Akaa valmistelee uuden kulttuurikoordinaattorin palkkaamista – Mervi Pulkkisen esitys nosti vaatimustasoa

Keskustan valtuutettu Mervi Pulkkinen teki henkilöstöjaostossa äänestyksen voittaneen ehdotuksen kulttuurikoordinaattorin kelpoisuusehdoista.

Akaan kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto on päättänyt lähettää kulttuurikoordinaattorin vakanssin perustamisen tai tehtäväjärjestelyt poikkihallinnollisena yhteistyönä sivistyslautakunnalle valmisteltavaksi 31.5.2018 mennessä. Samalla henkilöstöjaosto päätti kulttuurikoordinaattorin kelpoisuusehdoksi soveltuvan korkeakoulututkinnon. Eduksi katsotaan kulttuurialan hyvä tuntemus.

Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuoren esitys oli muuten sama, mutta siinä ei otettu mitään kantaa kelpoisuusehtoihin. Valmistelutekstissä Sinivuori tosin kirjoitti, että kelpoisuusehdoiksi voitaneen määritellä soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja eduksi katsotaan kulttuurialan hyvä tuntemus.

Henkilöstöjaoston kokouksessa Mervi Pulkkinen (kesk) ehdotti kelpoisuusehdoksi soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kulttuurialan hyvää tuntemusta. Äänestyksessä Pulkkisen ehdotusta kannattivat Jukka Salminen (kok), Raija Toivonen (sd), Reino Jurvanen (ps) ja Kati Kuusisto (vihr).

Sinivuoren ehdotusta kannattivat Juhani Jara (vas) ja Hannu Järvinen (sd), joten äänestystulos oli 5–2.

”Vakanssin perustaminen on haastavaa”

Akaan valtuusto vastuutti budjettikokouksessaan 20.12.2017 henkilöstöjaoston valmistelemaan kulttuurikoordinaattorin vakanssin perustamista sisäisin siirroin ilman kustannusvaikutusta vuodelle 2018.

Akaan kaupungin organisaatiossa on ollut aiemmin kulttuurikoordinaattorin vakanssi. Vuonna 2015 hyväksytyssä talouden tasapainottamisohjelmassa todetaan, että kulttuuritoimintoja tulee tarkastella siten, että tavoitteena on henkilöstösäästöä 35 000 euroa. Kulttuurikoordinaattorin itse irtisanouduttua vakanssi jäi avoimeksi, ja hyväksytyn käytännön mukaisesti se lakkautui vuoden 2016 päättyessä, joten kulttuurikoordinaattorin vakanssia ei ole olemassa.

Henkilöstöjohtaja Sinivuoren mukaan kulttuurikoordinaattorin tehtäväkuvaan voidaan katsoa kuuluvan muun muassa kulttuuripalveluiden suunnittelu-, markkinointi- ja toteuttamistehtävät eri yhteistyötahojen kanssa sekä Veturimuseoon liittyvät tehtävät. Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan, ja peruspalkka on 2 116 euroa kuukaudessa.

Sinivuoren mukaan kulttuurikoordinaattorin vakanssin perustaminen omana vakanssinaan kustannusneutraalisti on melko haastavaa nykytilanteessa.

– Vaihtoehtoinen ratkaisu omalle vakanssille on sisäiset tehtäväjärjestelyt olemassa oleviin vakansseihin. Koska selvää ratkaisua ei nyt käytettävissä olevilla tiedoilla ole löydettävissä, asiaa tulee edelleen valmistella. Koska kulttuuripalvelut kuuluvat sivistystoimen toimialaan, on syytä vastuuttaa nimenomaisesti sivistyslautakunta valmistelemaan poikkihallinnollisesti eri vaihtoehtoja asian ratkaisemiseksi, Sinivuori totesi.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.