Sivistyslautakunta esittää Rasille omaa siirtokoulua

Mervi Pulkkisen ehdotus Rasin siirtokoulusta voitti äänin 6-5 sivistysjohtaja Tero Kuusiston ehdotuksen Vahalan parakin ja Akaanportin Yritystalon käytöstä väistötilana.

Akaan sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se vuokraa Rasin koulun tontille Viialaan siirtokoulun. Sivistysjohtaja Tero Kuusiston ehdotuksen äänin 6–5 voittaneen ehdotuksen teki Mervi Pulkkinen (kesk).

Sivistysjohtaja esitti, että Rasin koulun luokat 0–3 olisivat ensi syksynä Vahalan siirtorakennuksessa Hirvialhon koulun vieressä ja kaksi luokkaa Toijalassa Akaanportin Yritystalossa.

Mervi Pulkkisen ehdotusta kannattivat Heli EinolaVirtanen (ps), Sari Lapinleimu (kok), Mika Rupponen (sd), Brita Salminen (vihr) ja Hannu Alastalo (vihr).

Sivistysjohtajan ehdotukselle antoivat äänensä lautakunnan puheenjohtaja Mika Setälä (kd), Kirsi NordSarkola (sd), Harri Rantala (sd), Tuija ToivonenPerttunen (vas) ja Kari Taberman (sd).

Päätöksellä ehdotetaan option käyttöä

Voittanutta siirtokouluehdotusta perusteltiin muun muassa Rasin koulun oppilaiden ja henkilökunnan edulla. Lautakunnan päätöksen mukaan hankinnan kiireellisyyttä tulee korostaa, koska nykyisten väistötilojen puutteet eivät ole jääneet terveydensuojeluviranomaisiltakaan huomioimatta.

Mervi Pulkkisen ehdotuksessa viitataan myös valtuuston Viialan siirtokouluihin myöntämään lisämäärärahaan, jonka tarve Viialan yhtenäiskoulun siirtokouluhankinnan viivästymisestä johtuen on vähäinen. Tarjouskilpailun voittanut Parmaco Oy tarjosi myös osa-alueen 3 eli enintään 300 oppilaan tiloja, joiden vuokraamisesta kaupungin tulee päättää erikseen.

– Esitän, että hallitus hyödyntää tätä jo Viialan väistötiloihin myönnettyä määrärahaa tai muuten osoittaa riittävän määrärahan Rasin tontille osa-alue 3:n kilpailutukseen osallistuneelta siirtokoulutoimittajalta välittömän siirtokouluhankinnan hoitamiseksi, Pulkkinen kirjoittaa ehdotuksessaan.

Pulkkisen mukaan myös kuntalaisilta eli alueen veronmaksajilta on tullut tähän vahva mandaatti.

– Rasin koulun oppilaille siirtokoulu -kuntalaisaloite sai muutamassa päivässä yli kahden prosentin kannatuksen. Myös opetussuunnitelman toteutumisen kannalta nykyisen koulun läheisyys piha-alueineen ja liikuntapaikkoineen on yli vuoden kestävälle väistötila-ajalle perusteltua.

Pulkkisen ehdotuksessa viitataan myös perusopetuslakiin ja hallintolain pykälään, jonka mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin.

Pukkisen ja nyt myös lautakunnan enemmistön mukaan Rasin koululaisten vanhemmilla on yhdenvertaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti ollut oikeus olettaa, että valtuuston 25.10.2017 tekemän yksimielisen siirtokouluhankintapäätöksen osa-alue 3:n kilpailutuksella pyritään ratkaisemaan myös Rasin väistötilaongelma, joka on alkanut jo edellisenä lukuvuonna, keväällä 2017.

Rantala olisi palauttanut valmisteluun

Ennen lopullista äänestystä Harri Rantala esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Jotta asia olisi kokonaisvaltaisesti päätettävissä, tulisi Rantalan mukaan olla faktatietoja kouluverkkoselvityksestä, mahdollisista Toijalan koulujen ja varhaiskasvatuksen tulevista tilatarpeista lähempänä Akaanporttia sekä taloudelliset laskelmat eri vaihtoehdoista.

Kirsi Nord-Sarkola kannatti Rantalan esitystä, ja tulos oli tässäkin äänestyksessä 6–5. Asian palauttamista valmisteluun kannattivat Setälä, Nord-Sarkola, Rantala, Toivonen-Perttunen ja Taberman ja vastustivat Einola-Virtanen, Pulkkinen, Lapinleimu, Rupponen, Salminen ja Alastalo). Näin ollen asian käsittelyä jatkettiin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>