Akaan mielestä kaupunginjohtaja Viitasaaren irtisanominen oli laillinen ja perusteltu

Akaan kaupunki vastaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, että päätöstä kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren irtisanomisesta ei tule kumota Viitasaaren tekemän valituksen johdosta. Akaan valtuusto päätti irtisanoa Viitasaaren virastaan 31. toukokuuta, ja  Viitasaari valitti päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 7. heinäkuuta.

Syksyllä 2008 tuore kaupunginjohtaja Aki Viitasaari keskusteli Tamglassin tehtaan avajaisissa yhtiön silloisen toimitusjohtajan Timo Rautarinnan kanssa.

Kaupunginhallitus hyväksyi tiistaina yksimielisesti asianajaja Timo Jarmaksen tekemän lausuntoluonnoksen, jossa todetaan, että Viitasaaren virkasuhde on irtisanottu noudattaen kuntalain mukaista menettelyä, ja irtisanomispäätös on tehty lainmukaisessa järjestyksessä.

Akaan kaupungin mukaan virkasuhteen irtisanomisen perusteena on ollut virkamiehestä johtuva luottamuspula, jonka syynä ovat olleet muun muassa yhteistyökyvyttömyys poliittisten päättäjien ja muiden sidosryhmien kesken, johtoryhmätyöskentelyn puutteet ja sopimaton käytös alaisia kohtaan, edustamisvelvollisuuden laiminlyönti sekä valtuustoasioiden valmistelun laiminlyönti ja valtuustotyöskentelyn epäkohdat.

– Virkasuhteen irtisanomiseen on ollut asiallinen ja riittävä syy, asianajaja Jarmaksen kirjoittamassa lausunnossa todetaan.

Akaan kaupunginhallitus esittää myös, että hallinto-oikeus määrää Aki Viitasaaren vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja että hallinto-oikeus velvoittaa Viitasaaren korvaamaan Akaan kaupungin oikeudenkäyntikulut korkoineen.

”Vääriä tietoja ei ole esitetty”

Lausunnon perusteluissa Akaan kaupunki toteaa muun muassa, että Viitasaari on valituksessaan viitannut tilapäiselle valiokunnalle 22.5.2017 antamaansa vastineeseen, jossa hän on esittänyt lisäselvitysten tekemistä.

– Viitasaari on muun muassa vaatinut johtoryhmän jäsenten ja henkilöstön valitsemien luottamusmiesten kuulemista. Tilapäinen valiokunta on tuonut esiin eri yhteyksissä, että eri tahoilla on mahdollisuus antaa kirjallinen lausunto asiaan liittyen. Johtoryhmän jäsenille ja luottamusmiehille on siten annettu mahdollisuus lausua asiassa. Ainoastaan yksi johtoryhmän jäsenistä on käyttänyt tätä mahdollisuutta hyväkseen. Luottamusmiehistä kukaan ei ole lausunut asiassa.

Kesäkuussa 2013 kaupunginjohtaja Aki Viitasaari ja yrittäjä Sirkka Koivuniemi keskustelivat Toijalan Markkinoiden avajaisissa. Tänä vuonna Toijalan Yrittäjien puheenjohtaja Jouni Parikka totesi tilapäiselle valiokunnalle, että viestintä kaupunginjohtajan kanssa on yksisuuntaista ja kaupunginjohtaja keskittyy epäolennaisiin tehtäviin.

Lausunnossa kiistetään useaan otteeseen myös Viitasaaren väitteet siitä, että irtisanomista valmistelleen tilapäisen valiokunnan loppulausunnossa olisi annettu totuudenvastaista tietoa.

– Toisin kuin Viitasaari valituksessaan väittää, valiokunnan muistio ei ole sisältänyt todentamattomia väitteitä. Muistiossa esitetyt väitteet on todennettu muun muassa luottamushenkilöiden, valtuustoryhmien, paikallisten yrittäjäjärjestöjen, kaupungin työntekijöiden ja muiden sidosryhmien yhdensuuntaisin lausunnoin ja kirjallisella aineistolla.

Toisin kuin Viitasaari väittää, tilapäisen valiokunnan loppulausunnossa ei lausunnon mukaan ole myöskään esitetty vääriä tietoja, eikä päätöstä siten ole tehty virheellisen tai puutteellisen selvityksen perusteella.

– Muistion liitteisiin sisältyvien lausumien toistaminen sanasta sanaan muistiossa ei ole tarkoituksenmukaista, minkä vuoksi valiokunta on perustellusti referoinut liitteitä muistiossaan. Referaatit ovat myös objektiivisesti laadittuja ja ne antavat oikean kuvan alkuperäisestä liitteestä.

Tilapäinen valiokunta ei hallinto-oikeudelle annettavan lausunnon mukaan ole tyytynyt yleisluonteisten väitteiden esittämiseen vaan se on muistiossaan 24.3.2017 kaupunginjohtajan oikeuksien turvaamiseksi yksilöinyt lukuisia luottamuspulan perusteena olleita tekoja ja laiminlyöntejä, vaikka sitä ei olisi edes edellytetty.

– Viitasaarelle on siis ilmoitettu kuntalain 25 §:n mukaisesti, mihin luottamuksen menetys perustuu.

”Varoitusta tai huomautusta ei tarvita”

Akaan kaupungin lausunnon mukaan Viitasaaren johtamistapa on koettu vanhentuneeksi ja toimimattomaksi, ja hänen ei ole katsottu onnistuneen yhteishengen luomisessa ja tiimityön kehittämisessä.

– Alaisten nolaaminen ja Viitasaaren autoritaarinen johtamistyyli eivät ole olleet hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Kehityskeskusteluissa annetusta palautteesta huolimatta Viitasaari ei ole kehittänyt toimintaansa, Lausunnossa todetaan.

Heinäkuussa 2014 Liisa, Jasper ja Joel Kauppila yllättyivät kohdatessaan torilla kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren. Juttua riitti muun muassa jalkapallosta.

Varoituksen tai huomautuksen antamista ei lausunnon mukaan edellytetä, kun kaupunginjohtaja irtisanotaan luottamuksen menettämisen perusteella kuntalain mukaisesti

– Joka tapauksessa puutteita Viitasaaren työskentelyssä on nostettu esiin aiemmissa kehityskeskusteluissa, Akaan kaupunki lausuu hallinto-oikeudelle.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?
Monet artikkeleistamme ovat vain rekisteröityneille lukijoille. Luo tunnukset, niin pääset lukemaan enemmän. Rekisteröityminen on helppoa ja maksutonta.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>