Antti Kemiltä vaaditaan selvitys mahdollisista laiminlyönneistä virkatehtävissä

Kaupunginhallitus vaatii Akaan tekniseltä johtajalta Antti Kemiltä selvityksen siitä, onko hän toiminut useissa virkatehtävissään virheellisesti tai velvollisuuksien vastaisesti. Selvitys on annettava marraskuun loppuun mennessä, ja kaupunginhallitus päättää saadun selvityksen jälkeen asian jatkotoimenpiteistä.

Selvitystä vaati tekninen lautakunta, jonka esityksen kaupunginhallitus hyväksyi tiistaina. Lautakunta pyysi kaupunginhallitusta selvittämään, onko tarpeen käynnistää Kemin pidättäminen virantoimituksesta.

Antti Kemin on selvitettävä kaupunginhallitukselle marraskuun loppuun mennessä, onko hän syyllistynyt virassaan virheisiin ja laiminlyönteihin.

Teknisen lautakunnan puheenjohtajan Maija Toivosen (kok) mukaan lautakunnan tietoon tuli kesän aikana epäilyjä teknisen johtajan laiminlyönneistä. Lautakunnan mukaan esimerkiksi Hirvialhon koulukiinteistössä suoritetuissa korjaustöissä ei ole noudatettu ympäristöterveysviranomaisen, rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen antamia määräyksiä. Puutteita ei myöskään ole korjattu määräpäivään mennessä.

Hirvialhon koulukiinteistössä teetetyissä konsulttitöissä ei lautakunnan mielestä ole myöskään valvottu kaupungin etua.

– Konsultilla ei ole ollut edellytettyä kuntotutkijan henkilösertifikaattia. Lisäksi konsultilta ei ole ennen töiden aloitusta edellytetty suunnitelmaa eikä suunnitelmien hyväksymistä.

Turuntie 1:n parakeissa ei lautakunnan mukaan ole korjattu ympäristöterveysviranomaisen listaamia puutteita useista viranomaisen useasta kehotuksesta huolimatta, ja koululaisten ja henkilökunnan oikeus turvallisiin ja terveisiin tiloihin on laiminlyöty. Tekninen lautakunta kertoo kaupunginhallitukselle myös, että kuntalaisten oikeus saada julkisia asiakirjoja on laiminlyöty.

– Eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt kaupunkia selvittämään, miksi julkisia asiakirjoja ei ole toimitettu. Lisäksi asiakirjoja ei ole toimitettu pyynnöistä huolimatta ympäristöviranomaiselle ja rakennusvalvontaan, lautakunta toteaa.

Kaupunginhallituksen hyväksymän esityksen liitteenä on tämän vuoden elo–syyskuulta Tampereen ympäristöterveyden tarkastuspöytäkirja, Pirkanmaan pelastuslaitoksen pöytäkirja, kaksi kuulemista ennen terveydensuojelulain pykälän 27 mukaisen määräyksen antamista ja uhkasakon asettamista, Akaan rakennusvalvonnan pöytäkirja, Hämeen rakennustutkimus Oy tutkimusraportti ja ote Eduskunnan oikeusasiamiehen kantelusta.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>