Akaan valtuusto käsitteli Mäntymäen myyntiä osin suljettujen ovien takana

Akaan valtuusto piti ylimääräisen kokouksensa Toijalan yhteiskoulun auditoriossa, jossa järjestettiin kokouskäytäntökoulutusta ennen valtuuston kokousta.

Akaan valtuusto päätti maanantaina ylimääräisessä kokouksessaan äänin 22–13, että kaupunki myy Mäntymäen vanhainkodin Esperi Care Oy:lle ja että hallitus laittaa päätöksen täytäntöön. Hankintaan sisältyy Mäntymäen vanhainkodin asukkaille tuotettavat tehostetun palveluasumisen palvelut sekä Mäntymäen vanhainkotirakennus ja rakennuksen peruskorjaaminen tai uudisrakentaminen tontille.

Valtuuston puheenjohtaja Jaakko Leinonen (kok) kertoi keskustelleensa maanantaina Esperi Caren edustajan kanssa yhtiön suunnitelmista.

– Heidän suunnitelmanaan on rakennuttaa uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa tuotetaan näitä palveluja kilpailussa osoitetulle tontille, Leinonen totesi.

Äänestyksen hävisi kaupunginhallituksen esitys kilpailutuksen keskeyttämisestä.

Mäntymäen myyntiä kannattivat Salla Bister (sd), Hanni Joronen (vihr), Heli EinolaVirtanen (ps), Saila Kallioinen (sd), Sari Lapinleimu (kok), Jaakko Leinonen (kok), Vesa Liehu (kesk), Mika Pajasmaa (kok), Mervi Pulkkinen (kesk), Janita Puomila (kok), Sami Rajala (kok), Janika Rekola (ps), Mirva Ritari (kok), Mika Rupponen (sd), Brita Salminen (vihr), Jukka Salminen (kok), Kati Kuusisto (vihr), Anton Murola (lib), Maija Toivonen (kok), Sauli Turja (ps), Jouni Vaittinen (kesk) ja Kirsi Vaittinen (sd).

Kilpailutuksen keskeyttämistä kannattivat Jukka Ahonen (kesk), Hilkka Heinonen (sd), Matti Humaloja (vas), Hannu Järvinen (sd), Inka Loppi (sd), Kirsi NordSarkola (sd), Heli Piirainen (vihr), Saija Roininen (sd), Harri Rämö (sd), Jukka Saari (vas), Timo Saarinen (sd), Jouni Salonen (sd) ja Tuija ToivonenPerttunen (vas).

Hintatiedot suljettujen ovien takana

Sami Rajala (kok) esitti Mäntymäen myyntiä Esperi Carelle.

Asian käsittelyyn sisältyi vajaan tunnin suljettu osuus, jonka ajaksi yleisö joutui poistumaan kokouspaikkana toimineesta Toijalan yhteiskoulun auditoriosta. Suljettujen ovien takana valtuusto käsitteli tarjouksen jättäneiden Esperi Care Oy:n ja Mehiläisen hintatietoja, jotka kuuluvat liikesalaisuuden piiriin.

Esperi Care Oy:n valitsemista tarjouskilpailun voittajaksi esitti kokoomuksen Sami Rajala. Rajalan mukaan myynnin puolesta puhuvat Mäntymäen vanhainkodin kunto,  korjausten kustannukset sekä yksityistämisen seuraavan kahden vuoden aikana tuomat noin 350 000 euron säästöt toiminnan juoksevissa kuluissa. Rajalan mielestä henkilökunnan siirtyminen vanhoina työntekijöinä kilpailutuksen voittajan palvelukseen on kestävä ratkaisu myös sote-uudistuksen jälkeen.

– Tällä muutoksella parannetaan mahdollisuuksia, että työntekijöiden työpaikat pysyvät edelleen Akaassa.

Rajala arvioi, että päätös olla myymättä Mäntymäkeä maksaa kaupungille seuraavan kahden vuoden aikana noin kaksi miljoonaa euroa. Jos kaupunki tekee kiinteistöön mittavia korjauksia tai rakennus ei kelpaa maakunnalle sote-uudistuksen jälkeen, on lasku Rajalan mukaan vielä isompi.

– Pahimmassa tapauksessa isolla rahalla remontoitu kiinteistö jää tyhjilleen ja joudutaan alaskirjaamaan sote-uudistuksen tultua.

Rajalan mukaan kilpailutuksen keskeyttämisen seurauksena olisi suurella todennäköisyydellä Akaan kaupungin päätyminen markkinaoikeuteen ja Akaan voivan joutua maksamaan korvauksia kilpailutuksen laittomasta keskeytyksestä kilpailutuksen voittaneelle taholle jopa miljoonia euroja.

Jouni Vaittinen ottaisi mallia Urjalasta

Jouni Vaittisen (kesk) mukaan myynti takaa sekä vanhuksille että hoitajille paremmat tilat.

Rajalan esitystä kannattanut keskustan Jouni Vaittinen totesi, että keskiryhmän enemmistö ei näe kilpailutuksen keskeytykselle perusteita. Vaittinen harmitteli asian käsittelyn olleen aikaa vievää. Vanha valtuusto päätti kilpailutuksesta helmikuussa, ja kaupunginhallituksessa asia käsiteltiin kahteen kertaan.

– Muutenkin päätöksenteko on takkuista. Voisimme ottaa mallia Urjalasta. Siellä tehdään päätöksiä ja laitetaan ne täytäntöön ja malliksi lasketaan vielä veroja. Täällä on painetta vähän toiseen suuntaan.

Vaittinen arveli, että toiminta vanhassa Mäntymäen kiinteistössä ei tulisi kuitenkaan jatkumaan montaa vuotta, oli palvelun järjestäjätaho mikä tahansa. Valtuutettu piti sopimusta Mäntymäestä Akaalle edukkaana.

– Vanhuksilla on hyvä mahdollisuus tulla parempiin tiloihin ja työntekijöillä on mahdollisuus saada paremmat työskentelyolosuhteet, jolloin työnteko on mielekkäämpää ja tehokkaampaa.

Rekolan mielestä hoito on kiinni hoitajista

Kaupunginhallituksessa kilpailutuksen keskeyttämistä kannattanut Sauli Turja (ps) oli valtuustossa Mäntymäen myynnin kannalla.

Rajalan esityksen kannattajiin liittyivät myös perussuomalaiset, kaupunginhallituksessa kilpailutuksen keskeytyksen kannalla ollut Sauli Turja sekä Janika Rekola.

– Kuten eräässä kirjassa sanotaan, Saul, Saul, turha sinun on potkia tutkainta vastaan. Olen Rajalan ja Vaittisen esittämien ratkaisumallien kannalla, Turja muotoili.

Rekolan mukaan nyt on oikea aika luopua Mäntymäestä.

– Kilpailutus on asiallisesti tehty ja Esperi Care Oy on voittanut. Jos olisi toivottu kotimaisessa omistuksessa olevan firman voittavan, olisi kilpailutus pitänyt tehdä tosin, Rekola sanoi.

Rekolan mukaan Akaan vanhukset tarvitsevat nykyaikaiset ja toimivat tilat, eikä Akaan kaupungilla ole varaa Mäntymäen vaatimiin mittaviin remontteihin. Rekola viittasi myös siihen, että yksityisten hoiva-alan yritysten hoidon tasosta esitetään paljon kritiikkiä varsinkin sosiaalisessa mediassa. Valtuutetun mielestä hoidon taso on kiinni henkilökunnasta.

Janika Rekolan (ps) mielestä nyt on oikea aika luopua Mäntymäestä.

– On aivan sama, missä Pentti-vaari hoidetaan, jos hoitajilla ei ole mielikuvitusta, sosiaalisia taitoja ja paloa siihen, mitä he tekevät. Loppujen lopuksi Akaan kaupunki kuitenkin valvoo yksityisen palveluntuottajan laatua.

Järvinen pelkää vanhusten joutuvan toimeentuloluukulle

Jyrkimmin sanakääntein myyntiä vastustivat demarien Timo Saarinen ja Hannu Järvinen. Saarinen viittasi Esperi Caresta esitettyihin negatiivisiin uutisiin. Hän kaipasi selvyyttä myös kilpailutuksen pisteytyksiin ja euroihin. Saarinen ilmoitti, ettei luota kilpailutuksen voittaneeseen yritykseen.

Akaan ma. perusturvajohtaja Elina Anttila kertoi kilpailutuksen hintavertailun muodostuvan kahdesta eri hinnasta eli mitä yritys maksaa vanhainkotikiinteistöstä ja millä hinnalla yritys myy kaupungille palveluja. Anttilan mukaan Esperi Care tarjoaa palvelua halvemmalla hinnalla.

– Hoitopäivän hinta, jota maksamme todennäköisesti noin kahden vuoden ajan, on alhaisempi kuin meidän oma tuotantomme. Siitä tulee säästöjä satoja tuhansia euroja vuodessa. Lisäksi saamme kiinteistön myytyä.

Hannu Järvinen (sd) epäili, että eläkeläisten rahat eivät riitä yksityisiin palveluihin.

Hannu Järvinen epäili, että puoletkaan valtuutetuista ei tiedä, mistä ollaan päättämässä. Järvisen mielestä kilpailuttamalla valittujen palvelujen pitää olla edullisempia ja laadukkaampia kuin oman tuotannon. Valtuutetun mielestä yksityisillä hoivayrityksillä hinnat ovat ”törkeitä”, eikä niitä pysty maksamaan keskivertoeläkkeellä.

– Onko hienoa, että Suomi sata -vuonna panemme vanhukset toimeentuloluukulle pyytämään toimeentulotukia, että he saavat hoitonsa maksettua.

Timo Saarinen otti esille myös Mäntymäen viimeisten laitospaikkojen muuttamisen tehostetun palveluasumisen paikoiksi, mikä on vanhuspalvelulain velvoittamaa. Saarinen ei silti usko valtiovallan rankaisevan Akaata, vaikka kaupunki pitäisi Mäntymäen ennallaan soten tuloon asti. Saarinen epäili, että monikaan tavallinen ihminen ei  tiedä, mikä on laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen ero.

– Laitoshoidossa ei ole huoneessa paskahuussia, tehostetussa on, vaikka potilas ei pysty paskahuussia käyttämään. Mutta sillä saadaan rahaa, Saarinen totesi.

Saarinen ja Järvinen eivät vakuuttuneet kilpailutuksen eduista myöskään suljettujen ovien takana pidetyn osuuden aikana.

– Meillä ei ole vieläkään sellaista materiaalia, joka osoittaisi että se olisi parempaa palvelua ja parempaa kaupungin talouden kannalta, Saarinen sanoi kokouksen jatkuttua julkisena.

Kirsi Vaittinen menetti yöunensa

Timo Saarisen (sd) mukaan Mäntymäen vanhainkoti voisi jatkaa ennallaan.

Sami Rajala palasi uudelleen myynnin tuomiin taloudellisiin hyötyihin.

– Tässä taloustilanteessa, mikä meillä on, pitäisi erityisen vakavasti suhtautua tilanteisiin, joissa kaupunki on saamapuolella. Jos Esperin tarjous hylätään, toivon että mietittäisiin hetki, mistä me haemme ne eurot, jotka jätetään ottamatta. Meille ojennetaan kaksi miljoonaa euroa kahden vuoden aikana. Siihen ei riitä edes prosentin veronkorotus.

Kirsi Vaittinen (sd) sanoi ymmärtävänsä kaupungin tilanteen ja Mäntymäen kuntoon liittyvät seikat ja olevansa periaatteessa myynnin kannalla, mutta asian askarruttavan eettisesti.

– Olen yöunetkin menettänyt, koska tiedän että yksityisellä puolella on ollut tätä, että lähihoitajat pistetään siivoamaan ja pesemään pyykkiä, mikä on pois hoitotyöstä. Kyseisen yrityksen maine on kiistanalainen, mikä eettisesti huolettaa.

Kilpailutuksen keskeyttämistä kaupunginhallituksessa kannattanut Harri Rämö (sd) totesi, ettei lipeä linjasta, ja ilmoitti olevansa Saarisen ja Järvisen kannalla.

Ahonen olisi palauttanut asian hallitukselle

Jukka Ahonen (kesk) toi keskusteluun kaupungin hallintosäännön, jonka mukaan kaupunginhallitus päättää yli 500 000 euron hankinnoista. Ahonen esitti asian palauttamista kaupunginhallitukselle, koska asia kuuluu sen toimivaltaan.

Jukka Saaren (vas) mielestä ennen sote-uudistusta ei ole järkevää tehdä päätöstä Mäntymäestä.

Vs. kaupunginjohtajaa kokouksessa tuurannut hallintopäällikkö Riina Kivistö totesi valtuuston voivan antaa tämäntyyppisissä asioissa periaatepäätöksiä, joita hallitus yleensä noudattaa. Kivistö totesi Kuntaliiton kannan olevan, että myös uusi valtuusto voi linjata kantansa asiassa, josta periaatepäätöksen on tehnyt vanha valtuusto.

Ahosen esittämää asian palauttamista kaupunginhallitukselle kannatti kuusi valtuutettua, 29 oli käsittelyn jatkamisen kannalla.

Jukka Saari (vas) katsoi, että ratkaisua ei kannata tehdä enenen sote-uudistusta.

– En olisi tekemässä ennen soten muodostumista näin isoja muutoksia meidän palvelurakenteeseen, vaan antaisin valtiollisemman ja ehkä vähän suuremman asiantuntemuksen hoitaa asiaa. Vaikka asia tuodaan maakunnan tasolle päätäntään, kuitenkin valmistelu on valtion tasoinen. Luottaisin siihen, enkä tekisi äkkinäisiä liikettä Akaassa.

Ennen lopullista äänestystä Heli Piirainen (vihr) selvitti vielä kaupunginhallituksessa tekemäänsä ja hallituksen äänin 3–8 hyväksymää esitystä kilpailutuksen keskeyttämisestä. Piiraisen mukaan perusteena oli muun muassa puutteellinen ja vailla poliittista ohjausta toteutettu valmistelu. Piirainen totesi kilpailutuksen olevan myös kuntien sote-ulkoistuksia ja -investointeja suitsivan rajoituslain hengen vastainen.

Jukka Saaren (vas) mielestä ennen sote-uudistusta ei ole järkevää tehdä päätöstä Mäntymäestä.

Vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuorta tuurasi hallintopäällikkö Riina Kivistö. Pöydän takana istuivat myös valtuuston puheenjohtaja Jaakko Leinonen (kok) ja pöytäkirjaa pitänyt talousjohtaja Mari Puhka-Susi.

Kirsi Vaittinen (sd) oli myynnin kannalla, mutta totesi päätöksen tekevän henkisesti kipeää.

Harri Rämö (sd) vastusti Mäntymäen myyntiä.

Syyskuussa 70 vuotta täyttänyttä Matti Humalojaa muistettiin kukkasin. Onnittelijoina vs. kaupunginjohtajaa kokouksessa tuurannut hallintopäällikö Riina Kivistö, valtuuston puheenjohtaja Jaakko Leinonen ja pöytäkirjanpitäjänä toiminut talousjohtaja Mari Puhka-Susi.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>