Jaakko Leinonen johtaa valtuustoa ja Harri Rämö kaupunginhallitusta

Valtuuston puheenjohtajaksi valittu Jaakko Leinonen sai kevään kuntavaaleissa 129 ääntä ja kaupunginhallitusta johtava Harri Rämö 172 ääntä.

Akaan uusi 35-jäseninen valtuusto kokoontui keskiviikkona 14. kesäkuuta ensimmäistä kertaa. Valtuuston kokouksen avasi paikalla olleista valtuutetuista vanhin, 74-vuotias Sauli Turja (ps). Turja johti kokousta siihen asti, kunnes valtuustolle oli valittu puheenjohtaja.

Valtuustoa johtaa kokoomuksen Jaakko Leinonen. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Timo Saarinen (sd) ja toinen varapuheenjohtaja Jouni Vaittinen (kesk). Puheenjohtajisto valittiin vuosille 2017–2019.

Kevään kuntavaaleissa 129 ääntä saanut Leinonen on toisen kauden valtuutettu, joka toimi viime valtuustokaudella valtuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

Leinonen on 40-vuotias tekniikan lisensiaatti ja kauppatieteiden maisteri. Hän työskentelee asiakkuuksia ja kiinteistövarallisuutta hoitavana asset managerina Logicor Oy:ssä, joka on logistiikka- ja tuotantokiinteistöjen omistamiseen, vuokraamiseen ja kehittämiseen erikoistunut yritys.

Akaa Point sataan vuoteen tärkein hanke

Valintansa jälkeen Leinonen totesi Akaan tarvitsevan uutta johtamista, uusia toimintamalleja, työpaikkoja ja asuntoja. Hän listasi valtuustokauden tärkeiksi asioiksi muun muassa uuden kuntastrategian laatimisen, hyvinvointikeskuksen ja yritysalue Akaa Pointin.

Paikalla olleista valtuutetuista vanhin, Sauli Turja, johti puhetta kokouksen alussa. Turjan mielestä luottamushenkilöille on tarjolla mieluummin vastuuta kuin valtaa.

– Akaa Point on sataan vuoteen Akaan tärkein elinkeinopoliittinen hanke, Leinonen arvioi.

Leinosen mukaan hyvinvointikeskus on näillä näkymin valtuustokauden suurin investointi.

– Se pitää tehdä huolella. Lyhykäisyydessään visio on se, että se on Suomen paras ja tehokkain – ei voida miettiä mitään välimallia. Siitä tulee sellainen, että se kelpaa sotelle ja yksityiselle toimijalle.

Muutos korostuu valtuustokaudella

Kaupunginhallitusta johtaa Harri Rämö (sd). Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Heli Piirainen (vihr) ja toinen varapuheenjohtaja Jukka Salminen (kok).

11-jäsenisen kaupunginhallituksen muut jäsenet ovat Sami Rajala (kok), Janita Puomila (kok), Hannu Järvinen (sd), Salla Bister (sd), Inka Loppi (sd), Jukka Saari (vas), Sauli Turja (ps) ja Tiina Räsänen (kesk). Jäsenistä Inka Loppi ja Tiina Räsänen ovat varavaltuutettuja, muut valtuutettuja. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksivuotinen.

Puheessaan valtuustolle Harri Rämö kertasi valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien tehtäväjaon. Rämön mukaan sote-uudistus korostaa muutosjohtamista ja muutokseen valmistautumista alkaneella valtuustokaudella.

– Varmaa on, että myös tulevalla valtuustokaudella riittää haasteita ja ongelmia. Ongelmia ei toki pidä kieltää vaan niihin tulee tarttua. Mutta pelkästään ongelmien esillä pitäminen on raskassoutuista, ja silloin myönteiset asiat unohtuvat. Valitettavan usein asioita lähestytään kielteisyyden kautta, Rämö totesi.

Seitsemän valtuustoryhmää

Aarre Nordin (vas.) kanssa tauolla jutellut Timo Saarinen (sd) valittiin valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

Valtuusto hyväksyi luottamushenkilövalinnat sopuisasti puolueiden käymien paikkajakoneuvottelujen mukaisesti. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on Matti Humaloja (vas), elinvoimalautakunnan Saila Kallioinen (sd), teknisen lautakunnan Maija Toivonen (kok), sivistyslautakunnan Mika Setälä (kd) ja perusturvavaliokunnan Jouni Salonen (sd).

Akaan valtuustossa on puolueiden mukaisesti seitsemän valtuustoryhmää: sosialidemokraattien (12 valtuutettua), kokoomuksen (8), keskustan (4), vihreiden (4), perussuomalaisten (3), vasemmistoliiton (3) ja yhden miehen kristillisdemokraattien valtuustoryhmä.

Koska Matti Humaloja toimii sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajana että teknisen lautakunnan jäsenenä, hallintopäällikkö Riina Kivistö selvitti valtuustolle kaksoisrooliin liittyvää esteellisyyttä.

– Tarkastuslautakunnan jäsen ei voi käsitellä sen tietyn toimialan, lautakunnan tai valiokunnan asioita, joita hän on ollut päättämässä. Muuten hän voi toimia tarkastuslautakunnan jäsenenä, Kivistö totesi.

Tiukka äänestys viriketoiminnasta

Yksimielisten luottamushenkilövalintojen jälkeen valtuusto äänesti kahdessa muussa pykälässä yhteensä kolme kertaa. Kaksi ensimmäistä äänestystä koskivat ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittua suunnitelmaa, jonka valtuusto hyväksyi äänin 18–17. Janika Rekolan (ps) esitti suunnitelmaan lisäystä Kylmäkosken huomioimisesta vanhusten viriketoimintaa laadittaessa. Häntä kannatti Mika Rupponen (sd).

– Ei muorit yksinkertaisesti lähde Kylmäkoskelta Toijalaan, hyvä kun heidät saat lääkäriin Kylmäkoskelle. Vaikka tässä ajetaan yhtenäistä Akaata, silti pitäisi miettiä niitä, jotka asuvat perämettikössä, Rekola perusteli.

Jouni Vaittinen (kesk) on valtuuston toinen varapuheenjohtaja.

Valtuusto hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman äänin 24–11. Jaana Saramies (vihr) esitti Heli Piiraisen (vihr) kannattamana lisäystä, joka koski muun muassa rakennusten ja tilojen kapasiteetin sekä henkilömitoituksen ja ryhmäkokojen huomioimista.

Luottamushenkilövalinnat 2017–2021

Valtuuston vaalilautakunta

Jouni Salonen (sd), Mirva Ritari (kok), Jukka Ahonen (kesk), Hanni Joronen (vihr), Tuija Toivonen-Perttunen (vas).

Tarkastuslautakunta

Matti Humaloja (pj, vas), Hilkka Heinonen (vpj, sd), Tomi Koistinen (kok), Pirjo Huuhtanen (sd), Jarno Palander (sd), Petri Juutilainen (ps), Virpi Lintunen (kesk).

Elinvoimalautakunta

Saila Kallioinen (pj, sd), Mika Pajasmaa (vpj, kok), Anttijussi Vikman (kok), Nina Weltzien (kok), Heli Inkinen (sd), Anssi Pahlanen (sd), Tapio Kivistö (ps), Jorma Kivi (vas), Kaija-Leena Salovaara (vihr), Vesa Liehu (kesk), Sirkka Koivuniemi (kesk).

Tekninen lautakunta

Maija Toivonen (pj, kok), Saija Roininen  (vpj, sd), Petri Aarnio (kok), Marko Peltola (kok), Timo Tammisto (sd), Timo Jaakkola (sd), Matti Humaloja (vas), Janika Rekola (ps), Anu Salovaara (vihr), Ilkka Rehuttu (kesk), Kirsi Vaittinen (sd).

Sivistyslautakunta

Mika Setälä (pj, kd), Kirsi Nord-Sarkola (vpj, sd), Sari Lapinleimu (kok), Mika Rupponen (sd), Harri Rantala (sd), Tuija Toivonen-Perttunen (vas), Heli Einola-Virtanen (ps), Brita Salminen (vihr), Petja Kopperoinen (vihr), Mervi Pulkkinen (kesk), Kari Taberman (sd).

Perusturvavaliokunta

Jouni Salonen (pj, sd), Markku Anttila (vpj, kesk), Jouko Rytkönen (kok), Viivi Pajasmaa (kok), Heikki Knuutila (sd), Johanna Lahdensivu (sd), Jorma Kivi (vas), Janika Rekola (ps), Hanni Joronen (vihr).

Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnan muodostavat perusturvavaliokunnan jäsenet sekä Urjalan edustajat Janne Saari, Mikko Uotila, Paula Virtanen, Mari Rydenfelt-Kurtti, Jussi Westerbacka.

Keskusvaalilautakunta

Eija Kariluoma (pj, sd), Janne Pola (vpj, kok), Pasi Rantanen (kesk), Paula Uhlenius (vihr), Eija Turja (ps).

Pirkanmaan liitto edustajainkokous

Jouko Rytkönen (kok), Hannu Järvinen (sd).

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto

Kirsi Nord-Sarkola (sd), Ossi Kuparinen (kesk), Jaakko Leinonen (kok).

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän valtuusto

Jouko Rytkönen (kok), Harri Rantala (sd), Mika Rupponen (sd).

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Pekka Sintonen (sd), Timo Tammisto (sd), Ilkka Rehuttu (kesk), Pentti Palonen (ps), Matti Humaloja (vas), Antti Orava (vihr).

Valkeakosken kaupungin koulutus- ja hyvinvointilautakunta

Kari Taberman (sd).

Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta

Pekka Sintonen (sd), Mika Pajasmaa (kok).

Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunta

Jouko Rytkönen (kok).

Käräjäoikeuden lautamiehet

Mirva Ritari (kok), Arto Halonen (sd),  Seija Tromstedt (sd).

Forssan kaupungin jätelautakunta

Henri Palm (sd).

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto

Sari Nieminen (sd).

Matti Humaloja (vas) on tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.

Saila Kallioinen (sd) johtaa elinvoimalautakuntaa.

Maija Toivonen (kok) johtaa teknistä lautakuntaa.

Jouni Salonen (sd) on perusturvavaliokunnan puheenjohtaja.

Kommentit (4)

 1. Metalliduunari

  Tarkastuslautakunnan toimintakyky epäilyttää.

  Tekninen toimi on ollut kaupunkimme hankalin sektori viime vuosina rakennushankkeineen ja homekouluineen. Nyt käytännössä koko tarkastuslautakunnan kyky valvoa tätä sektoria rampautetaan sillä, että lautakunnan puheenjohtaja istuu itse teknisessä lautakunnassa.
  Tämä ei voi olla mitenkään hyvän hallintotavan mukaista. Tarkastuslautakunta on täysin puheenjohtajavetoinen, eli esittelijää viranhaltijan muodossa ei ole. Joissakin kokouksissa on käytettävissä talousasioissa tilintarkastusyhteisö, mutta muutoin koko toiminta on lautakunnan vetäjän käsissä.
  Tarkastuslautakuntaa valittaessa pyritään yleensä siihen, etteivät edes jäsenet ole muissa lautakunnissa, jotta esteellisyydet eivät vaikeuta työskentelyä ja johda siihen, että kokouksista ei tulekaan päätösvaltaisia jäsenpulan vuoksi.
  Vasemmistoliiton paikallisyhdistyksen päätökset paikkojen suhteen ovat sen omia, mutta ihmetellä täytyy miten vastuuta ei voinut jakaa ja kuinka muut ryhmät nyt hyväksyivät näin toimintaa selkeästi heikentävän ratkaisun neuvotteluissa.

 2. Metalliduunari

  Kiinteistötoimusten uskottuja miehiä koskevat saman vaalikelpoisuusvaatimukset, kun käräjäoikeuden lautamiehiä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Siltäkään osin nyt ei ole valinnat menneet aivan putkeen.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?