Elävä maaseutu on vihreä arvo

Muutaman henkilöjäsenen Vihreiden puoluekokoukselle tekemä aloite liha-, maito- ja turkistilojen lomituspalveluiden lakkauttamisesta on herättänyt paljon keskustelua. Vihreiden aktiivijäseninä näkisimme maatalouden toivottavan kehityssuunnan aivan toisin kuin aloitteen tekijät, jotka ilmaisevat toiveenaan muun muassa pienten maitotilojen lopettamisen kannattamattomina.

Toimiva maaseutuympäristö on kokonaisuus, johon kuuluu niin kasvintuotanto, kotieläintalous laitumineen kuin muihin elinkeinoihin nojaava asutuskin. Emme toivo Suomeen sellaista maatalouden mallia, jossa maito ja liha tuotetaan tuhansien eläinten yksiköissä ja eri tuotantosuunnat oheistoimintoineen ovat eriytyneet eri puolille maata. Päinvastoin, toivomme Suomen voivan säilyttää perhetiloihin pohjautuvan maatalouden tuotantorakenteen, jossa eri tuotantosuunnat ja elinkeinot elävät rinnakkain toisiaan tukien ja tuottaja voi saada toimeentulon kohtuullisilla hehtaari- ja eläinmäärillä. Toivomme, että pienet maitotilat saavat jatkossakin olla osa elävää maaseutua koko maassa.

Pienet maitotilat elävöittävät maaseutuympäristöä ennen kaikkea laiduntamisen ansiosta, samoin lihaa tuottavat emolehmätilat. Toisin kuin suurimmissa pihatoissa, pienillä tiloilla laidunnetaan ja laidunkausi saattaa olla parhaimmillaan lähes puolet vuodesta. Osalla tiloista eläimiä ulkoilutetaan myös talvisin. Talviulkoilutus on esimerkki eläinten hyvinvointia tukevasta työstä, joka lisää huomattavasti tuottajan työmäärää ja näin ollen myös loman ja lomittajan työajan tarvetta. Lomitus siis tukee eläinten hyvinvointia. Maatalousympäristön monet taantuneet lajit, kuten kuovi, haarapääsky ja kottarainen ovat riippuvaisia laidunnurmista. Pienillä, tasaisesti koko maassa sijaitsevilla tiloilla lannan käyttö on tehokasta, eikä ongelmia lannan levitysalan saamiseksi synny. Jäljellä olevat vähät perinnebiotoopit tulevat hoidettua pientiloilla, joilla laiduntamiseen on mahdollisuus. Perhetilavaltainen maatalous pitää kylät asuttuina, maiseman kauniina ja kyläkoulut toiminnassa.

Maidontuotanto on raskasta ja vastuullista työtä. Suomalaiset perhetilat tuottavat todennäköisesti maailman laadukkainta maitoa ja esimerkiksi antibioottien EU-tasolla hyvin vähäiset käyttömäärät kertovat siitä, että eläimiä hoidetaan hyvin. Lomituspalveluita on jo kiristetty nykyhallituksenkin toimesta ja lisää kiristyksiä kaavaillaan. Pienimmiltä tiloilta lomaoikeus on poistettu kokonaan. Tämä heijastuu tuottajien jaksamiseen. Moni joutuu menemään navettaan lomallaankin, koska lomittajan työ on kellotettu tarkkaan. Riittävä loma ja vapaa-aika on kuitenkin ihmisoikeus. Työssä jaksaminen edellyttää, että siitä on mahdollista myös irrottautua. Päinvastoin kuin aloitteen tekijät toivovat, lomituspalvelut tulisi palauttaa myös pienimmille tiloille ja lomituksen määrää lisätä. Pienten tilojen kannattavuudesta ja tuottajien jaksamisesta huolehtiminen on aivan kaikkien etu: siitä hyötyvät ympäristö, eläimet, maaseutuyhteisöt ja viime kädessä koko yhteiskunta. Toivomme kunnioitusta tuottajien työlle ja jatkossa rakentavia aloitteita elävän maaseudun säilyttämiseksi, niin oman kuin muidenkin puolueiden piiristä.

Ilona Hankonen, FM, Eurajoki

Hannele Vestola, lehtori, Laukaan Vihreiden pj

Kristiina Liinaharja, maatalousyrittäjä, Vihreä kunnanvaltuutettu, Tammela

Maisa Juntunen, FM, maatalousyrittäjä, vihreä kunnanvaltuutettu, Kangasniemi

Mikko Välttilä, maatalousyrittäjä, lähiruokakauppias, Somero

Heikki Susiluoma, FT, maaseutututkija, Jyväskylä

Tuija Luhta, geofyysikko, Vantaa,

Heli Piirainen, kaupunginvaltuutettu, Pirkanmaan Vihreä liitto varapuheenjohtaja Akaa,

Lea-Elina Nikkilä, agronomi, perinnemaisematilallinen, Joutsa

Mika Taipalus, Itä-Pirkanmaan Vihreät pj

Mika Seppänen, sairaanhoitaja, ympäristösuunnittelija

Ari Jäntti, FT, biologi

Erna Elo, DI, varavaltuutettu, Saarijärvi

Timo Laakso, Hämeenlinnan Vihreät

Katja Andrejev, Kaakkois-Suomen Vihreät pj, Hamina

Johanna Laakso, Kokkolan seudun Vihreät varapj.

Mika Flöjt, Kuusamo

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>