Tampere asetti uhkasakot – Akaa vastaa uusilla tutkimuksilla

Tampereen ympäristöterveydelle eivät kelvanneet Akaan teettämät Kari Immosen ja Raimo Lajusen tutkimukset eikä Keskustan koulun korjanneen AW-Rakennuksen teettämä Vahasen tutkimus, jonka Akaa myös lähetti Tampereelle.

Tampereen kaupunki on asettanut Akaan kaupungille kolme 50 000 euron uhkasakkoa. Sakot koskevat Viialan yhtenäiskouluun kuuluvien Keskustan koulun, Hirvialhon koulun ja väliaikaisten parakkien kuntotutkimuksia ja muita terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia.

Uhkasakkojen asettamisesta päätti torstaina kokoontunut Tampereen yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto.

Jaosto päätti, että Keskustan koulussa Akaan kaupungin tulee teettää riittävän laaja kuntotutkimus rakenteiden kunnon ja terveyshaitan selvittämistä varten, selvittää ilmanvaihdon riittävyys ja asianmukaisuus sekä toimittaa 31.12. mennessä kuntotutkimusraportti Tampereen ympäristöterveyteen.

Määräysten tehostamiseksi Akaan kaupungille asetetaan juokseva uhkasakko, jonka kiinteänä peruseränä on 50 000 euroa, jos velvoitetta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä. Lisäeränä Akaa joutuu maksamaan 10 000 euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta, jos velvoitteiden laiminlyönti jatkuu asetetun määräajan jälkeen.

Akaan kiinteistöpäällikön Henri Salosen mukaan kaupunki odottaa parhaillaan Dimen Oy:ltä tarjousta Keskustan koulun tilojen kuntotutkimuksista.

– Ensisijaisina kohteina ovat keittiö, liikuntasali ja teknisen työn tilat. Tämän jälkeen tutkitaan koko koulu. Kuntotutkimukset tilataan heti tarjouksen saatuamme. Tilannetta peilataan ennen tilausta myös keskusteluun korjausurakoitsijan kanssa takuukorjausten suhteen, Salonen kertoo.

Keskustan koulun keittiön toiminta on keskeytetty sisäilmatyötyhmässä tehdyllä työsuojeluvaltuutettujen päätöksellä. Keittiön toiminta siirretään maanantaista 23.10. alkaen kaupungin muihin tiloihin ja keittiöihin.

Hirvialho on tutkittava 10.11. mennessä

Myös Hirvialhon koulussa Akaan kaupungin tulee teettää riittävän laaja kuntotutkimus rakenteiden kunnon ja terveyshaitan selvittämistä varten. Raporttien täytyy olla Tampereella 10.11. mennessä.

Lisäksi Akaan täytyy 31.10. mennessä teettää ja raportoida Hirvialhon koulussa ilmanvaihdon puhdistus- ja säätötyöt, jotka on dokumentoitava ja mittauspöytäkirjat toimitettava ympäristöterveyteen. Samaten Hirvialhon koulusta täytyy lokakuun loppuun mennessä teettää kellari- ja ryömintätilojen alipaineistustöiden laadunvarmistus ja lisätä wc-paikkojen lukumäärää siten, että niitä on käytettävissä yksi paikka 15:tä oppilasta kohden.

10.11. mennessä vaadittavissa kuntotutkimuksessa tutkittavia rakenteita ovat muun muassa alapohja, välipohjat, yläpohja, ulkoseinät ja väliseinät.

Myös Hirvialhon koulusta Akaalle asetettiin samat uhkasakot kuin Keskustan koulusta.

Kiinteistöpäällikkö Henri Salosen mukaan Akaa on tilannut Finnish Consulting Groupilta Hirvialhon koulua koskevat tutkimukset siitä, ovatko pois käytöstä otetut kellarikerroksen luokkatilat sekä ryömintätilat jatkuvasti alipaineisia yläpuolisiin ja ympäröiviin tiloihin nähden.

Lisäksi merkkiainetutkimusten avulla selvitetään, esiintyykö rakenteissa mahdollisia epätiiveyskohtia, joiden kautta niin sanotuista likaisemmista tiloista voi sekoittua ilmaa ja mahdollisia epäpuhtauksia käytössä oleviin tiloihin päin.

– Tutkimukset suoritetaan viikkojen 41–44 aikana siten, että tutkimusraportti on valmis marraskuun alussa, Salonen kertoo.

Kiinteistöpäällikkö Henri Salosen mukaan Akaa on jo tilannut tutkimuksia ja puhdistuksia Hirvialhon koululle.

Myös Hirvialhon koulun laajempi kuntotutkimus on tilattu FCG:ltä. Tutkimukset alkavat marraskuun alussa.

Lisää wc-tiloja Hirvialholle toimitetaan joko syyslomaviikolla tai sitä seuraavalla viikolla.

Parakit poistuvat ennen määräaikaa

Viialan yhtenäiskoulun Turuntien väistötiloissa Akaan kaupunkia käskettiin teettämään muun muassa erilaisia korjaustöitä ja lisäämään käytävätilaa ja wc-paikkoja. Näistä toimenpiteistä tulee toimittaa vaadittavat raportit, selvitykset ja pöytäkirjat 30.11. mennessä samaisen 50 000 euron sakon uhalla.

Akaan kaupunki on päättänyt, että kyseisten parakkien käyttö loppuu 30. lokakuuta. Henri Salosen mukaan kaupungin tavoite on kuitenkin teettää tiloista lokakuun aikana rakennusterveysasiantuntija Jaana Pösön selvitys.

– Tämä pyritään tekemään siksi, että saamme riskianalyyseineen selvyyden, minkälaisissa olosuhteissa tiloissa on opiskeltu.

Keskustan koulu ei ole tällä hetkellä käytössä. Hirvialhon koululla sen sijaan on yläluokkien lisäksi myös Keskustan koulusta siirtyneitä alaluokkien oppilaita ja henkilökuntaa.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>