Tilapäinen valiokunta esittää Aki Viitasaaren irtisanomista

Akaan valtuusto päättää keskiviikkona 31.5. kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren jatkosta.

Kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren asemaa selvittänyt tilapäinen valiokunta esittää keskiviikkona kokoontuvalle valtuustolle, että se toteaa Viitasaaren menettäneen valtuuston luottamuksen ja että se irtisanoo Viitasaaren kaupunginjohtajan virasta.

Tilapäinen valiokunta esittää myös, että valtuusto panee irtisanomispäätöksen täytäntöön heti ja samalla vapauttaa Aki Viitasaaren tehtäviensä hoidosta. Esityksen mukaan Viitasaaren virkasuhde päättyy kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua irtisanomisen toimittamisesta.

Asiassa eriävän mielipiteen jättivät varajäsen Hannu Järvinen (sd) sekä jäsenet Matti Humaloja (vas) ja Markku Anttila (kesk).

Anttila ei hyväksy, että valiokunnan muistiossa viitataan kehityskeskusteluihin ja edustuksiin.

Hannu Järvisen ja Matti Humalojan mukaan valiokunnan pitää jatkaa työtään, jos kaupunginjohtaja halutaan irtisanoa laillisesti. He pitävät valiokunnan selvitystä puutteellisena, ja irtisanomista sen perusteella lain rikkomisena.

– Lain rikkomisesta ja vahingon aiheuttamisesta kaupungille ja kaupunginjohtajalle joutuu taloudelliseen vastuuseen. Eriävän mielipiteeni jättämällä vapaudun myös laittoman päätöksen aiheuttamista korvausvastuista, Järvinen ja Humaloja toteavat eriävässä mielipiteessään.

 Luottamuspulaan useita syitä

Tilapäinen valiokunta kokoontui perjantaina 26.5. päättämään esityksestään valtuustolle kaupunginhallituksen annettua ensin asiasta oman lausuntonsa.

Tilapäisen valiokunnan mukaan luottamuspulan syitä ovat yhteistyökyvyttömyys, johtoryhmätyöskentelyn puutteet ja sopimaton käytös alaisia kohtaan, edustustilaisuuksien laiminlyönti sekä valtuuston vaatimien vaihtoehtoisten laskelmien ja selvitysten järjestelmällinen tekemättä jättäminen.

Tilapäisen valiokunnan mukaan kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren antamassa vastineessa ei ole käsitelty olennaisia valiokunnan muistion kohtia ollenkaan. Valiokunnan mukaan muun muassa kaupunginjohtajan käytös alaisiaan kohtaan ja alaisten nimittely on jäänyt vastineessa täysin huomiotta.

Valiokunnan mukaan kaupunginjohtaja ei ole myöskään pystynyt kumoamaan näkemystä yhteistyökyvyttömyydestä.

– Kaupunginjohtaja ei lausunnossaan ole pystynyt esittämään näyttöä siitä, ettei valtuutettujen käsitys yhteistyökyvyttömyydestä kaupunginjohtajan ja luottamushenkilöiden, kaupunginjohtajan ja median ja kaupunginjohtajan ja muiden sidosryhmien välillä olisi todellinen. Luottamuspulan voidaan todeta vallitsevan tämän kohdan osalta, tilapäisen valiokunnan valmistelutekstissä todetaan.

Johtoryhmätyöskentelyn puutteiden ja sopimattoman käytöksen osalta tilapäinen valiokunta toteaa, että kaupunginjohtaja ei ole esittänyt lausunnossaan selvitystä, miksi hänen johtamistapansa olisi kaupungin edun mukaista ja miksi lausuntojen mukaan tapahtunut alaisten nolaaminen ja yleinen johtamistyyli olisi hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Tilapäisen valiokunnan mukaan Viitasaari ei ole myöskään selvittänyt edustustilaisuuksiin liittyvien laiminlyöntien syitä.

Erottaminen vaatii 29 valtuutettua

Tilapäisen valiokunnan esitys perustuu kuntalain pykälään 43, jonka mukaan valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen. Tilapäisen valiokunnan mukaan kaupungin organisaatiossa ei ole tehtävää, johon Viitasaari voitaisiin siirtää.

Irtisanominen edellyttää, että sitä kannattaa kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. mikä Akaan 43 jäsenen valtuustossa tarkoittaa 29 valtuutettua. Lain mukaan päätös voidaan panna heti täytäntöön ja kunnanjohtaja vapauttaa tehtäviensä hoidosta.

Yksi kommentti

  1. Kalevi Jörkka

    Seuraavaksi liipasimelle Antti Kemi. Alkaa hänkin jo olla tekemisillään sekä tekemättä jättämisillään aika iso miinus sekä Akaan maineelle että budjetille.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?