Kansa otti ohjat

Akaan valtuusto hyväksyi kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet marraskuussa 2014. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta seurataan tilinpäätöksen yhteydessä.

Oman sektorinsa toimintaa arvioivien lautakuntien selontekojen tulee perustua dokumentoituun aineistoon. Kaupunginhallitus puolestaan antaa selontekojen perusteella arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Akaan tekninen lautakunta käsitteli selontekonsa vuoden 2016 sisäisen valvonnan järjestämisestä 7.2.2017. Selonteon oli tehnyt itse itseään valvoen tekninen johtaja Antti Kemi, ja lautakunta hyväksyi selonteon yksimielisesti.

Selonteon kohdassa Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Antti Kemi kirjoittaa seuraavasti: ”Vuoden 2016 aikana toiminta on pääsääntöisesti ollut annettujen säännösten ja määräysten mukaista ja tehtyjä päätöksiä on noudatettu.” Sama toteamus löytyy myös vuoden 2015 selonteosta, kun taas sitä edellisessä selonteossa Kemi kirjoitti, että vuoden 2014 aikana ei ole havaittu säädösten vastaista toimintaa.

Tekninen lautakunta on kaksi kertaa hyväksynyt yksimielisesti sen, että edellisen vuoden toiminta on osittain ollut annettujen säännösten ja määräysten vastaista. Mitään tarkempia tietoja määräysten rikkomisesta ei ole kerrottu, vaikka ne kiinnostaisivat lautakunnan ulkopuolistakin lukijaa. Vuoden 2016 selonteon yhteenvedon kohta ”Talousarviovalmistelussa toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa on nyt otettu askeleita asiakastyytyväisyyden mittaamiseen suuntaan useaan eri suuntaan” on tosin jo niin kryptistä dadaa, että minkäänlaisen faktan perään lienee turha huudella.

Valtuuston juuri käsittelemässä Akaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelta 2016 ei teknisen toimen osalta mainita mitään siitä, että toiminta ei ole kaikilta osin ollut annettujen säännösten ja määräysten mukaista. Sen sijaan tarkastuslautakunta kertoo, että Viialan Keskuskoulun oppilaiden oireilun syyksi on osoittautunut liian kostealle pohjalle liimattu muovimatto.

Kun uusi kaupunginhallitus seuraavaksi käsittelee arviointikertomuksen, siellä toivottavasti tiedetään, että Viialan Keskuskoulua ei ole olemassakaan, ja muovimattojen lisäksi sairastuttavia päästölähteitä ovat muun muassa tietoisesti tutkimatta jätettyjen ulkoseinärakenteiden homeet.

Teknisen toimen virheiden ja virhearvioiden määrä lisääntyy, mutta tiedotteisiin tai selontekoihin ne eivät päädy eivätkä toimintatavat muutu. Osittain tämän vuoksi kolme Akaan kaupungin asukasta on ottanut ohjat käsiinsä ja vaatii tarkastuslautakuntaa selvittämään välittömästi teknisen toimen johdon asemaa ja edesottamuksia sekä jääviyskysymyksiä.

Jääviydestä herätti vienoisen epäilyn vuonna juuri päättyneellä valtuustokaudella myös Sirpa Hämäläisen toiminta. Hän istui vuosina 2014–2016 Akaan terveyskeskuksen osastonhoitajan ominaisuudessa työryhmässä, joka valmisteli hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman. Työryhmä esitti Toijalan terveysaseman ja entisen Havulinnan vanhainkodin peruskorjaamista. Tätä omaa esitystään Hämäläinen käsitteli ja kannatti äänestyksiä myöten useassa kokouksessa teknisen lautakunnan puheenjohtajana ja Akaan valtuuston jäsenenä.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>