niihin kokouksiin, joihin ovi aukeaa.

Lautakunta toisen tontilla

Esimerkiksi huonosta hallinnosta Aarre Nord nostaa sivistyslautakunnan, jonka varapuheenjohtajana on hänen tyttärensä Kirsi Nord-Sarkola (sd). Tämän lautakunnan tehtävä ei Aarre Nordin mielestä ole katsoa esimerkiksi koulujen parakkien mallia ja kuntoa, vaan asia kuuluu tekniselle lautakunnalle.

– Sivistyslautakunnan tehtävä on kyllä katsoa, että Akaassa toteutuu säädöksien mukainen opetus asianmukaisissa tiloissa. Sitten mennään hakoteille, kun sivistyslautakunnan jäsenet juoksentelevat vaikkapa Pirkkalaan katselemaan tiloja ja yrittävät luottamushenkilöinä pompottaa viranhaltijoitakin tiettyyn toimintaan, sanoo Nord.

Aarre Nordia ihmetyttää myös se, että asiantuntijalautakuntana toimivan sivistyslautakunnan päätöksiä veivataan kaupunginhallituksessa ja valtuustossakin.

– Samat lautakunnan ihmiset juoksevat kuin herhiläiset pöntössä puhumassa kiinteistöistä, jotka ovat lautakunnan asioita. Valtuustoon asiat tulevat valmisteltuina, ja se voi jättää asian pöydälle, hyväksyä tai hylätä asian. Valtuustolla ei minun käsitykseni mukaan ole muita vaihtoehtoja. Se ei voi enää ronkkia päätöksien sisältöä.

Aarre Nord on myös Toijalan ABC-aseman vieressä olevan Akaanporttia hallinnoivan osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Akaanportissa on väistötilolissa jo koko Kirkonkylän koulu, ja lisää koulutiloja aiotaan remontoida. Aiemmin tiloihin oltiin siirtämässä Rasin koulun oppilaita.

– Tätä vastustetaan, vaikka kysymys on väliaikaisratkaisusta. Ollaan kuitenkin yhtenäistä Akaata ja tarjolla on kaupungin puhtaimmat tilat. Ja tämän vastustajina ovat taas samat ihmiset, joten mielestä vain heidän esityksensä ovat ainoita oikeita, pamauttaa Nord.

Päätöksiä ei tehdä ”huutamalla”

Luottamushenkilöt eivät ole Aarre Nordin mielestä Akaassa lukeneet kaupungin hallintosääntöä, joka on kuntalakiin verrattava toimintaohje.

– Päätöksenteko on Akaassakin normisidonnaista. Ja koska kunta verottaa, verotuloja pitää käyttää kuntalaisten hyväksi. Eivät meidän hallintoelimet ole kyläkokouksia, joissa ”huutamalla” saa mieleisensä päätöksiä. Olen omille jo sanonut, että kun Akaassa ei noudateta kuntalakia ja jos asia ei tästä oikene, teen hallintokantelun. Hallintovalituksella tämä asia ei ratkea.

Hallintokantelu tarkoittaa sitä, että Akaan koko hallinto käydään läpi.

Hyviä poliittisia päätöksiä ei Aarre Nordin mielestä synny runnomalla tai väsyttämällä, vaikka molempia tapoja päätöksenteossa käytetäänkin.

– Tehdään vähän samalla tavalla kuin Kittilässä, paitsi että Kittilä ilmoitti itse, että se ei noudata valtiovarainministeriön ohjeita, joten ministeriön oli pakko sinne mennä. Kyllä meilläkin voi tulla virkarikossyytteitä luottamushenkilöille, jos asioita lähdetään tutkimaan, väläyttää Nord.

Miljoonia pois tulevaisuudelta

Aarre Nord ihmettelee sitäkin, että Keskustan koulun peruskorjaamiseen lyötiin lähes kahdeksan miljoonaa euroa ja nyt tarvittaisiin neljä miljoonaa lisää, jotta koulu saataisiin kuntoon.

– Kuka on toiminut väärin? Onko jo alussa tehty väärä arvio vai onko suunnittelu mennyt pieleen? Minusta valtuustolle myytiin peruskorjaus ihan asiallisin perusteluin, mutta jossakin vaiheessa on tapahtunut jotakin. Kyllä minua luottamushenkilönä kiinnostaisi tietää, miten nämä rahat käytettiin, sanoo Nord.

Aarre Nord sanoo Keskustan koulun korjausprosessin olevan esimerkki huonosta hallinnosta. Asia täytyy tavalla tai toisella nyt vain korjata ja se maksaa.

– Viialan tilanne täytyy ratkaista ja siirtyä Akaassa ihan toiselle tasolle. Akaassa on liikkeellä paljon hyviä asioita, joista pitää päästä iloitsemaan. Esimerkiksi puuterminaalin siirtäminen pois kaupungin keskustasta ja uusi hyvinvointikeskus mahdollistavat monta asiaa.

Aarre Nord on surullinen siitä, että epäonnistuneisiin kouluremontteihin pistetyt rahat ovat poissa kaupungin tulevaisuuden rakentamisesta.

– Meillä on miljoonia mennyt kouluihin ja edelleen ollaan tässä. Kysyn vain, mitä muuta niillä olisi voinut saada aikaiseksi.

Aktiivisuus on hyvä asia

Akaan valtuusto koki viime kuntavaaleissa melkoisen muutoksen. Valtuuston nousi paljon uusia valtuutettuja. Muutos oli Aarre Nordin mielestä tervetullut ja uusien valtuutettujen aktiivisuuskin on hyvä asia.

– Arvostan aina aktiivisuutta, mutta pelisäännöt on opiskeltava. Jos valtuutettu sanoo puhujapöntöstä, että hän ei saa toimielimien pöytäkirjoja, hän ei ole tehtäviensä tasalla. Pöytäkirjoja ei ehkä saa, mutta valtuutetulla on tehtäväänsä hoitaessaan rajoittamaton tiedonsaantioikeus ja viranhaltijat eivät voi tässä valtuutettua pompotella.

Aarre Nord sanoo myös havainneensa, että asioita viedään eteenpäin väsyttämälläkin.

– Jos kokoukset kestävät yli kuusi tuntia, niin en usko, että kaikki puheenvuorot ovat olleet tarpeellisia. Viranhaltijavalmistelu on ollut huonoa tai sitten omassa asiassa yritetään olla muita viisaampia. Puheenjohtaja ei voi puhetta rajoittaa, mutta aina on kokousteknisiä keinoja pitää tilanne hallinnassa.

Uudet luottamushenkilöt toivat mukanaan myös tervetullutta uutta kulttuuria ja Akaassa haetaan nyt Nordin mielestä myös omia paikkoja vaikuttaa.

– Ryhmän muodostumisessahan puhutaan hösäämisvaiheesta, jossa kaikki hakevat paikkojaan. Kun paikat ovat löytyneet, ryhmän toiminta alkaa.

Aarre Nord miettii, mitä muuta Keskustan kouluun hukatuilla miljoonilla olisi saatu aikaiseksi kuin korjaamista edelleen tarvitseva koulu.

Tekninen vaaliliitto hiertää

Vaalien jälkeen sosialidemokraatit onnistuivat tekemään teknisen vaaliliiton, jossa kokoomus ja vihreät joutuvat tyytymään vähempään kuin ehkä kuvittelivat. Tälläkin selitetään Akaan poliittisen elämän tämänhetkistä hajanaisuutta.

– Vain Harri Rämö (sd) pystyi tämän tekemään. Varmaan tämäkin on tässä taustalla. Ehkä nuorempia on myös manipuloitu mukaan sanomalla, että nyt tehdään kokonaan toisenlaista politiikkaa.

Politiikassa näkyy myös vanha kuntajako. Yhtenäistä Akaata Aarre Nord ei vielä näe syntyneen.

– Kylmäkoski, Toijala ja Viiala ovat edelleen olemassa. Viialasta tulevat kunnallispoliitikot ovat kyllä yhtä mieltä toijalalaisten kanssa, mutta Kylmäkoskelta tulee hajontaa enemmän.

Aarre Nord ei näe sosialidemokraattienkaan olevan hajalla niin kuin yleisesti väitetään.

– Hajaääniä on, mutta enemmän mennään yhdessä kuin erillään. Akaata ei johdeta Viialan työväentalolta, mutta kyllä siellä omat näkemykset on, jotka joissakin asioissa eroavat Toijalan työväenyhdistyksen näkemyksistä.

Tilanne kärjistyi Nordin mielestä kaupunginjohtajaa erotettaessa.

– Tämä asia ratkaistaan hallinto-oikeudessa. Ei siihen kannata ruutia nyt täällä hukata. Pitää mennä eteenpäin. On asioita, joihin ei rutisemalla voida vaikuttaa.

Kaupunginjohtaja-asiaan palataan vielä

Kaikki Akaassa tietävät, että kaupunginjohtaja-asiaan palataan vielä, oli hallinto-oikeuden päätös mikä hyvänsä. Aarre Nord ei olisi kaupunginjohtaja Viitasaarta erottanut. Hänen mielestään osa Akaan hallinnon nykyisistä ongelmista johtuu johtajan puuttumisesta.

– Ongelmiakin oli, en sitä kiellä ollenkaan. Mutta ollaan Viitasaaresta mitä mieltä hyvänsä, niin kyllä päätöksien valmistelu parempaa oli ja kaupunki oli hänen hanskassaan. Se on kokonaan toinen asia, menivätkö asiat eteenpäin kaikkien toivomalla tavalla.

Aarre Nord sanoo sijaisjärjestelyjen toimineen erittäin hyvin, vaikka tehtävä on kohtuuton.

Briitta-Liisa Sinivuori ei ole tehtävässään yrittänyt vääntää kaikkia rautalankoja suoriksi. Näin selviää vähän helpommalla.

Luottamuselimet tekevät päätöksiä viranhaltijavalmistelun pohjalta. Viime valtuustokaudella valmistelun heikkoon tasoon puuttui usein jopa valtuuston silloinen puheenjohtaja Saila Kallioinen (sd).

– Huolellisempaa työtä pitäisi olla edelleenkin. Ja lautakunnista menee liikaa päätöksiä eteenpäin ilman, että asianmukaisia oikaisuvaatimusaikoja noudatetaan. Ihan selvästi näkyy, että nyt on kiirekin.

Aarre Nord ei aio tulevaisuudessakaan ottaa aktiivisen keskustelijan roolia vahvempaa asemaa Akaassa. Syntymäpäiviä juhlitaan lähisuvun kesken. Valtuuston kokouksien jälkeinen pubiparlamentti tullaan kuitenkin kevään koittaessa herättämään henkiin, ja siihen osallistuu tämän jutun kirjoittajakin.

 

 

 

 

HEI, LÖYSIT TIMANTIN!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.

Uusi käyttäjä, luo itsellesi tunnukset, niin pääset aloittamaan ilmaisen kokeilujakson.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>