Kaupunginhallitus esti Keskustan koulun akuutit korjaukset

AW-Rakennus kieltää tehneensä virheitä muovimattojen asennuksessa

Rakennusterveysasiantuntija Raimo Lajunen teki toukokuussa mittauksia Keskustan koulun ruokalassa. Pääurakoitsija AW-Rakennus on kiistänyt vastuunsa siitä, että koulun lattioiden muovimatot on asennettu liian kostean betonin päälle.

Akaan kaupunginhallitus on päättänyt, että Viialan yhtenäiskouluun kuuluvassa Keskustan koulussa suoritetaan vain urakoitsijan takuuvastuuseen kuuluvat korjaustoimenpiteet.

Vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori muutti asiaan liittyvää esitystään kokouksessa. Alkuperäinen ehdotus oli, että Keskustan koulussa suoritetaan akuutit korjaustoimenpiteet siten, että rakennuksen kolmas kerros on käytettävissä syyslukukauden 2017 alkaessa.

Sinivuoren mukaan kaupunki on sitä mieltä, että esimerkiksi kaikki tarvittavat lattioiden muovimattojen vaihdot kuuluvat pääurakoitsija AW-Rakennus Oy:n takuuvastuuseen. Tätä mieltä on ollut myös tekninen johtaja Antti Kemi.

AW-Rakennus ei toistaiseksi ole ollut samaa mieltä. Urakoitsija on vastannut kaupungin reklamaatioon 1.6. ja kiistää mattoasennuksessa tehdyt virheet. Urakoitsija on suorittanut koululla omia tutkimuksiaan mutta ei ole lähettänyt kaupungille tutkimustuloksia. Kaupunki odottaa saavansa lisätietoja 15.6. mennessä.

Koulun keittiön yhteydessä olevasta emännän toimistohuoneesta AW-Rakennus on Briitta-Liisa Sinivuoren mukaan luvannut nopeallakin aikataululla vaihtaa lattiamateriaalit. Esimerkiksi kolmannen kerroksen käytävän mattotöiden ja välipohjan läpimenojen tiivistämisen kuulumisesta takuuvastuuseen kaupunki ei ole saanut AW-Rakennuksen vastausta.

– Kaupunki lähtee siitä, että ne ovat aivan selviä rakennusvirheitä.

Hirvialho sai 150 000 euroa

Vs. kaupunginjohtaja Sinivuori muutti kaupunginhallituksen kokouksessa myös Viialan yhtenäiskoulun toista rakennusta, Hirvialhon koulua koskevaa esitystään. Muutetun esityksen mukaisesti hallitus päätti, että koulussa suoritetaan asiantuntijana toimineen DI Kari Immosen esittämät, kustannuksiltaan noin 150 000 euron korjaustoimenpiteet siten, että koulu on käytettävissä syyslukukauden 2017 alkaessa.

Sinivuoren alkuperäinen esitys oli tässäkin asiassa, että koulussa suoritetaan akuutit korjaustoimenpiteet siten, että koulu on käytettävissä syyslukukauden 2017 alkaessa.

Keskustan koulun lisäväistötilat tulevat nykyisten parakkien viereen.

Akuutteja korjaustoimenpiteitä ei kummankaan rakennuksen osalta ollut määritelty, eikä kummankaan koulun korjauksiin ole varattu erikseen rahaa Akaan kaupungin tämän vuoden talousarviossa. Sinivuoren mukaan rahaa kuitenkin on käytettävissä.

– Teknisellä toimella on määrärahoja nimenomaan sisäilmaongelmasta johtuviin remontteihin. Rahat ovat olemassa, mutta 150 000 euroa on totta kai arvio, joka perustuu diplomi-insinööri Immosen arviointiin töistä ja kustannuksista.

Sinivuoren mukaan 150 000 eurolla tehdään lähinnä maanvaraisia töitä Hirvialhon koulun kellarikerroksessa. Työt on tarkoitus saada valmiiksi 8.8.2017 mennessä, ja sekä suunnittelu että töiden kilpailutus ovat käynnistyneet. Kellarikerroksen tiloja tyhjennetään, puhdistetaan ja desinfioidaan.

– Kun ne on puhdistettu, ne alipaineistetaan ja toteutetaan huonetiloihin liittyvät ilmanvaihtomuutokset, Sinivuori luettelee.

Sinivuoren mukaan alakerran teknisen työn tila tyhjennetään ja puhdistetaan kokonaan, eikä sitä enää oteta käyttöön.

Hirvialhon koulun teknisen työn luokkaa ei enää puhdistusten jälkeen oteta käyttöön. Teknisen työn väistötilat tulevat koulun etupihalle.

– Tekniselle työlle on tilauksessa väistötila. Myöskään musiikkiluokkaa ei oteta enää käyttöön. Se tyhjennetään ja puhdistetaan. Kaikki vika johtuu pohjakerroksen alapuolella olevista tiloista. Sen jälkeen, kun ne on tyhjennetty, puhdistettu ja desinfioitu, lattioihin laitetaan uudet pinnoitukset. Totta kai toteutetaan myös perusteellinen huonetilojen siivous homepölysiivouksena.

Luokkahuoneiden tiivistyskorjauksissa tiivistetään esimerkiksi lämpöpattereiden putkiläpimenot ilmatiiviiksi.

Rasin koulu tulossa samoihin parakeihin

Kaupunginhallitus päätti myös, että uusien väistötilojen kilpailutus suoritetaan siten, että pääsääntöisesti sekä Keskustan että Hirvialhon koulun toiminta voidaan tarpeen niin vaatiessa siirtää väistötiloihin ja että näihin väistötiloihin voidaan tarvittaessa siirtää oppilaita muistakin kouluista. Viime torstaina kaupunki tiedottikin, että myös Rasin koululla tehdään uusia tutkimuksia, ja jos koulu ei elokuussa ole käyttökunnossa, opetus siirtyy väistötiloihin Keskustan koulun yhteyteen hankittaviin siirtorakennuksiin.

Keskustan koulun lisäväistötilat tulevat nykyisten parakkien viereen.

Kaupunginhallitus päätti myös, että Keskustan koulun takuukorjausten vastuun selvittämiseksi hallintotoimi oikeutetaan tarvittaessa käyttämään juridista neuvontaa. Tämä kohta lisättiin kokouksessa Sinivuoren alkuperäiseen ehdotukseen.

Kaupunki julkaisi tarjouspyynnön Viialan yhtenäiskoulun väistötiloista kansallisessa ilmoituskanavassa Hilmassa keskiviikkona 7.6. Tarjouspyynnön mukaan Keskustan koulun väistötilat tulevat nykyisten parakkien viereen ja Hirvialhon väistötilat koulun taakse sekä uuden tekonurmikentän ja koulun väliin. Teknisen työn väistötila tulee Hirvialhon koulun etupihalle, Hirvialhonkadun laitaan.

Keväällä hankituille Keskustan koulun parakeille kaupungilla ei ollut rakennuslupaa vielä silloinkaan, kun parakit oli jo pystytetty ja ne piti ottaa käyttöön. Uusien, isompien väistötilojen tarjouspyynnön mukaan rakennuslupaa ei nyt hae rakennuttaja eli Akaan kaupunki vaan yritys, joka toimittaa parakit.

Henri Salosta ei lisätty työryhmään

Koko kaupunginhallituksen parakki- ja korjauspykälä pohjautui toukokuussa perustetun, Akaan kouluverkon tilannetta kartoittavan työryhmän keskusteluihin ja päätöksiin. Työryhmään kuuluvat poliitikoista puheenjohtaja Inka Loppi (sd), sihteeri Maija Toivonen (kok), Mervi Pulkkinen (kesk) ja Mika Setälä (kd). Virkamiehistä mukana ovat vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori, va. sivistysjohtaja Tuovi Ronkainen ja tekninen johtaja Antti Kemi. Myös diplomi-insinööri Kari Immonen kuuluu ryhmään.

Kokouksessaan 1.6. työryhmä päätti esittää kaupunginhallitukselle, että työryhmään lisätään vastaava rakennustarkastaja Henri Salonen. Sinivuori oli tekemässä päätöstä, mutta hän ei esittänyt Salosta ryhmän jäseneksi 6.6. kokoontuneelle kaupunginhallitukselle.

– Näen, että rakennustarkastuksen puolueettomuus olisi vaarantunut, jos vastaava rakennustarkastaja olisi nimetty siihen. Rakennustarkastus ja rakennusvalvontahan ovat ihan erillinen, oma viranomaisensa. Jos rakennustarkastaja toimii jonkun työryhmän jäsenenä ja antaa oman näkemyksensä, katson, että puolueettomuus vaarantuu, Sinivuori perustelee.

Kouluverkkotyöryhmän poliitikkojäsenet esittivät myös, että Henri Salonen siirtyy rakennustarkastuksesta projektin vetäjäksi, jonka ainoa työkuva on täysipäiväisesti selvittää koulujen sisäilmaongelmia.

– Teknisellä toimella olevan resurssipulan vuoksi saadaan näin vapautettua teknisen johtajan työpanos sisäilma-asioista muihin teknisen toimen tehtäviin, työryhmän muistio toteaa ja jatkaa.

– Työryhmän virkamiehet eivät kannattaneet esitystä. Todettiin, että ryhmä ei pääse yksimielisyyteen akuutin tilanteen hoidon osalta.

 

Sinivuoren mielestä Antti Kemi ei ole jäävi

Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori on toiminut Akaan vs. kaupunginjohtajana siitä saakka, kun kaupunginjohtaja Aki Viitasaari jäi pois töistä helmikuun puolivälissä. Valtuusto irtisanoi Viitasaaren epäluottamuksen vuoksi 31.5. puolen vuoden irtisanomisajalla ja vapautti hänet heti tehtäviensä hoidosta. Näin ollen Sinivuori jatkanee nykyisessä tehtävässään ainakin marraskuun loppuun saakka.

– Jatkan niin kauan kunnes toisin päätetään. Virkaa ei voida laittaa puoleen vuoteen auki vakinaista täyttöä varten. Tietenkin voidaan hakea väliaikaista, mutta se on oma lukunsa.

Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori (vas.) on tarvittaessa valmis jatkamaan Akaan vs. kaupunginjohtajana ainakin marraskuun loppuun. Hallintopäällikkö Riina Kivistö (oik.) tuuraa tarvittaessa Sinivuorta.

Entä onko Sinivuorella halua ja voimavaroja jatkaa ainakin puoli vuotta kaupunginjohtajana?

– Ei tässä paljon vaihtoehtoja ainakaan näillä tietoa ole näkyvissä. Kaikki muutkin vaihtoehdot ovat tervetulleita, ja muut punnitsevat niitä, vs. kaupunginjohtaja sanoo.

Sinivuoren loma-aikoina vs. kaupunginjohtajana toimii hallintopäällikkö Riina Kivistö.

Normaaleja virkatehtäviä

Sinivuori on tällä hetkellä myös muun muassa Akaan teknisen johtajan Antti Kemin esimies. Akaalaiset varatuomari Riikka Oinas ja maisterit Elise Kuismanen ja Susanna Noki lähettivät kaupungille viime viikolla vaatimuksen, jossa todetaan, että Antti Kemi on hallintolain mukaan esteellinen hoitamaan Keskustan koulun sisäilma-asioita. Oinas, Kuismanen ja Noki vaativat myös, että Akaan tarkastuslautakunta ryhtyy viipymättä tarkastamaan Keskustan koulun peruskorjauksen huomattavaa budjetin ylitystä sekä peruskorjauksen epäonnistumiseen johtaneita syitä.

Sinivuoren mukaan vaatimus on allekirjoittajien näkemys asiasta.

– En sen sisältöä enempää kommentoi tässä vaiheessa. Asia etenee ihan normaalisti virkateitse. Se menee tiedoksi kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Sinivuori sanoo, että hallitukselle ei ehditä esittää asian suhteen mitään ainakaan seuraavaan, 20.6. pidettävään kokoukseen.

Antti Kemi on viime kuukaudet selvittänyt, arvioinut ja esitellyt Keskustan koulun peruskorjauksen epäonnistumisen syitä, syyllisiä ja vastuukysymyksiä sekä uusia korjaustarpeita ja -toimenpiteitä. Ennen peruskorjauspäätöstä hän lasketti uusiksi ja esitteli päättäjille hankkeen kustannusarvion, joka ylittyi miljoonilla. Peruskorjauksen aikana Kemi oli itse laajojen purkutöiden vastaava työnjohtaja, ja hänen alaisensa Juha Jalonen ja Mikko Ahlfors toimivat saman työmaan valvojina. Vaatimuksessa mainitun kohdan mukaan virkamies on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Briitta-Liisa Sinivuori ei pidä Antti Kemiä jäävinä, vaikka tämä toimi Keskustan koulun korjauksessa sekä rakennuttajana että purkutöiden vastaavana työnjohtajana ja selvittelee nyt sitä, miksi rakenteisiin on jäänyt mikrobivaurioitunutta materiaalia.

– Hän hoitaa normaaleja virkatehtäviä. Minun henkilökohtainen käsitykseni on, että hän ei ole jäävi, sanoo vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?