Siirtokouluhankinta etenee ilman mainintaa Rasin koulun tarpeista – Keskustan koulua aiotaan korjata

Missään kohtaa siirtokoulujen tarjouspyyntöluonnosta ei puhuta Rasin koulusta. Urakkaohjelmassa Keskustan koulu on jopa erotettu Viialan yhtenäiskoulusta, jonka osa se on.

Akaan sivistyslautakunta käsittelee maanantaina 16.10. Viialan siirtokoulujen hankintaa. Tässä vaiheessa hyväksyttävänä on koulutilojen tarjouspyyntöluonnos, joka menee edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Akaan Seutu uutisoi 3. lokakuuta, että kaupunki aikoo hankkia Viialassa siirtokoulun vain Viialan yhtenäiskoulun oppilaille ja henkilökunnalle.

– Rasin koulun luokat eivät ole tässä vaiheessa mukana, mutta ovat varalla olevassa toisessa tilaohjelmassa yhdessä Viialan yhtenäiskoulun 0.-6.-luokkien kanssa, sivistysjohtaja Tero Kuusisto kertoi tuolloin.

Tarjouspyyntöluonnoksessa ei mainita Rasin koulun tarvitsemaa siirtokoulua. Luonnoksen mukaan hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen. Osa-alue 1 on Viialan yhtenäiskoulu, Keskustan koulu, siirtokoulu vuosiluokille 0.–6. Osa-alue 2 on Viialan yhtenäiskoulu, taide- ja taitoaineiden opetustilat. Optiona on osa-alue 3: Viialan yhtenäiskoulu.

Viialan yhtenäiskouluun kuuluvat 0.–6. luokkien lisäksi luokat 7–9.

Myös tarjouspyyntöluonnoksen liitteenä olevissa kolmessa tila-ohjelmassa, tarjouspyynnön hintalomakkeessa ja urakkaohjelmassa luetellaan vain edellä mainittuja Viialan yhtenäiskoulun tarpeita. Osa alue 3:n tilaohjelmassa mainitaan tiloihin tulevien ryhmien enimmäiskooksi 32 oppilasta, mikä viittaa yläluokkiin. Akaassa 3.–9.-luokkien enimmäiskoko on 32 oppilasta.

Sivistyslautakunnan 16.10. kokouksen esityslistan mukaan tarjouspyynnön tekninen toteutus on hankittu Suomen Hankintajuristit Oy:ltä. Tarjouspyyntöön sisältyvä huonetilaohjelma on tehty yhteistyössä sivistystoimen ja teknisen toimen kanssa.

Vuokra-aika enintään viisi vuotta

Sivistysjohtaja Tero Kuusisto esittää sivistyslautakunnalle, että se päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tarjouspyynnöt hyväksytään käytettäväksi siirtokoulun hankintakilpailutuksessa.

Vaihtoehdossa 1 vuokrakauden pituus olisi kaksi vuotta rakennuksen käyttöönotosta lukien. Lisäksi hankintaan sisältyy kolme yhden vuoden optiokautta.

Vaihtoehdossa 2 vuokrakauden pituus on kolme vuotta rakennuksen käyttöönotosta lukien. Lisäksi hankintaan sisältyy kaksi yhden vuoden optiokautta. Kummassakin vaihtoehdossa Akaan kaupunki voi halutessaan käyttää optiovuodet.

Kolmannen eli optiovaihtoehdon vuokrakauden pituutta luonnoksessa ei mainita.

Tarjouspyyntöluonnoksen mukaan tarjoukset arvioidaan osa-alueittain halvimman vertailuhinnan perusteella, ja halvimman osa-aluekohtaisen vertailuhinnan antanut tarjoaja voittaa tarjouskilpailun kyseisen osa-alueen ja valitaan osa-alueen toimittajaksi.

Keskustan koulua aiotaan korjata

Tarjouspyyntöluonnokseen kuuluvassa hankinnan kohteen kuvauksessa todetaan, että Akaan kaupungin Viialan yhtenäiskoulun rakennuksiin suoritetaan korjaustoimenpiteitä vaihtelevalla aikataululla.

– Koulun käyttäjät on sijoitettava tilapäisiin väistötiloihin koulurakennusten korjausten ajaksi. Lisäksi tarve on erilliselle taide- ja taitoaineiden työn luokkatilalle. Tilat ovat pääsääntöisesti käytössä arkisin kello 8–16.

Sivistyslautakunnan jäsen Mervi Pulkkinen (oik.) ei kesäkuussa uskonut konsultti Kari Immosen (vas.) arvioon siitä, että Keskustan koulun remontti olisi valmis vuoden päästä. Lautakunnan puheenjohtaja Mika Setälä puolestaan muistutti kesällä, että Akaan valtuusto ei ole edes päättänyt minkäänlaisen remontin tekemisestä. Nyt Akaan kaupunki aikoo kertoa rakennusliikkeille, että sekä Keskustan koulua että kuvassa olevaa Hirvialhon koulua ryhdytään korjaamaan.

Tarjouspyyntöluonnoksessa todetaan myös, että siirtokelpoiset tilaelementtirakennukset sijoitetaan liitteiden mukaisille tonteille, jotka ovat Akaan kaupungin omistuksessa. Luonnoksen liitteenä ei kuitenkaan ole liiteluettelossa mainittuja kolmen osa-alueen asemapiirustuksia.

Valtuuston päätöksestä puuttuvat koulut ja oppilasmäärä

Akaan kaupunginhallitus päätti 10.10. hankkia oireileville oppilaille hankintailmoitusmenettelyllä Parmacon siirtokoulun kolmeksi vuodeksi. Sivistysjohtaja Kuusiston mukaan päätös vaikuttaa Akaan kaupunginvaltuuston 30.8. tekemän päätöksen sisältöön vähentävästi.

Valtuusto päätti 30.8., että kaupunki aloittaa mahdollisimman pian valmistelutyön siirtokoulun hankkimiseksi tarjouspyynnön julkaisemista varten ja että tarvittava siirtokoulu täyttää ajalliset, oppilasmäärälliset ja rakennusmääräykselliset tarpeet.

Samaisen päätöksen mukaan valmistelussa otetaan huomioon kaikkien taito- ja taideaineiden tarpeet, erityisopetus ja sisäilmasta sairastuneet, ja hankintaan liitetään optio mahdollisten muiden koulujen väistötilatarpeiden varalta, arviolta 300 oppilasta.

Valtuuston päätöksessä ei puhuta sen enempää Viialan yhtenäiskoulusta kuin Rasin koulustakaan, joskin molemmat esiintyvät aiemmissa sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen valmisteluteksteissä. Myöskään varsinaisen hankinnan oppilasmäärää ei mainita, joskin pykälän nimi oli Rakennusmääräykset täyttävien siirtokoulujen hankinta 500:lle oppilaalle.

HEI, LÖYSIT KIINNOSTAVAA SISÄLTÖÄ!
Tämä sisältö on kirjautuneille lukijoille.
Kirjaudu sisään, jos sinulla on jo tunnukset.

Uusi käyttäjä, luo tunnukset, niin pääset lukemaan heti. Tunnusten luominen on helppoa ja maksutonta.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>